• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego  Podstrony: [1] 2 [3] [4] [5] [6]
  Przeczytaj także...
  Zdzisław Żmigryder-Konopka (ur. 23 listopada 1897, zm. 4 listopada 1939 we Lwowie) – historyk starożytności rzymskiej i greckiej, członek POW, senator V kadencji w II RP.Jarema Maciszewski (ur. 24 czerwca 1930 w Araucarii w Brazylii, zm. 24 października 2006) – historyk i działacz polityczny, poseł na Sejm PRL V, VI, VII, VIII i IX kadencji.
  Struktura[ | edytuj kod]
 • Zakład Historii Starożytnej
 • W 1922 roku powstała Katedra Historii Starożytnej, której kierownictwo powierzono prof. Tadeuszowi Wałkowi-Czerneckiemu. Po wojnie pracę nad odbudową życia naukowego Instytutu Historycznego podjęła prof. Iza Bieżuńska-Małowist, która od września 1947 r. została zatrudniona w Instytucie jako starszy asystent. W 1952 r. objęła ona stanowisko kierownika Katedry, a od 1969 r. - Zakładu Historii Starożytnej, które zajmowała do chwili przejścia na emeryturę w 1987 roku. Następnie kierownikiem Zakładu Historii Starożytnej została prof. Ewa Wipszycka-Bravo. W latach 1996-2008 stanowisko to piastował prof. Włodzimierz Lengauer. Od 2009 r. kierownikiem Zakładu jest prof. Adam Ziółkowski.

  Emil Kipa (ur. 17 marca 1886 we Lwowie, zm. 5 stycznia 1958) – polski historyk, dyplomata; przedstawiciel warszawskiej szkoły historycznej.Dariusz Włodzimierz Kołodziejczyk (ur. 25 maja 1962 w Warszawie) – polski historyk, profesor Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu Historii PAN. Dyrektor Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego od 2012 r.
 • Zakład Historii Średniowiecznej
 • Zakład Historii Średniowiecznej Powszechnej i Polski powstał w 1969 roku w wyniku przekształcenia Katedry Historii Powszechnej Średniowiecza oraz Katedry Historii Polski do XVIII wieku. Kierowali nim kolejno: prof. Marian Małowist (1969 – 1979), prof. Benedykt Zientara (1979 – 1983), prof. Henryk Samsonowicz (1983 – 2000), prof. Karol Modzelewski (2000 – 2005), prof. Roman Michałowski (2005-2019). Obecnym Kierownikiem Zakładu jest dr hab. Grzegorz Myśliwski.

  Stanisław Kętrzyński (ur. 10 września 1876 we Lwowie, zm. 26 maja 1950 w Warszawie) – polski historyk, dyplomata, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, członek Polskiej Akademii Umiejętności, wolnomularz. Oskar Halecki (ur. 26 maja 1891 w Wiedniu, zm. 17 września 1973 w White Plains koło Nowego Jorku) – historyk polski, mediewista - bizantynolog, profesor Uniwersytetu Warszawskiego i uczelni zagranicznych, członek PAU, działacz emigracyjny, kawaler Wielkiego Krzyża Łaski i Dewocji kawalerów maltańskich od 1955 roku.
 • Zakład Historii Nowożytnej
 • Kierownikiem Zakładu do 2010 roku była prof. Zofia Zielińska. Jej następcą, był prof. Dariusz Kołodziejczyk. Od 2014 roku Zakładem kierowała prof. Urszula Augustyniak (do IV 2019). Od kwietnia 2019 funkcję tę ponownie pełni prof. Dariusz Kołodziejczyk.

 • Zakład Historii XIX wieku
 • Zakładem w przeszłości kierowali: prof. Jerzy Skowronek (1982-1994), prof. Anna Żarnowska (1994-2003), prof. Tomasz Kizwalter (2003-2012). Obecnie kierownikiem (od 2013 r.) jest dr hab. Małgorzata Karpińska.

  Myron Korduba, ukr. Мирон Михайлович Кордуба (ur. 2 marca 1876 we wsi Ostrów (gmina Berezowica Wielka powiatu tarnopolskiego), zm. 2 maja 1947 we Lwowie) – ukraiński historyk, profesor Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Lwowskiego, członek Towarzystwa Naukowego im. Szewczenki.Jolanta Żyndul (ur. 1964) - historyczka, specjalizująca się w badaniach nad nowoczesnymi dziejami Żydów polskich i stosunkami polsko-żydowskimi w XIX i XX wieku.
 • Zakład Historii XX wieku
 • W 1969 utworzono Zakład Historii Najnowszej Powszechnej i Polski oraz Zakład Historii Powszechnej i Geografii Świata Współczesnego, natomiast w 1974 roku utworzono dodatkowo Zakład Historii Polski Ludowej. Historyków zajmujących się XX stuleciem połączono w 1990 roku w ramach Zakładu Historii Najnowszej, przemianowanego następnie na Zakład Historii XX wieku. Jego pracami kierowali kolejno prof. Marian Wojciechowski, prof. Tomasz Wituch, od 2003 do 2015 roku prof. Andrzej Chojnowski,a od 2015 prof. Romuald Turkowski.

  Ireneusz Ihnatowicz (ur. 19 stycznia 1928 w Głębokiem koło Dzisny, zm. 4 stycznia 2001 w Warszawie) – polski historyk, archiwista, profesor Uniwersytetu Warszawskiego (od 1974).Palamedes. A Journal of Ancient History - polskie czasopismo historyczne poświęcone historii starożytnej. Wydawane jest od roku 2006. Publikuje artykuły w językach: angielskim, niemieckim, francuskim oraz włoskim. Czasopismo jest wydawane przez Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego. Numery 1-4 ukazały się we współpracy z Wydawnictwami Uniwersytetu Warszawskiego, a poczynając od numeru 5 (2010) wydawcą jest | Lockwood Press.
 • Zakład Nauk Pomocniczych i Metodologii Historii
 • Zakład zajmuje się problematyką z zakresu szeroko rozumianego źródłoznawstwa i archiwistyki. Jest ona obecna w programie studiów historycznych od wznowienia Uniwersytetu Warszawskiego w 1915 r. - przede wszystkim w ramach zajęć i wykładów seminarium historii średniowiecza. Nacisk kładziony był na zagadnienia dyplomatyki i paleografii. Instytucjonalnie związały się one z katedrą, którą kierował od 1934 r. prof. Stanisław Kętrzyński. Zajęcia były kontynuowane w ramach tajnego nauczani podczas II wojny światowej. W odbudowanym w 1945 r. Instytucie Historycznym katedrę ponownie objął Stanisław Kętrzyński po powrocie z obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. Po jego rychłej śmierci w 1950 r. katedrą kierował długie lata prof. Aleksander Gieysztor, po nim prof. Ireneusz Ihnatowicz, a następnie (1999-2008) prof. Maria Koczerska. Obecnie kierownikiem Zakładu jest prof. Sławomir Gawlas.

  Jadwiga Maria Karwasińska (ur. 6 stycznia 1900 w Radomsku, zm. 31 października 1986 w Warszawie), historyczka polska, profesor Instytutu Historii PAN.Ewa Maria Wipszycka-Bravo (ur. 27 listopada 1933 w Warszawie) – historyk starożytności, profesor emeritus Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Zakład Dydaktyki Historii i Historii Historiografii
 • Kierownikiem Zakładu - po prof. Barbarze Wagner - jest dr hab. Katarzyna Błachowska.

 • Centrum Badania i Nauczania Dziejów i Kultury Żydów w Polsce im. Mordechaja Anielewicza
 • Centrum im. Anielewicza powstało w 1990 r. na mocy umowy pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim i Fundacją Jacka Fliderbauma. Obecnie funkcjonuje na zasadzie zakładu w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Twórcą Centrum im. Anielewicza jest prof. dr hab. Jerzy Tomaszewski, który kierował nim do przejścia na emeryturę w 2001 r. W latach 2001-2013 kierownikiem Centrum była dr hab. Jolanta Żyndul, obecnie funkcję tę pełni dr hab. Anna Michałowska-Mycielska.

  Jan Dzięgielewski (ur. 1948) – historyk, profesor zwyczajny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Akademii Humanistycznej w Pułtusku.Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego (WH UW) – wydział Uniwersytetu Warszawskiego kształcący w trybie dziennym, wieczorowym i zaocznym. Istnieje też możliwość podjęcia studiów doktoranckich.
 • Biblioteka Instytutu Historycznego UW
 • Działalność dydaktyczna[ | edytuj kod]

  W Instytucie Historycznym prowadzone są studia z zakresu historii (pierwszego i drugiego stopnia) w trybie dziennym, zaocznym i wieczorowym oraz „Historia i kultura Żydów” - studia pierwszego stopnia (od 2014 roku) i drugiego stopnia (od 2017 roku). W IH UW prowadzone są również studia podyplomowe w zakresie: Historii, Archiwistyki i Varsavianistyki.

  Andrzej Bartnicki (ur. 25 czerwca 1933 w Raczynie, zm. 16 marca 2004 w Warszawie) – polski profesor historii dziejów powszechnych. Leszek Kołakowski (ur. 23 października 1927 w Radomiu, zm. 17 lipca 2009 w Oksfordzie) – filozof zajmujący się głównie historią filozofii, historią idei oraz filozofią religii, eseista, publicysta i prozaik. Kawaler Orderu Orła Białego.

  W roku 2017, 2018 i 2019 w rankingu miesięcznika 'Perspektywy', studia historyczne prowadzone w IH UW zajęły pierwsze miejsce. W ogólnoświatowym rankingu najlepszych kierunków studiów (QS World University Rankings) studia historyczne prowadzone w Instytucie Historycznym UW jako jedyny kierunek historyczny w Polsce – zostały odnotowane w latach 2018 i 2019.

  Natalia Gąsiorowska-Grabowska (ur. 20 maja 1881 w Orzycu koło Makowa, b. województwo białostockie, zm. 30 listopada 1964 w Warszawie) – polska historyk, badaczka dziejów ruchu robotniczego, profesor Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu Warszawskiego, profesor i rektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi, członkini PAN.Iza Bieżuńska-Małowist (ur. 1 stycznia 1917, zm. 27 lipca 1995 w Warszawie) – polska historyk starożytności żydowskiego pochodzenia, profesor w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego.

  Działalność naukowa[ | edytuj kod]

  Poza działalnością dydaktyczną IH UW prowadzi działalność badawczą poprzez organizację konferencji oraz liczne publikacje.

  Instytut Historyczny jest wydawcą lub współwydawcą czasopism: Przegląd Historyczny, Palamedes. A Journal of Ancient History, Quaestiones Medii Aevi Novae, U Schyłku Starożytności. Studia źródłoznawcze; serii wydawniczych: Studia historyczno-wojskowe, Fasciculi Historici Novi, Akme. Studia Historica. W IH UW publikowane jest również (od 1983 roku) czasopismo studenckie Teka Historyka.

  Andrzej Wyrobisz (ur. 1931) - polski historyk. Badacz epoki nowożytnej, autor ponad 450 prac naukowych poświęconych problematyce dziejów gospodarki, społeczeństwa, kultury i sztuki.Ludwik Bazylow (ur. 4 kwietnia 1915, zm. 17 stycznia 1985) – polski historyk, badacz dziejów Europy Wschodniej, profesor Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wojskowej Akademii Politycznej.

  W IH UW realizowanych jest wiele projektów badawczych (grantów) NCN, NPRH oraz ERC.

  Podstrony: [1] 2 [3] [4] [5] [6]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Urszula Anna Augustyniak (ur. 8 kwietnia 1950 w Warszawie) – polska historyk, profesor zwyczajny w Instytucie Historycznym UW, prof. dr hab.
  Anna Maria Żarnowska, z domu Rozwadowska (ur. 28 czerwca 1931 w Warszawie, zm. 9 czerwca 2007 w Warszawie) – polska historyczka, badaczka historii polskiego ruchu robotniczego i historii kobiet, profesor Uniwersytetu Warszawskiego.
  Michał Tymowski (ur. 21 listopada 1941 w Warszawie) – polski historyk, badacz dziejów Afryki, profesor Uniwersytetu Warszawskiego
  Kazimierz Zakrzewski, pseud. Bobrowski, Nostromo (ur. 4 listopada 1900 w Krakowie, zm. 11 marca 1941 w Palmirach) – polski historyk, czołowy polski bizantynista, związany z lewicą sanacyjną publicysta i działacz syndykalistyczny, główny – obok Jerzego Szuriga – teoretyk polskiego syndykalizmu, analityk systemów totalitarnych.
  Teka Historyka - pismo historyczne ukazujące się w Warszawie od 1983 roku. Wydawcą jest Studenckie Koło Naukowe Historyków UW. Publikowane są w nim prace historyczne studentów UW.
  Julia Tazbir z domu Ehrenfeucht (ur. 1930) - polska historyk, żona Janusza Tazbira. Absolwentka historii Uniwersytetu Warszawskiego. Magisterium w 1951, doktorat (kandydat nauk historycznych) obroniła 21 listopada 1958 (Rozwój organizacji parafialnej w Polsce) pod kierunkiem Tadeusza Manteuffla. Zatrudniona w Instytucie Historii Uniwersytetu Warszawskiego jako asystent od 1951, starszy asystent 1953, adiunkt 1959–1963. Jest autorską i współautorką wielu atlasów historycznych i podręczników historii do szkoły średniej.
  Benedykt Zientara (ur. 15 czerwca 1928 w Ołtarzewie, zm. 11 maja 1983 w Warszawie) – prof. dr hab., polski historyk, mediewista, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.027 sek.