• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Informatyka medyczna  Podstrony: [1] 2 [3]
  Przeczytaj także...
  Encyklopedia PWN – encyklopedia internetowa, oferowana – bezpłatnie i bez konieczności uprzedniej rejestracji – przez Wydawnictwo Naukowe PWN. Encyklopedia zawiera około 122 tysiące haseł i 5 tysięcy ilustracji.Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) – państwowa jednostka organizacyjna działająca na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Fundusz wypełnia w polskim systemie opieki zdrowotnej funkcję płatnika: ze środków pochodzących z obowiązkowych składek ubezpieczenia zdrowotnego, NFZ finansuje świadczenia zdrowotne udzielane ubezpieczonym i refunduje leki.
  Zobacz też[ | edytuj kod]
 • bioinformatyka
 • inżynieria biomedyczna
 • neuroinformatyka
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. informatyka medyczna, [w:] Encyklopedia PWN [online] [dostęp 2020-05-10].
  2. Tadeusiewicz 2011 ↓, s. 24–26.
  3. Tadeusiewicz 2011 ↓, s. 40–41.
  4. Tadeusiewicz 2014 ↓, s. 158–161.
  5. Tadeusiewicz 2011 ↓, s. 67–73.
  6. Tomasz Pięciak: Specjalizowane archiwa medyczne (bazy danych). 2008. [dostęp 2020-04-16].
  7. Kinga Łuszczyńska: Obowiązek tworzenia elektronicznej dokumentacji medycznej od 1 stycznia 2019 r.. 2018-12-07. [dostęp 2020-04-16].
  8. Kuniszyk-Jóźkowiak 2011 ↓, s. 19.
  9. Kuniszyk-Jóźkowiak 2011 ↓, s. 11.
  10. Tadeusiewicz 2011 ↓, s. 104.
  11. Kuniszyk-Jóźkowiak 2011 ↓, s. 19–20.
  12. Tadeusiewicz 2011 ↓, s. 110–118.
  13. Przelaskowski 2006 ↓, s. 9.
  14. Przelaskowski 2006 ↓, s. 17.
  15. Tadeusiewicz 2011 ↓, s. 133–137.
  16. Przelaskowski 2006 ↓, s. 48.
  17. Tadeusiewicz 2011 ↓, s. 139.
  18. Przelaskowski 2006 ↓, s. 57–59.
  19. Sundeep Mishra, Hologram the future of medicine – From Star Wars to clinical imaging, „Indian Heart J”, 69 (4), 2017, s. 566–567, DOI10.1016/j.ihj.2017.07.017, PMID28822534, PMCIDPMC5560900.
  20. Paulina Jasłowska, Michał Jasłowski, Ireneusz Jóźwiak. Zastosowanie systemów wspomagania decyzji klinicznych w diagnozowaniu chorób rzadkich. „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej: Organizacja i Zarządzanie”, s. 120, 2017. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. ISSN 1641-3466. [dostęp 2020-04-22]. 
  21. Rudowski 2003 ↓, s. 99–106.
  22. Łukasz Galaś, Jakub Wójcik, Medyczne Systemy Ekspertowe, Katowice: Śląska Wyższa Szkoła Informatyki w Chorzowie, 2006 [dostęp 2020-05-10].
  23. Ryszard Tadeusiewicz: Informatyka medyczna. W: Maciej M. Sysło (red. nauk.): Homo Informaticus, czyli człowiek w zinformatyzowanym świecie. Warszawa: Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki, 2012, s. 183–186. ISBN 978-83-921270-6-2.
  Elektroniczna Dokumentacja Medyczna (EDM) – zbiór danych, mogący stanowić element systemu informatycznego do obsługi szpitala (HIS – Hospital Information System) przechowujący całość lub wybrane elementy dokumentacji medycznej indywidualnej (odnosząca się do poszczególnych pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych) i zbiorczej (odnosząca się do ogółu pacjentów lub określonych grup pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych).Medycyna oparta na faktach, medycyna oparta na dowodach (ang. Evidence-based medicine, EBM) – postępowanie kliniczne oparte na najlepszych dostępnych dowodach naukowych dotyczących skuteczności, efektywności i bezpieczeństwa. Dowodów takich dostarczają wyniki wiarygodnych badań eksperymentalnych (skuteczność i bezpieczeństwo) oraz badań obserwacyjnych (efektywność i bezpieczeństwo).


  Podstrony: [1] 2 [3]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Operacja, zabieg operacyjny, zabieg chirurgiczny – wszelkiego rodzaju zabiegi na narządach i tkankach ciała, służące poprawie stanu zdrowia i samopoczucia chorego, bądź postępowanie diagnostyczne przeprowadzane w taki sposób. Wbrew nazwie, zabiegi chirurgiczne nie należą do kompetencji wyłącznie lekarzy chirurgów - do operacji należy m.in. cięcie cesarskie, będące jednym z podstawowych zabiegów wykonywanych przez lekarza ginekologa. Miejsca przeznaczone do wykonywania zabiegów operacyjnych to bloki (sale) operacyjne.
  Rehabilitacja medyczna – kompleksowe i zespołowe działanie na rzecz osoby niepełnosprawnej fizycznie lub psychicznie, które ma na celu przywrócenie tej osobie pełnej lub maksymalnej do osiągnięcia sprawności fizycznej lub psychicznej, a także zdolności do pracy oraz do brania czynnego udziału w życiu społecznym. Twórcami współczesnej rehabilitacji są: profesor Howard Rusk a w Polsce profesor Wiktor Dega. Rehabilitacja to proces medyczny i społeczny. Rehabilitacja ruchowa – usprawnianie osób z dysfunkcją narządu ruchu. Specjalista z zakresu rehabilitacji ruchowej – fizjoterapeuta – stosuje w procesie usprawniania metody fizjoterapii.
  System opieki zdrowotnej (również system zdrowotny) – system definiowany jako spójna całość, której liczne, powiązane między sobą części wspólnie oddziaływając wpływają pozytywnie na stan zdrowia populacji. Jest on wyodrębnioną całością złożoną z wielu różnorodnych elementów, które powiązane są różnorodnymi więziami (czyli między którymi zachodzą różnorodne relacje) i który realizuje cele związane ze zdrowiem.
  Diagnostyka obrazowa (obrazowanie medyczne, obrazowanie radiologiczne) – dział diagnostyki medycznej zajmujący się obrazowaniem zmian fizjologicznych oraz patologicznych zachodzących w ciele ludzkim za pomocą różnego rodzaju oddziaływań fizycznych. Znajduje się ona na pograniczu radiologii oraz medycyny nuklearnej.
  Roboty medyczne – stanowią grupę robotów wspomagających procedury medyczne. Grupę tę stanowią w większości telemanipulatory, które wykorzystują działanie lekarza po jednej stronie i efektora po drugiej stronie. Zadaniem lekarza jest sterowanie ruchami robota oraz decydowanie o zadaniach do wykonania. Efektor z kolei, jak wynika z nazwy, ma za zadanie wykonywanie zadanych mu poleceń z nieosiągalną dla człowieka precyzją. Natomiast manipulatory rehabilitacyjne mogą być sterowane m.in. ruchami głowy, brody, gałki ocznej. Roboty medyczne stosowane są także do obsługi pacjentów oraz osób niepełnosprawnych pomagając w takich zadaniach jak np. przemieszczanie się, czy spożywanie posiłków.
  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – uczelnia publiczna powołana do życia w 1944 roku, jako piąty uniwersytet w Polsce.
  Diagnostyka medyczna (z gr. διαγνωστικός diágnōstikós, umiejący rozpoznawać) – nauka o sposobach rozpoznawania chorób.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.024 sek.