Information Technology Infrastructure Library

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

ITIL (ang. Information Technology Infrastructure Library) – zbiór publikacji zawierających najlepsze praktyki zarządzania usługami informatycznymi.

Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców. Usługi informatyczne – usługi związane ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem oraz usługi przetwarzania danych. Kategoria ta obejmuje również usługi konsultacyjne i wdrożeniowe w odniesieniu do sprzętu komputerowego i oprogramowania, konserwację i naprawę komputerów oraz urządzeń peryferyjnych, usługi odzyskiwania danych w przypadku awarii, zapewnianie doradztwa i pomocy w sprawach związanych z zarządzaniem zasobami komputerowymi, analizę, projektowanie i programowanie gotowych systemów (łącznie z opracowywaniem i projektowaniem stron internetowych), oraz konsultacje techniczne związane z oprogramowaniem, licencje na używanie oprogramowania produkowanego seryjnie, opracowywanie, wytwarzanie, dostawę i dokumentację oprogramowania dostosowanego do indywidualnych potrzeb, łącznie z systemami operacyjnymi wykonanymi na zamówienie dla poszczególnych użytkowników, konserwację systemów i inne usługi wsparcia, takie jak szkolenie oferowane w ramach usług konsultacyjnych, usługi przetwarzania danych, takie jak wprowadzanie danych, tworzenie tabel i przetwarzanie na zasadzie współużytkowania (time-sharing), usługi administrowania serwerem internetowym (np. dostarczanie miejsca na serwerze internetowym do zamieszczania stron internetowych klienta); zarządzanie urządzeniami komputerowymi.

ITIL powstał w latach 80. XX wieku przez Central Computing and Telecommunications Agency (CCTA)(ang.), do 2010 Office of Government Commerce (OGC)(ang.), a obecnie Cabinet Office, część Her Majesty's Government(ang.) (HMG), agencja rządowa w Wielkiej Brytanii.

W latach 1989–1998 powstały łącznie 34 różne dokumenty, które później nazwano wersją 1.

W latach 1999–2003 następowały skonsolidowane publikacje wersji 2, które mają strukturę zgodną z zadaniami w ITSM. Wersja 3 (pierwotnie nazywana ITIL V3) została opublikowana 1 czerwca 2007 r., A jej struktura jest teraz oparta na cyklu życia usługi.

Ciągła integracja - praktyka stosowana w trakcie rozwoju oprogramowania, polegająca na częstym, regularnym włączaniu (integracji) bieżących zmian w kodzie do głównego repozytorium. W praktyce, każdy członek zespołu programistycznego powinien przynajmniej raz dziennie umieścić wykonaną przez siebie pracę w repozytorium. Niezbędnym elementem jest także zapewnienie poprawności kompilacji kodu po wykonaniu integracji.DOI (ang. digital object identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego) – identyfikator dokumentu elektronicznego, który w odróżnieniu od identyfikatorów URL nie zależy od fizycznej lokalizacji dokumentu, lecz jest do niego na stałe przypisany.

W 2005 r. Stworzono model certyfikacji organizacji zorientowany na ITIL z ISO / IEC 20000: 2005 i zaktualizowany w 2011 r. 29 lipca 2011 r. Opublikowano aktualizację pod tytułem ITIL 2011 Edition. Ostatnia aktualizacja miała miejsce 18 lutego 2019 roku wraz z wydaniem ITIL 4.

ITIL4[ | edytuj kod]

Książka ITIL Foundation of the ITIL 4 Edition przynosi nowe myśli i dalej rozwija istniejącą zawartość. ITIL 4 wymienia dwa kluczowe elementy:

Kontrola autorytatywna – w terminologii bibliotekoznawczej określenie procedur zapewniających utrzymanie w sposób konsekwentny haseł (nazw, ujednoliconych tytułów, tytułów serii i haseł przedmiotowych) w katalogach bibliotecznych przez zastosowanie wykazu autorytatywnego zwanego kartoteką wzorcową.Gemeinsame Normdatei (GND) – kartoteka wzorcowa, stanowiąca element centralnego katalogu Niemieckiej Biblioteki Narodowej (DNB), utrzymywanego wspólnie przez niemieckie i austriackie sieci biblioteczne.
 1. System wartości usług ITIL (SVS)
 2. Model czterowymiarowy

System wartości usług ITIL

Pierwszy kluczowy element ITIL 4 Edition definiuje Service Value System (SVS). ITIL wymienia następujące pięć podstawowych składników ITIL SVS:

 1. Łańcuch wartości usług ITIL
 2. Łańcuch wartości usług opisuje model operacyjny obejmujący sześć działań:
 3. Planowanie (plan) - działanie zapewnia ogólne planowanie w ramach czterowymiarowego modelu, wszystkich produktów i usług w całej organizacji, co wynika ze wspólnego zrozumienia wizji, obecnego stanu i sugestii ulepszeń.
 4. Ulepsz - ta aktywność zapewnia ciągłe doskonalenie produktów, usług, praktyk we wszystkich działaniach związanych z tworzeniem wartości i czterowymiarowym modelu.
 5. Zaangażowanie - działanie zapewnia pełny wgląd we wszystkie wymagania przy ciągłej przejrzystości i stałym zaangażowaniu.
 6. Projektowanie i transformacja - to działanie zapewnia, że produkty i usługi konsekwentnie spełniają oczekiwania dotyczące jakości, kosztów i gotowości rynkowej.
 7. Zaopatrzenie / budowa (zakup / budowa) - Działania te zapewniają, że wszystkie komponenty usługi są dostępne zgodnie z uzgodnioną specyfikacją.
 8. Dostawa i wsparcie - Wszystkie usługi muszą być dostarczane i obsługiwane zgodnie z ustalonymi specyfikacjami.
 9. Praktyki ITIL
 10. Zawartość, wcześniej znana jako procesy ITIL, jest obecnie określana jako praktyki ITIL. Są one podzielone na 14 ogólnych praktyk zarządzania, 17 praktyk zarządzania usługami i trzy praktyki zarządzania technicznego.
 11. Zasady przewodnie ITIL
 12. Poniższe punkty, które są również wymienione w innych ramach, standardach lub metodach, takich jak Lean, Agile, DevOps, COBIT, PRINCE2 i inne, nazywane są zasadami przewodnimi ITIL 4 i ogólnie zarządzania usługami.
 13. Koncentracja na wzroście wartości - zawsze musi nastąpić bezpośredni lub pośredni wzrost wartości.
 14. Zacznij od obecnego stanu (Zacznij tam, gdzie jesteś) - dobre umiejętności należy zachować i poprawić w razie potrzeby.
 15. Iteracyjny postęp iteracyjny ze sprzężeniem zwrotnym - ulepszenia należy projektować i oceniać w małych, częstych krokach.
 16. Rozpoznawalna współpraca i promocja (współpraca i promowanie widoczności) - każda współpraca z zespołami, wnioskodawcami i partnerami musi być przejrzysta.
 17. Myśl i pracuj holistycznie - odpowiedzialność jest kompleksowa - w serwisie i SVS.
 18. Zachowaj prostotę i praktyczność - zależy to od odpowiedniego zakresu procesów, narzędzi i zasobów.
 19. Optymalizuj i automatyzuj - praca ręczna jest podatna na błędy. Interakcje międzyludzkie powinny być używane tylko wtedy, gdy ma to sens i jest konieczne.
 20. Zarządzanie
 21. Zarządzanie jako system, który kontroluje całą organizację i wyznacza kierunek.
 22. Ciągłe doskonalenie usług
 23. Istnieją trzy poziomy ciągłego doskonalenia usług w ITIL-SVS:
 24. Model ciągłego doskonalenia ITIL znany z poprzednich wersji ITIL.
 25. Jaka jest wizja?
 26. Gdzie jesteśmy dzisiaj (Gdzie jesteśmy teraz?)
 27. Gdzie chcemy być w przyszłości? (Gdzie chcemy być?)
 28. Jak się tam dostaniemy? (Jak się tam dostaniemy?)
 29. Bądź aktywny (podejmij działanie)
 30. Dotarliśmy? (Czy dotarliśmy tam?)
 31. Jak utrzymujemy tempo? (Jak utrzymujemy tempo?)
 32. Przedstawione tam działanie mające na celu usprawnienie łańcucha wartości usług ITIL.
 33. Praktyka ciągłego doskonalenia, która obejmuje codzienne czynności operacyjne i jest opisana w innych praktykach ITIL.


Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
Reklama