Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk – instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Pałacu Staszica w Warszawie. Jego podstawowym celem działania jest prowadzenie zaawansowanych badań w zakresie filozofii i socjologii. Oprócz działalności naukowej Instytut prowadzi działalność edukacyjną, wydawniczą oraz popularyzatorską.

Kazimierz Ajdukiewicz (ur. 12 grudnia 1890 w Tarnopolu, zm. 12 kwietnia 1963 w Warszawie) – polski filozof i logik, reprezentant szkoły lwowsko-warszawskiej, profesor Uniwersytetu Jana Kazimierza, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i Uniwersytetu Warszawskiego, członek Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności.Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego – jeden z wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego kształcący w trybie dziennym na kierunku filozofia i socjologia.

Historia[ | edytuj kod]

Instytut Filozofii i Socjologii PAN powstał w 1956. Na fali liberalizacji politycznej do działalności naukowej włączyło się wielu wybitnych filozofów okresu międzywojennego, między innymi Kazimierz Ajdukiewicz i Tadeusz Kotarbiński. Wśród socjologów współtworzących Instytut znaleźli się tacy wybitni uczeni, jak Stanisław i Maria Ossowscy, Józef Chałasiński, Jan Szczepański. Początki Instytutu sięgają 1955 r. Zalążkiem Instytutu był Zakład Filozofii - pod kierownictwem Adama Schaffa, oraz Pracownia Materializmu Historycznego - pod kierownictwem Juliana Hochfelda. W strukturze PAN istniały ponadto jeszcze samodzielne placówki. Katedra Materializmu Dialektycznego, nastawiona przede wszystkim na obsługę aspirantów (kierowana przez Czesława Nowińskiego), Zespół bibliograficzny przy Komitecie Nauk Filozoficznych pracujący nad wielotomową „Bibliografią Filozofii Polskiej" (kierownik - Alicja Kadler) oraz Zakład Socjologii i Historii Kultury (pod kierownictwem Józefa Chałasińskiego) Pierwsze dwie z wymienionych placówek weszły w skład Instytutu Filozofii i Socjologii, ostatnia uległa rozwiązaniu w 1959 r., zaś znaczna część jej pracowników znalazła zatrudnienie w Instytucie. Kierownikiem Instytutu został mianowany Adam Schaff, jego zastępcą Kazimierz Ajdukiewicz. Przewodniczącym Rady Naukowej został ówczesny prezes PAN Tadeusz Kotarbiński. Osobami zaangażowanymi w powstanie placówki były Adam Schaff, Julian Hochfeld, Czesław Nowiński, Kazimierz Ajdukiewicz, Tadeusz Kotarbiński, Stanisław Ossowski, Maria Ossowska, Józef Chałasiński, Jan Szczepański.

International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji. Maria Ossowska (ur. 26 stycznia 1896 w Warszawie, zm. 13 sierpnia 1974 w Warszawie) – etyk, teoretyk i socjolog moralności. Uczennica Tadeusza Kotarbińskiego. W latach 1945-48 profesor Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie uczyła etyki m.in. Leszka Kołakowskiego. Od 1948 r. wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1952-62 kierownik Zakładu Historii i Teorii Moralności Instytutu Filozofii i Socjologii PAN. W 1972 r. otrzymała nagrodę państwową I stopnia. Żona Stanisława Ossowskiego.

Instytutem kieruje dyrektor (od 2012 roku prof. Andrzej Rychard), a jego zastępcami są: w zakresie filozofii prof. Danilo Facca, w zakresie socjologii prof. Hanna Bojar. Bieżący nadzór nad działalnością Instytutu sprawuje Rada Naukowa. W 2019 roku w Instytucie zatrudnionych jest 147 pracowników, w tym 106 pracowników naukowych: 52 osoby to samodzielni pracownicy nauki (17 profesorów i 35 docentów), 54 zaś – to młodsi pracownicy naukowi (26 adiunktów i 2 asystentów). W bibliotece zatrudnione są 4 osoby, w wydawnictwie trzy osoby, w Ośrodku Realizacji Badań Socjologicznych dwie, a w pionie techniczno-administracyjnym Instytutu 37 osób. Instytut posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii i w zakresie socjologii.

Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN - wydawnictwo publikujące książki i periodyki z dziedziny filozofii, socjologii i prakseologii. Wydawnictwo publikuje książki (głównie w języku polskim), których autorami są w większości pracownicy Instytutu Filozofii i Socjologii PAN. Na łamach czasopism publikowane są studia, artykuły i komunikaty uczonych z całego kraju, a także, choć rzadziej, teksty autorów obcych.Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.

W ocenie jednostek naukowych IFiS PAN otrzymał w roku 2013 ocenę A+. Po raz kolejny Instytut w ocenie parametrycznej, przeprowadzonej w roku 2017, został uznany za jednostkę wiodącą pod względem jakości działalności naukowej i otrzymał kategorię A+.

Dyrektorzy Instytutu[ | edytuj kod]

 1. Adam Schaff (1956–1968)
 2. Jan Szczepański (1968–1975)
 3. Tadeusz M. Jaroszewski (1976–1981)
 4. Kazimierz Doktór (1981–1987)
 5. Piotr Płoszajski (1988–1991)
 6. Andrzej Rychard (1991–2000)
 7. Henryk Domański (2000–2012)
 8. Andrzej Rychard (2012-obecnie)

Zatrudnienie w instytucie[ | edytuj kod]

 Z tym tematem związana jest kategoria: Pracownicy Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.
 • 1956 r. - 45 osób
 • 1976 r. - 284 osoby
 • 1991 r. - 231 osób
 • 1992 r. - 129 osób
 • 2001 r. - 125 osób
 • 2006 r. - 111 osób
 • 2011 r. - 116 osób
 • 2019 r. - 147 osób
 • WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.Tadeusz Marian Kotarbiński (ur. 31 marca 1886 w Warszawie, zm. 3 października 1981 w Aninie) – polski filozof, logik i etyk, twórca etyki niezależnej, przedstawiciel szkoły lwowsko-warszawskiej, nauczyciel i pedagog, członek Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (1929–1951), prezes (1946–1966) i członek honorowy Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, członek honorowy Towarzystwa Naukowego Płockiego, przewodniczący Towarzystwa Kultury Moralnej (1946), przewodniczący Polskiego Towarzystwa Filozoficznego (1927–1975), członek Polskiej Akademii Umiejętności (1946–1951), członek rzeczywisty (1953) i prezes (1957–1962) Polskiej Akademii Nauk, członek Towarzystwa Wiedzy Powszechnej (1956), przewodniczący Rady Naukowej Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa (1957–1968), wiceprzewodniczący Ogólnopolskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu (1958–1968), przewodniczący Międzynarodowego Instytutu Filozoficznego (1960–1963).


  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
  Henryk Domański (ur. 1952) – polski socjolog, profesor nauk humanistycznych, dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.
  Julian Hochfeld (ur. 16 sierpnia 1911 w Rzeszowie, zm. 21 lipca 1966 w Paryżu) – jeden z najwybitniejszych polskich socjologów marksistowskich XX wieku pochodzenia żydowskiego, teoretyk socjalizmu polskiego, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, nauczyciel i wychowawca dużej grupy polskich socjologów, poseł do Krajowej Rady Narodowej, na Sejm Ustawodawczy oraz na Sejm PRL I i II kadencji.
  Połączone Biblioteki Wydziału Socjologii i Filozofii UW, Instytutu Filozofii i Socjologii PAN i Polskiego Towarzystwa Filozoficznego - biblioteka naukowa założona w 1948, posiadająca największy w Polsce księgozbiór filozoficzny. Stanowi połączenie trzech bibliotek – Wydziału Filozofii i Socjologii UW, Instytutu Filozofii i Socjologii PAN i Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, z odrębnym budżetem, majątkiem, personelem i dokumentacją inwentarzową, działających formalnie w strukturze organizacyjnej jednostek macierzystych, tworzących jeden, niepodzielny system biblioteczno-informacyjny w dziedzinie filozofii, socjologii i dyscyplin pokrewnych. Mieści się i działa w budynku Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, przy ul. Krakowskie Przedmieście 3, w Warszawie.
  Centrum Badań nad Zagładą Żydów (formalnie "Zespół Badań nad Zagładą Żydów") – jednostka naukowo-badawcza przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, powstała w 2003 roku.
  Kazimierz Doktór (ur. 15 lutego 1935 w Krotoszynie, zm. 1 marca 2016) – polski socjolog, prof. dr hab., nauczyciel akademicki.
  Ziemia (łac. Terra) − trzecia, licząc od Słońca, a piąta co do wielkości planeta Układu Słonecznego. Pod względem średnicy, masy i gęstości jest to największa planeta skalista Układu Słonecznego.

  Reklama