Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk – instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Pałacu Staszica w Warszawie zajmujący się prowadzeniem badań naukowych w dziedzinie teorii ekonomii i analiz gospodarczych, upowszechnianiem wiedzy ekonomicznej i propagowaniem polskiej myśli naukowej za granicą.

Zbigniew Juliusz Madej (ur. 13 marca 1932 w Ruskim Brodzie) – polski profesor nauk ekonomicznych i polityk. Przewodniczący Komisji Planowania przy Radzie Ministrów (1981–1982), w latach 1981–1983 wiceprezes Rady Ministrów. Habilitacja (z łac. habilitas – zdatność, zręczność) – posiadające różny zakres, w zależności od sytuacji prawnej w danym kraju, uprawnienie do:

Instytut został utworzony uchwałą Prezydium PAN z dnia 10 grudnia 1980 r., zatwierdzoną przez Prezesa Rady Ministrów dnia 5 stycznia 1981 r. Osobowość prawną uzyskał decyzją Prezesa PAN z dnia 7 października 1999.

Kierunek badań[ | edytuj kod]

Instytut prowadzi badania z zakresu:

Polityka gospodarcza – subdyscyplina ekonomii opisująca i wyjaśniająca sposoby świadomego oddziaływania państwa na gospodarkę, za pomocą określonych narzędzi (instrumentów) i środków, dla osiągnięcia celów założonych przez podmioty polityki gospodarczej (tj. władze), w otoczeniu uwarunkowań doktrynalnych (tj. w oparciu o daną teorię ekonomiczną), wewnętrznych (związanych z danym krajem) i zewnętrznych (poza nim)Wiesław Maria Grudzewski (ur. 13 lutego 1933 w Przemyślu) – polski naukowiec, prof. dr hab nauk ekonomicznych, dydaktyk, wykładowca, członek korespondent Polskiej Akademii Nauk, były redaktor naczelny miesięcznika "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa".
 • teorii ekonomii
 • polityki gospodarczej
 • analiz, prognoz i studiów strategicznych, dotyczących gospodarki polskiej
 • analiz gospodarki światowej i integracji europejskiej z uwzględnieniem ich wpływu na rozwój gospodarki Polski
 • Badania wykonywane w Instytucie obejmują również analizę wyników działalności pięciuset największych polskich przedsiębiorstw przemysłu przetwórczego oraz usług.

  Ekonomia – nauka społeczna analizująca oraz opisująca produkcję, dystrybucję oraz konsumpcję dóbr. Słowo „ekonomia” wywodzi się z języka greckiego i tłumaczy się jako oikos, co znaczy dom i nomos, czyli prawo, reguła. Starożytni Grecy stosowali tę definicję do określania efektywnych zasad funkcjonowania gospodarstwa domowego.Witold Kwaśnicki (ur. 5 kwietnia 1952 r. w Bielawie) – polski profesor, ekonomista, przedstawiciel Austriackiej Szkoły Ekonomii w Polsce. Wykładowca, profesor zwyczayjny na Uniwersytecie Wrocławskim. Członek rady naukowej Instytutu Misesa. Członek Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN. Specjalista w dziedzinie ekonomii ewolucyjnej.

  Instytut wykonuje także ekspertyzy na zlecenie instytucji rządowych i pozarządowych, m.in. w zakresie:

 • restrukturyzacji dużych przedsiębiorstw
 • zmian strukturalnych w gospodarce polskiej
 • metod i instrumentów wzrostu gospodarczego
 • strategii uczestnictwa Polski w Unii Europejskiej
 • Instytut posiada prawo przyznawania następujących stopni naukowych:

 • doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii
 • doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii
 • oraz występowania z wnioskiem o nadanie tytułu profesora w zakresie nauk ekonomicznych.
 • Instytut zajmuje się także działalnością wydawniczą, drukując m.in.:

  Studia Ekonomiczne – czasopismo naukowe, kwartalnik wydawany przez Instytut Nauk Ekonomicznych PAN. Czasopismo ukazuje się z przerwami od roku 1934, z różną częstotliwością: w latach 1934-1939 (6 numerów), następnie 1959-1972 (25 numerów), 1983-1990 (27 numerów), 1991-1998 (8 numerów) oraz 2003-obecnie (jako kwartalnik), publikując ekonomiczne artykuły naukowe w językach polskim i angielskim.Aleksander Welfe (ur. 5 sierpnia 1960 roku w Łodzi) − polski ekonometryk, makroekonomista, profesor nauk ekonomicznych, członek korespondent Polskiej Akademii Nauk, profesor zwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego i Szkoły Głównej Handlowej, doradca Prezesa Narodowego Banku Polskiego. Specjalizuje się w metodach analizy szeregów czasowych i makromodelowaniu.
 • Półrocznik Gospodarka Polski – Prognozy i Opinie
 • Serię wydawnictw monograficznych (seryjne)
 • Serię wydawnictw Opera Minora (seryjne)
 • Raport o innowacyjności gospodarki Polski (rocznik)
 • Czasopismo Studia Ekonomiczne (kwartalnik)
 • Seria wydawnicza INE PAN Working Papers


 • Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  Prezes Rady Ministrów (potocznie premier) – polityk, osoba kierująca Radą Ministrów w ustroju politycznym Polski. Zwyczajowo Prezes Rady Ministrów nazywany jest premierem. W Polsce występuje w podwójnej roli, jako przewodniczący Rady Ministrów oraz jako odrębny naczelny organ administracji rządowej.
  International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.
  Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.
  Zbigniew Hockuba (ur. 1952 w Niebylcu) - prof. nadzw. dr hab., polski ekonomista, profesor Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN i Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1997 profesor na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW, obecnie profesor na Wydziale Zarządzania UW.W latach 1999-2005 dyrektor INE PAN. Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego w latach 2007-2011. W 2011 roku mianowany na stanowisko dyrektora wykonawczego w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju.
  Marek Marian Belka (ur. 9 stycznia 1952 w Łodzi) – polski ekonomista, profesor, polityk, wykładowca akademicki, urzędnik w międzynarodowych instytucjach finansowych. Dwukrotnie wicepremier i minister finansów (w 1997 i w latach 2001–2002), od 2 maja 2004 do 31 października 2005 premier RP, od 11 czerwca 2010 prezes Narodowego Banku Polskiego.
  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.
  Jerzy Kleer (ur. 7 marca 1929 w Bielski-Białej) – polski ekonomista, prof. zw. dr hab. nauk ekonomicznych o specjalności teoria ekonomii, globalizacji i regionalizacja, sektor publiczny, ekonomia rozwoju, polityka gospodarcza. Pracownik nieetatowy Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

  Reklama