• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Instytut Odlewnictwa

  Przeczytaj także...
  International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji. Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.
  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.

  Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Odlewnictwa (do 1 kwietnia 2019 r. Instytut Odlewnictwa) – polski instytut badawczy z siedzibą w Krakowie istniejący od 1946 r., prowadzący działalność naukowo-badawczą oraz wdrożeniową na rzecz przemysłu odlewniczego w Polsce w zakresie nowych materiałów, technologii odlewniczych, aparatury kontrolno-pomiarowej, maszyn oraz urządzeń. Szczególna uwaga Instytutu zwrócona jest na ochronę środowiska naturalnego, zmniejszenie uciążliwości pracy w odlewnictwie oraz na maksymalną oszczędność materiałów i energii. Od dnia 1 kwietnia 2019 r. jest instytutem Sieci Badawczej Łukasiewicz.

  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie. Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny (NUKAT) – katalog centralny polskich bibliotek naukowych i akademickich funkcjonujący od lipca 2002 roku. Katalog obejmuje pozycje ze wszystkich katalogów rozproszonych naukowych bibliotek uniwersyteckich tworzących NUKAT. Obecnie jest to 130 bibliotek naukowych, w tym 37 z Warszawy oraz 17 z Krakowa, w dalszej kolejności są biblioteki gdańskie (10), wrocławskie (10) oraz łódzkie (9).

  Dyrektorzy[ | edytuj kod]

 • Kazimierz Gierdziejewski (1946−1953)
 • Platon Januszewicz (1953−1964)
 • Jur Piszak (1964−1975)
 • Zbigniew Górny (1975−1996)
 • Jerzy Tybulczuk (1996−2007)
 • Jerzy J. Sobczak (2007‒2017)
 • Józef Turzyński (p.o. Dyrektora) (2017–2018)
 • Tomasz Dudziak (od 2018)
 • Przewodniczący Rady Naukowej[ | edytuj kod]

 • Ignacy Borejdo (1949‒1950)
 • Mikołaj Czyżewski (1951‒1954)
 • Czesław Kalata (1955‒1964)
 • Stanisław Pelczarski (1965‒1976)
 • Wacław Sakwa (1977‒1990)
 • Zbigniew Lech (1991‒1995)
 • Andrzej Białobrzeski (1995‒2004)
 • Jerzy J. Sobczak (2004‒2007)
 • Józef Szczepan Suchy (2007‒2008)
 • Marek Hetmańczyk (2008‒2017)
 • Struktura[ | edytuj kod]

  Instytut Odlewnictwa dzieli się na siedem głównych działów merytorycznych: Centrum Badań Wysokotemperaturowych, Centrum Projektowania i Prototypowania, Centrum Badań Korozyjnych, Zakład Stopów Metali Nieżelaznych, Zakład Stopów Żelaza, Zakład Technologii oraz akredytowany Zespół Laboratoriów Badawczych, w skład którego wchodzą Laboratorium Chemii i Ochrony Środowiska, Laboratorium Badań Struktury i Właściwości, Laboratorium Badań Nieniszczących.

  Kontrola autorytatywna – w terminologii bibliotekoznawczej określenie procedur zapewniających utrzymanie w sposób konsekwentny haseł (nazw, ujednoliconych tytułów, tytułów serii i haseł przedmiotowych) w katalogach bibliotecznych przez zastosowanie wykazu autorytatywnego zwanego kartoteką wzorcową.Gemeinsame Normdatei (GND) – kartoteka wzorcowa, stanowiąca element centralnego katalogu Niemieckiej Biblioteki Narodowej (DNB), utrzymywanego wspólnie przez niemieckie i austriackie sieci biblioteczne.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Prof. dr hab. inż. Jerzy Józef Sobczak, dr h.c., Instytut Odlewnictwa, Zakopiańska 73, Kraków [dostęp 2019-07-06] (pol.).
  2. Tomasz Dudziak, ORCID [dostęp 2019-07-06].
  3. Centrum Badań Wysokotemperaturowych, Instytut Odlewnictwa, Zakopiańska 73, Kraków [dostęp 2019-07-06] (pol.).
  4. Centrum Projektowania i Prototypowania, Instytut Odlewnictwa, Zakopiańska 73, Kraków [dostęp 2019-07-06] (pol.).
  5. Zakład Stopów Metali Nieżelaznych, Instytut Odlewnictwa, Zakopiańska 73, Kraków [dostęp 2019-07-06] (pol.).
  6. Zakład Stopów Żelaza, Instytut Odlewnictwa, Zakopiańska 73, Kraków [dostęp 2019-07-06] (pol.).
  7. Zakład Technologii, Instytut Odlewnictwa, Zakopiańska 73, Kraków [dostęp 2019-07-06] (pol.).
  8. Zespół Laboratoriów Badawczych, Instytut Odlewnictwa, Zakopiańska 73, Kraków [dostęp 2019-07-06] (pol.).
  9. Laboratorium Chemii i Ochrony Środowiska, Instytut Odlewnictwa, Zakopiańska 73, Kraków [dostęp 2019-07-06] (pol.).
  10. Laboratorium Badań Struktury i Właściwości, Instytut Odlewnictwa, Zakopiańska 73, Kraków [dostęp 2019-07-06] (pol.).
  11. Laboratorium Badań Nieniszczących, Instytut Odlewnictwa, Zakopiańska 73, Kraków [dostęp 2019-07-06] (pol.).

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Strona Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Odlewnictwa
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.845 sek.