• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Informatyka - czasopismo  Podstrony: [1] 2 [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Andrzej Stanisław Targowski (ur. 9 października 1937 w  Warszawie) – polsko-amerykański informatyk o specjalności informatyka stosowana, architektura systemów komputerowych, cywilizacja i informacja. Jeden z pionierów informatyki stosowanej w Polsce, menedżer, cywilizacjonista, nauczyciel akademicki, profesor zwyczajny.Jan Węglarz (ur. 24 września 1947 r. w Poznaniu) – matematyk i informatyk, członek rzeczywisty PAN, profesor zwyczajny Politechniki Poznańskiej, pełnomocnik dyrektora IChB PAN ds. Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego. Zajmuje się głównie badaniami operacyjnymi.
  Informatyka[ | edytuj kod]

  Miesięcznik „Maszyny Matematyczne” od 1 stycznia 1971 zmienił tytuł na „Informatyka”, o czym poinformowano czytelników:

  ...Sześć lat upłynęło od momentu powstania czasopisma „Maszyny Matematyczne”. Dziedzina wiedzy, której upowszechnieniu służy to czasopismo bardzo rozwinęła się i uformowała. Precyzuje się również terminologia w tej dziedzinie. Powstał m.in. w języku polskim wyraz „Informatyka” — od „informacja” i „automatyka” — i pod tym pojęciem rozumiany jest obecnie całokształt nauk, związanych z maszynami matematycznymi i ich zastosowaniem i w gospodarce, nauce i technice, maszynową techniką obliczeniową, przetwarzaniem informacji. Zwięzły termin „informatyka” ma już u nas pewną tradycję, jest używany w literaturze fachowej; analogiczny termin przyjął się w słownictwie francuskim i niektórych innych...

  Polskie Towarzystwo Informatyczne – organizacja zrzeszająca polskich informatyków, zarejestrowana 22 maja 1981. Celem PTI jest wspieranie działalności naukowej w obszarach związanych z informatyką, popularyzacja informatyki, reprezentowanie członków przed instytucjami w kraju i za granicą. Skupia (2006) ok. 2000 osób, jest organizatorem cyklicznych przedsięwzięć środowiskowych (krajowych i międzynarodowych konferencji, spotkań integracyjnych informatyków, konkursów, nagród).Leonard Zygmunt Bolc (ur. 1934, zm. 22 października 2013 r w Warszawie) – polski informatyk, prof. dr hab., specjalista w zakresie sztucznej inteligencji.

  Czasopismo ewoluowało wraz z rozwojem i organizacją zarządzania informatyką. Od numeru 3. w 1971 czasopismo stało się organem „Krajowego Biura Informatyki i Polskiego Komitetu Automatycznego Przetwarzania Informacji” i „Naczelnej Organizacji Technicznej”, a potem również „Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego”. Zakres tematyczny czasopisma poszerzył się o zastosowania informatyki w administracji oraz gospodarce. Nakład zwiększył się do 7000 egzemplarzy.

  Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej - biblioteka uczelniana Politechniki Śląskiej, gromadząca literaturę naukowo-techniczną związaną z obecnymi na uczelni dyscyplinami naukowymi.Kazimierz Subieta (ur. 19 lipca 1944 w Góranach) - informatyk, specjalista w zakresie baz danych, profesor zwyczajny nauk technicznych. Żonaty, ma córkę i syna.

  W latach 80. czasopismo borykało się z brakiem papieru oraz opóźnieniami druku, czasem trzeba było łączyć numery. W okresie od stycznia 1984 do grudnia 1985 w czasopiśmie wydzielono 8-stronicowy dodatek MikroKLAN prezentujący sprzęt i oprogramowanie mikrokomputerów. Dodatek ten cieszył się ogromnym zainteresowaniem i nakład ponad 8000 egzemplarzy nie pokrywał popytu. Redaktorem dodatku był Andrzej Jacek Piotrowski. W wydawnictwie udało się uzyskać nieperiodyczne wydawanie osobnego czasopisma Mikroklan w większej objętości i nakładzie do 100 tys. egzemplarzy.

  Marek Bernard Hołyński (ur. 1947) – polski informatyk, specjalista od grafiki komputerowej, brał udział w tworzeniu standardu OpenGL oraz stacji graficznych Silicon Graphics, publicysta, popularyzator informatyki, wiceprezes Telewizji Polskiej S.A. ds. nowych technologii w latach 2004-2006, wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Informatycznego, dyrektor Instytutu Maszyn Matematycznych w Warszawie.Konrad Fiałkowski (ur. 29 grudnia 1939 w Lublinie) – prof. zw. dr hab. nauk komputerowych, polski naukowiec specjalizujący się w informatyce i cybernetyce oraz pisarz fantastyki naukowej.

  Od 1990 „Informatyka” stała się niezależnym czasopismem, poddanym nowym warunkom komercyjnym. Wydawnictwo przekształciło się w „Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o.o” działające komercyjnie, koszty papieru zostały urealnione – znacząco wzrosły. Konieczne stało się pozyskiwanie sponsorów i reklamodawców. Możliwość publikacji w pismach zachodnich zmniejszyło podaż artykułów naukowych. Nowe były oczekiwania czytelników, mających do wyboru coraz więcej konkurencyjnych czasopism. Redakcja starała się podołać tym wyzwaniom merytorycznie i technicznie. Poprawiono jakość papieru i druku czasopisma (dotychczas bardzo siermiężną), zwiększono objętość, wprowadzono kolor, a od numeru 9. w 1996 dodano projektowaną graficznie okładkę. Od stycznia 1997 w „Informatyce” publikowano Biuletyn PTI.

  Piotr Władysław Fuglewicz (ur. 29 czerwca 1954 w Siemianowicach Śląskich) – działacz społeczny, przedsiębiorca, informatyk.Bogdan Miś (ur. 24 grudnia 1936 w Warszawie) – z wykształcenia matematyk, z zawodu dziennikarz i popularyzator nauki.

  Wydawanie czasopisma zostało nagle wstrzymane w styczniu 2001 z powodu braku pokrycia kosztów w przychodach ze sprzedaży oraz reklam. Ostatni numer został wydany z opisem: „Nr 11–12 listopad-grudzień 2000”.

  Czasopisma „Maszyny Matematyczne” oraz „Informatyka” wydawane przez 35 lat zgromadziły istotną wiedzę o rozwoju informatyki w Polsce. Polskie Towarzystwo Informatyczne w porozumieniu z NOT uzyskało zgodę na cyfryzację kompletu czasopisma i bezpłatne udostępnianie w sieci. Na tej podstawie cyfryzacji zasobu dokonała i obecnie udostępnia drogą elektroniczną Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej.

  Andrzej Jacek Piotrowski (ur. 4 października 1956) – polski elektronik, menedżer, nauczyciel akademicki i urzędnik państwowy, w 2007 podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki, w latach 2016–2018 podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii. Krystyna Karwicka-Rychlewicz (ur. 22 kwietnia 1934 w Warszawie, zm. 3 stycznia 2016 w Skolimowie) – dziennikarka, działaczka społeczna.

  Redaktorzy[ | edytuj kod]

  Redaktorzy naczelni:

 • Leon Łukaszewicz – od nru 1/1965 do nru 6/1966 i od nru 1/1968 do nru 9/1985
 • Tomasz Pietrzykowski – od nru 1/1967 do nru 5/1967
 • Konrad Fiałkowski – (p.o.) nr 6/1967
 • Władysław Klepacz – od nru 10/1985 do nru 5/1995
 • Bogdan Miś – od nru 6/1995 do nru 12/1995
 • Krystyna Karwicka-Rychlewicz – (p.o.) nr 1/1996 oraz od nru 2/1996 do nru 6/1996
 • Lesław Wawrzonek – od nru 7/1996 do nru 12/1999
 • Jerzy Szyller – od nru 1/2000 do nru 8/2000
 • Alina Klepacz – (p.o.) od nru 9/2000 do nru 11–12/2000
 • Redaktorzy: Przemysław Baszkiewicz, Krystyn Bernatowicz, Leonard Bolc, Jarosław Deminet, Konrad Fiałkowski, Piotr Fuglewicz, Zbigniew Gackowski, Zbigniew Gluza, Jan Goliński, Janusz Gwiazda, Marek Hołyński, Wacław Iszkowski, Teresa Jabłońska, Wojciech Jaworski, Stanisław Jaskólski, Wanda Kacér, Krystyna Karwicka-Rychlewicz, Alina Klepacz, Władysław Klepacz, Katarzyna Kliszko, Zenon Kulpa, Wincenty Łada, Leon Łukaszewicz, Ewa Łukasik, Marek Machura, Rafał Maślana, Antoni Mazurkiewicz, Bogdan Miś, Wojciech Mokrzycki, Stanisław Mrozik, Jan Mulawka, Wojciech Olejniczak, Maria Pawlak,Tomasz Pawlak, Tomasz Pietrzykowski, Andrzej Jacek Piotrowski, Cezary Pochrybniak, Dorota Prawdzic, Wiktor Rzeczkowski, Jan Ryżko, Marek Sobczyk, Witold Staniszkis, Jacek Stochlak, Maciej Stolarski, Kazimierz Subieta, Andrzej Szałas, Zbigniew Świrski, Zdzisław Szyjewski, Jerzy Szyller, Ryszard Tadeusiewicz, Andrzej Targowski, Lesław Wawrzonek, Andrzej Wiesnowski, Jan Węglarz, Hanna Włodarska, Janusz Zalewski, Zdzisław Żurakowski.

  Janusz Zalewski (ur. w 1949 w Ciechanowie) – polski dr inż. automatyk, informatyk, profesor Florida Gulf Coast University, tłumacz polskiej literatury w Ameryce, działacz w środowisku zawodowym. Jarosław Deminet (ur. 19 września 1955 w Grodzisku Mazowieckim) – polski matematyk i informatyk specjalizujący się w inżynierii oprogramowania, sieciach i systemach rozproszonych; doktor nauk matematycznych. Działacz opozycji demokratycznej w PRL.


  Podstrony: [1] 2 [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Uniwersytet Warszawski – polska uczelnia państwowa, założona 19 listopada 1816 roku w Warszawie. Najlepszy uniwersytet w Polsce według The Times Higher Education Supplement (QS World University Rankings). W rankingu szanghajskim (ARWU) z 2012 roku uczelnia została sklasyfikowana na miejscach 301-400. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 1. miejsce w Polsce wśród uniwersytetów, a na świecie 234. pośród wszystkich typów uczelni. Corocznie uniwersytet zajmuje 1-2 miejsce w rankingu polskich uczelni państwowych przeprowadzanych przez "Rzeczpospolitą" i "Perspektywy".
  Stanisław Jaskólski (ur. 13 czerwca 1931 w Warszawie, zm. 22 grudnia 2018 w Warszawie) – inżynier informatyk, konstruktor maszyn ZAM, dyrektor Ośrodka Obliczeniowego GUS, założyciel i prezes Klubu Użytkowników Komputerów ICL, założyciel i Członek Honorowy Polskiego Towarzystwa Informatycznego.
  Mikroklan – popularny, wysokonakładowy (do 100 tys.) miesięcznik komputerowy wydawany w latach 1986–1988 przez wydawnictwo Sigma-NOT w Warszawie. Od 1984 roku Mikroklan ukazywał się jako dział czasopisma „Informatyka” poświęcony mikrokomputerom.
  SIGMA-NOT jest najstarszym i największym w Polsce wydawcą prasy fachowej o szeroko rozumianym ukierunkowaniu technicznym. Jako zorganizowana oficyna działa od 1949 roku, ale najstarszy wydawany przez nią tytuł – „Przegląd Techniczny” liczy sobie już ponad 140 lat. Inny tytuł, „Przegląd Elektrotechniczny”, wydawany jest od 1919 roku i jest najstarszym działającym czasopismem w Europie publikującym artykuły z dziedziny elektrotechniki.
  Zdzisław Szyjewski (ur. 1946) – polski wykładowca akademicki, informatyk i działacz społeczny, profesor doktor habilitowany.
  Ryszard Tadeusiewicz (ur. 5 maja 1947 w Środzie Śląskiej) – polski automatyk i informatyk, profesor nauk technicznych, trzykrotny rektor Akademii Górniczo-Hutniczej.
  Leon Łukaszewicz (ur. 20 listopada 1923 w Warszawie, zm. 5 marca 2013 w Warszawie) – polski profesor informatyki, jeden z pionierów informatyki w Polsce.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.017 sek.