• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Instytucja kultury

  Przeczytaj także...
  Operetka (wł. operetta) – sceniczny utwór muzyczny z dialogami mówionymi, zbliżony do opery, charakteryzujący się lekką, melodyjną muzyką i komediową akcją.Konzentrationslager Lublin, Vernichtungslager Lublin, Kriegsgefangenenlager Maydanek, KL Majdanek – niemiecki obóz koncentracyjny oraz jeniecki w Lublinie, funkcjonujący w latach 1941-1944.
  Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID) – narodowa instytucja kultury podległa Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Misją NID jest tworzenie podstaw dla zrównoważonej ochrony dziedzictwa poprzez gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o zabytkach, wyznaczanie standardów ich ochrony i konserwacji oraz kształtowanie świadomości społecznej celem zachowania dziedzictwa kulturowego Polski dla przyszłych pokoleń. Instytut wydaje kwartalnik „Ochrona Zabytków”.

  Instytucja kultury – zakład o charakterze publicznym zajmujący się upowszechnianiem kultury, może być zarówno państwowy jak i samorządowy. Przybiera różne formy organizacji, np. teatr, kino, instytucja filmowa, muzeum, biblioteka, opera, operetka, filharmonia, orkiestra, dom kultury, ognisko artystyczne, galeria sztuki, ośrodek badań i dokumentacji.

  Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów (NIMiOZ) – państwowa instytucja kultury w Polsce powołana w 1988 dzięki staraniom Jacka Rulewicza.Biblioteka Narodowa (BN) – polska biblioteka narodowa w Warszawie, na Ochocie, na Polu Mokotowskim, narodowa instytucja kultury założona w 1928.

  Instytucje kultury w Polsce[ | edytuj kod]

  Zasady organizacji instytucji kultury w Polsce reguluje ustawa z 25 października 1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

  Muzeum Narodowe w Poznaniu (MNP) – muzeum sztuki w Poznaniu, narodowa instytucja kultury, założone w 1919 jako Muzeum Wielkopolskie w Poznaniu, od 1950 nosi obecną nazwę; wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów (nr 80) w 2005.Polski Instytut Sztuki Filmowej (PISF) – państwowa instytucja kultury odpowiedzialna za rozwój polskiej kinematografii oraz za promocję polskiej twórczości filmowej za granicą. Instytut mieści się w Warszawie przy ulicy Krakowskie Przedmieście 21/23.

  Formy organizacyjne instytucji kultury[ | edytuj kod]

 • instytucje państwowe – instytucje tworzone przez ministrów oraz kierowników urzędów centralnych
 • instytucje samorządowe – instytucje tworzone przez jednostki samorządu terytorialnego
 • Rodzaje instytucji kultury ze względu na charakter prowadzonej działalności[ | edytuj kod]

 • artystyczne – instytucje prowadzące działalność artystyczną w dziedzinie teatru, muzyki, tańca, z udziałem twórców i wykonawców, organizowaną na bazie sezonów artystycznych, w Polsce trwających od 1 września do 31 sierpnia
 • teatry
 • filharmonie
 • opery
 • operetki
 • orkiestry symfoniczne i orkiestry kameralne
 • zespoły pieśni i tańca
 • zespoły chóralne
 • inne (nieartystyczne) – instytucje, których działalność nie ma charakteru sezonowego, ale trwa przez cały rok
 • kina i instytucje filmowe
 • muzea
 • biblioteki
 • domy kultury
 • ogniska artystyczne
 • galerie sztuki
 • ośrodki badań i dokumentacji
 • Państwowe instytucje kultury[ | edytuj kod]

  Instytucje kultury podległe Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

  Instytut Adama Mickiewicza (kiedyś Centrum Międzynarodowej Współpracy Kulturalnej Instytut Adama Mickiewicza) – agenda rządowa, instytucja kultury powstała 1 marca 2000 roku. Jej celem jest popularyzowanie polskiej kultury na świecie oraz współpraca kulturalna z innymi krajami.Polskie Wydawnictwo Muzyczne (PWM) – polskie wydawnictwo muzyczne założone w 1946 w Krakowie w ramach nacjonalizacji prywatnych wydawnictw muzycznych.
 • Centrum Archiwistyki Społecznej
 • Instytut Adama Mickiewicza
 • Instytut Książki
 • Narodowy Instytut Fryderyka Chopina
 • Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie
 • Archiwum Państwowe
 • Instytut Teatralny
 • Instytut Muzyki i Tańca
 • Instytut Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność
 • Filmoteka Narodowa
 • Narodowy Instytut Audiowizualny
 • Narodowe Centrum Kultury
 • Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku
 • Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
 • Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie
 • Muzeum Narodowe w Krakowie
 • Muzeum Narodowe w Poznaniu
 • Muzeum Narodowe w Warszawie
 • Muzeum Pałac w Wilanowie
 • Muzeum Stutthof w Sztutowie
 • Muzeum Zamkowe w Malborku
 • Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka
 • Państwowe Muzeum na Majdanku
 • Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu
 • Polskie Wydawnictwo Muzyczne
 • Polski Instytut Sztuki Filmowej
 • Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki w Krakowie
 • Zamek Królewski w Warszawie - Pomnik Historii i Kultury Narodowej
 • Muzeum Historii Polski w Warszawie
 • Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
 • Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha”
 • Biblioteka Narodowa
 • Teatr Narodowy
 • Teatr Wielki - Opera Narodowa w Warszawie
 • Narodowy Stary Teatr w Krakowie
 • Filharmonia Narodowa
 • Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski
 • Zachęta Narodowa Galeria Sztuki
 • Narodowy Instytut Dziedzictwa
 • Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
 • Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus
 • Samorządowe instytucje kultury[ | edytuj kod]

   Zapoznaj się również z: Kategoria:Samorządowe instytucje kultury.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 194).
  2. Instytucje kultury w Polsce. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. [dostęp 11 kwietnia 2021].
  3. Uchwała nr 169 Rady Ministrów z dnia 5 listopada 1979 r. w sprawie Zamku Królewskiego w Warszawie (M.P. z 1979 r. nr 28, poz. 144).
  Narodowy Instytut Fryderyka Chopina – założony w 2001 roku decyzją polskiego parlamentu na mocy ustawy z dnia 3 lutego 2001 r. o ochronie dziedzictwa Fryderyka Chopina.Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – urząd administracji rządowej w Polsce, obsługujący Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, obecnie właściwego do spraw jednego działu administracji rządowej - kultura i dziedzictwo narodowe. Ministerstwo utworzone zostało w dniu 26 października 1999 roku, z mocą od dnia 10 listopada 1999 roku. W okresie od dnia 23 października 2001 roku do dnia 31 października 2005 roku funkcjonowało pod nazwą Ministerstwo Kultury.
  Warto wiedzieć że... beta

  Muzeum Narodowe w Warszawie (MNW) – muzeum sztuki w Warszawie, założone w 1862 jako Muzeum Sztuk Pięknych w Warszawie, narodowa instytucja kultury; jedno z największych muzeów w Polsce i największe w Warszawie.
  Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego – państwowa instytucja kultury zajmująca się dokumentacją, promocją i animacją polskiego życia teatralnego. Jej siedziba mieści się w Warszawie przy ulicy Jazdów 1. Dyrektorem jest Maciej Nowak.
  Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie – muzeum mieszczące się w dwóch zabytkowych budynkach na terenie warszawskich Łazienek – Koszarach Kantonistów i Stajni Kubickiego – zajmujące się gromadzeniem zabytków oraz popularyzacją wiedzy z zakresu tematyki przyrodniczej, łowieckiej i hipologicznej. Muzeum organizuje wystawy stałe i ekspozycje czasowe oraz inne imprezy i zajęcia w oparciu o posiadane zbiory.
  Muzeum Zamkowe w Malborku – muzeum o charakterze historyczno-artystycznym oraz placówka kulturalno-naukowa powołana dnia 1 stycznia 1961 roku. Mieści się w historycznym zamku krzyżackim w Malborku, w którym zgromadzono ponad 40 tys. muzealiów, głównie dzieł rzeźby, malarstwa i rzemiosła artystycznego.
  Muzeum Narodowe w Krakowie – muzeum utworzone przez Radę Miasta Krakowa uchwałą z 7 października 1879, wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów.
  Muzeum Stutthof w Sztutowie – muzeum utworzone staraniem byłych więźniów KL Stutthof, na mocy uchwały Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku w dniu 12 marca 1962.
  Teatr Wielki — Opera Narodowa w Warszawie – budynek zlokalizowany przy placu Teatralnym w Warszawie, będący siedzibą Opery Narodowej. W Salach Redutowych mieści się Muzeum Teatralne oraz dwie spośród trzech scen Teatru Narodowego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.742 sek.