Instytut Nauk Politycznych Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Pałac Zamoyskich – siedziba zakładów INP

Instytut Nauk Politycznych Wydziału Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UW – jednostka Uniwersytetu Warszawskiego utworzona w 1967, funkcjonująca do 2019 roku.

Aleksander Piotr Łuczak (ur. 10 września 1943 w Legionowie) – polski polityk, profesor historii, były wiceprzewodniczący KRRiT, poseł na Sejm X, I, II i III kadencji, były wicepremier i minister.Tadeusz Bodio (ur. 1951) – polski politolog, profesor nauk społecznych, wykładowca na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, zastępca przewodniczącego Komitetu Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk (kadencja 2020-2023). Specjalista w zakresie historii i polityki obszaru poradzieckiego, w szczególności Azji Centralnej i Kaukazu.

Początkowo działał w strukturze Wydziału Filozofii. W 1968 zlikwidowano Wydział Filozofii i w jego miejsce utworzono Wydział Nauk Społecznych, w składzie którego funkcjonowała również politologia. Organizatorem i pierwszym dyrektorem Instytutu był prof. Marian Żychowski. W 1975 powstał Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Obecnie, po przekształceniu Instytutu Dziennikarstwa w nowy odrębny wydział, Instytut Nauk Politycznych był częścią Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych. W 2019 roku Instytut rozwiązano, a pracownicy naukowi weszli w skład nowo powstałych katedr funkcjonujących w strukturze WNPiSM UW.

Konstanty Adam Wojtaszczyk (ur. 10 kwietnia 1952 w Bachorzy) – polski politolog i prawnik, specjalista z zakresu integracji europejskiej.„Polityka” – polski liberalno-lewicowy, opiniotwórczy tygodnik społeczno-polityczny, wydawany od 1957 w Warszawie. "Polityka" utrzymuje się na czołowych miejscach pod względem wielkości sprzedaży wśród polskich tygodników opinii, w tym często na pierwszym miejscu (ogólna sprzedaż na poziomie ok. 130 tys. egzemplarzy – stan na lipiec 2012).

Kierunki[ | edytuj kod]

Podstawą oferty edukacyjnej były dwa kierunki – politologia oraz bezpieczeństwo wewnętrzne w trybie dwustopniowym – trzyletnie studia licencjackie oraz dwuletnie magisterskie. Oba te kierunki były dostępne w trybach stacjonarnym, niestacjonarnym wieczorowym oraz niestacjonarnym zaocznym. Studenci politologii od IV semestru realizowali program specjalizacji, wybierany przez nich spośród trzech dostępnych: marketing polityczny, administracja europejska, administracja samorządowa.

Andrzej Misiuk (ur. 1958) – polski historyk, specjalizujący się w historii administracji i historii prawa. Zajmuje się też problematyką bezpieczeństwa wewnętrznego.Wawrzyniec Konarski (ur. 1957) – polski politolog, profesor Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych.

Ponadto Instytut oferował studia podyplomowe (Podyplomowe Studia Nauk Politycznych, Studia Podyplomowe w zakresie Wiedza o Społeczeństwie finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Podyplomowe Studia Zarządzania w Stanach Szczególnych Zagrożeń Państwa i Podyplomowe Studia Bezpieczeństwa Wewnętrznego), studia w języku angielskim (Master's Degree in European Studies, Master's Degree in Political Studies, Postdiploma Polish Studies) oraz studia doktoranckie (trzyletnie, w trybie niestacjonarnym zaocznym).

Ewa Maria Marciniak – polska politolożka, doktor habilitowany nauk społecznych, wykładowczyni w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego; od 2016 jego dyrektorka. Jan Ryszard Garlicki (ur. 23 marca 1958 w Warszawie) – polski politolog wykładowca na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.


Podstrony: 1 [2] [3] [4]
Warto wiedzieć że... beta

Rafał Chwedoruk (ur. 1969) – polski politolog, wykładowca akademicki, komentator polityczny, doktor habilitowany nauk humanistycznych.
Pałac Zamoyskiego, także Kamienica hr. Andrzeja Zamoyskiego – zespół dwóch połączonych ze sobą budynków znajdujący się przy ul. Nowy Świat 67 i 69 w Warszawie.
Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego – jeden z dwóch instytutów Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego kształcący w trybie dziennym na kierunku socjologia. Siedziba Instytutu Socjologii znajduje się w budynku przy ulicy Karowej 18.
Tomasz Słomka – polski politolog, doktor habilitowany nauk społecznych, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Warszawskiego.
Wojciech Jerzy Jakubowski (ur. 1967) − polski politolog, pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego, od 2008 r. prodziekan WDiNP UW ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą, profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora.
Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego - jedna z pięciu jednostek dydaktycznych wchodzących w skład Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Powstał w 1976 i przez pierwsze lata swojej działalności prowadził jedynie kursy specjalizacyjne dla studentów nauk politycznych. W 1991 stosunki międzynarodowe zaistniały jako osobny kierunek studiów. Twórcą i wieloletnim dyrektorem instytutu był prof. Józef Kukułka.
Bezpieczeństwo wewnętrzne – jeden z rodzajów bezpieczeństwa, odnoszący się do zagrożeń i przeciwdziałań wobec nich występujących wewnątrz państwa. Zapewnienie odpowiednio wysokiego poziomu bezpieczeństwa wewnętrznego jest istotnym elementem polityki wewnętrznej państwa.

Reklama