• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Institute for Advanced Study

  Przeczytaj także...
  International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji. Medal Fieldsa – nagroda przyznawana w dziedzinie matematyki dwóm, trzem lub czterem uczonym za wyniki, które miały największy wpływ na jej rozwój. Związana z nim jest premia finansowa w wysokości 15 000 dolarów kanadyjskich (w 2006: 13 400 USD).
  Tytuł zawodowy – system certyfikatów i tytułów, które otrzymują osoby, które dowiodły, że posiadają określony zasób wiedzy i umiejętności potrzebnych do wykonywania danego zawodu.
  Fuld Hall – główny budynek Instytutu Studiów Zaawansowanych, otwarty w 1939
  Widok z lotu ptaka

  Institute for Advanced Study (Instytut Studiów Zaawansowanych, Instytut Badań Zaawansowanych), IAS – amerykańska prywatna placówka naukowa w Princeton w stanie New Jersey, prowadząca badania podstawowe w wielu dziedzinach nauki, założona w 1930 roku przez pedagoga i reformatora szkolnictwa wyższego Abrahama Flexnera (1866–1959) i filantropów: Louisa Bambergera (1855–1944) i jego siostrę Caroline Bamberger Fuld (1864–1944). Utworzony w okresie narodzin faszyzmu w Europie, instytut odegrał kluczową rolę w transferze kapitału intelektualnego z Europy do Ameryki.

  Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców. Nagroda Wolfa jest przyznawana przez Fundację Wolfa w Izraelu za wybitne osiągnięcia na rzecz ludzkości i przyjaźni między narodami. Corocznie od 1978, komitety złożone z międzynarodowych ekspertów przyznają 5-6 nagród w następujących dziedzinach: chemia, fizyka, matematyka, medycyna, rolnictwo i sztuka. Nagrody w sztuce są przyznawane na przemian w architekturze, muzyce, malarstwie i rzeźbie. Laureat otrzymuje dyplom i 100 000 USD.

  Usytuowany jest na kampusie Olden Lane w południowo-zachodniej części miasta. Tworzą go budynki akademickie, dwie biblioteki, jadalnia, audytorium i budynki mieszkalne dla uczonych. Na instytut składają się: Szkoła Studiów Historycznych, Szkoła Matematyki, Szkoła Nauk Przyrodniczych, Szkoła Nauk Społecznych i Centrum Biologii Systemów.

  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.

  Co roku 190 najwybitniejszych uczonych z całego świata jest wyróżnianych zaproszeniem do grona członków wizytujących (visiting members). W każdym roku reprezentują oni około stu instytucji naukowych i uczelni i przybywają do IAS z 20-30 krajów.

  Wśród około pięciu tysięcy byłych członków wizytujących jest ponad tuzin laureatów Nagrody Nobla, liczni zdobywcy Nagrody Wolfa, Nagrody MacArthurów i Medalu Fieldsa. Większość z nich to członkowie licznych akademii nauk.

  W Instytucie Studiów Zaawansowanych nie prowadzi się klasycznych zajęć dydaktycznych ani prac zleconych. Nie można w nim uzyskać stopnia naukowego ani tytułu zawodowego. Finanse na badania są przyjmowane od instytucji rządowych, firm i osób prywatnych pod warunkiem, że dawca nie stawia wymagań pod adresem instytutu.

  Biblioteka Narodowa Francji (fr. Bibliothèque nationale de France, BnF) – francuska biblioteka narodowa, znajdująca się w Paryżu. Przewidziana jest jako repozytorium dla wszystkich materiałów bibliotecznych, wydawanych we Francji. Obecnym dyrektorem Biblioteki jest Bruno Racine.Princeton – niewielkie miasto w stanie New Jersey w USA w zespole miejskim Trenton będącym w hrabstwie Mercer County. Liczy ono kilkanaście tysięcy mieszkańców. Jest silnym, znanym w świecie ośrodkiem naukowym. Jest tu bardzo znany Princeton University (założony w 1746 jako College of New Jersey w Elizabeth, w roku 1756 przeniesiony do Princeton, zreorganizowany w 1924) oraz wiele instytutów badawczych (wśród nich Institute for Advanced Study).

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Witryna internetowa Instytutu Studiów Zaawansowanych (ang.)
 • SUDOC (fr. Système Universitaire de Documentation, pol. Uniwersytecki System Dokumentacji) – centralny katalog informacji bibliograficznej francuskiego szkolnictwa wyższego.Biblioteka Narodowa Republiki Czeskiej (cz. Národní knihovna České republiky) – biblioteka narodowa Czech z siedzibą w Pradze. Biblioteka znajduje się w gmachu Clementinum. Jedna z najstarszych bibliotek na terenie Czech, której zbiory obejmują ponad 6,5 miliona woluminów.
  Warto wiedzieć że... beta

  Badania podstawowe – prace eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie praktyczne.
  The MacArthur Fellows Program albo MacArthur Fellowship (czasami zwany "grantem dla geniuszy"; fellowship w dosłownym tłumaczeniu z j. ang. na polski znaczy bractwo, wspólnota) - nagroda przyznawana co roku przez John D. and Catherine T. MacArthur Foundation 20-40 obywatelom lub rezydentom Stanów Zjednoczonych każdego wieku i działającym w każdej dziedzinie działalności, którzy okazują zalety i perspektywiczność pozytywnego rozwoju swej kreatywnej pracy ("show exceptional merit and promise for continued and enhanced creative work"). Cytując za stroną internetową Fundacji MacArthurów grant nie jest wyrazem docenienia jakiegoś osiągnięcia, ale swoistą inwestycją w ludzką oryginalność i potencjał, który ma być wykorzystywany z jak najlepszym skutkiem. Obecnie kwota MacArthur Fellowship wynosi 625 tys. USD, wypłacanych przez 5 lat. Do tej pory wyróżnienie przyznano 756 osobom, w tym prof. Leszkowi Kołakowskiemu i Jerzemu Grotowskiemu.
  Kontrola autorytatywna – w terminologii bibliotekoznawczej określenie procedur zapewniających utrzymanie w sposób konsekwentny haseł (nazw, ujednoliconych tytułów, tytułów serii i haseł przedmiotowych) w katalogach bibliotecznych przez zastosowanie wykazu autorytatywnego zwanego kartoteką wzorcową.
  Instytut badawczy – w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych jest to państwowa jednostka organizacyjna, wyodrębniona pod względem prawnym, organizacyjnym i ekonomiczno-finansowym, która prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe ukierunkowane na ich wdrożenie i zastosowanie w praktyce.
  Gemeinsame Normdatei (GND) – kartoteka wzorcowa, stanowiąca element centralnego katalogu Niemieckiej Biblioteki Narodowej (DNB), utrzymywanego wspólnie przez niemieckie i austriackie sieci biblioteczne.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.638 sek.