Index Fungorum

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Index Fungorum – międzynarodowy projekt prowadzony przez Centre for Agriculture and Bioscience International (CABI), mający na celu zindeksowanie wszystkich nazw systematycznych w obrębie królestwa grzybów (Fungi). Anglojęzyczny serwis internetowy projektu zapewnia dostęp do zarządzanej przez Jerry'ego Coopera i Paula Kirka, niewymagającej logowania hierarchicznej klasyfikacji (CABI databases) zawierającej nazwy systematyczne wraz z ich statusem i zaszeregowaniem taksonomicznym. Projekt ten jest (w pewnym sensie) mykologicznym odpowiednikiem International Plant Names Index (IPNI), jednakże swój wkład w niego ma więcej instytucji.

Dictionary of the Fungi – książka zawierająca najbardziej kompletną listę rodzajów grzybów (Fungi), ich rodzin i rzędów i wyższych taksonów. Dla każdego rodzaju podano publikację, w której został on po raz pierwszy opisany, datę publikacji, status, pozycję systematyczną, liczbę zaakceptowanych gatunków, rozmieszczenie i kluczowe odniesienia. Dla wszystkich grup grzybów są podane szczegółowe diagnozy rodzin, rzędów i wyższych taksonów. Ponadto istnieją notatki biograficzne, informacje o dobrze znanych metabolitach i mykotoksynach oraz zwięzłe opisy prawie wszystkich częstych i stosowanych aspektów tematu (w tym cytaty z ważnej literatury). Centre for Agriculture and Bioscience International (skrót:CABI) – międzyrządowa organizacja non-profit zajmująca się rozwojem i informacją, przede wszystkim kwestiami dotyczącymi rolnictwa i środowiska w krajach rozwijających się, oraz tworzeniem, przechowywaniem i rozpowszechnianiem wiedzy naukowej.

Wyszukiwarka Search Index Fungorum umożliwia wyszukiwanie taksonów według następujących kryteriów:

 • Name – gatunek,
 • Epithet – część wyrazu, np. thymi,
 • Genus – rodzaj,
 • Family – rodzina,
 • higher – inne taksony.
 • Prawidłowa nazwa taksonu wyróżniona jest kolorem zielonym. Nazwy wyróżnione kolorem czerwonym to nazwy nieprawidłowe. Index Fungorum zawiera także pełną bazę synonimów dla każdego taksonu. Baza danych została utworzona na podstawie wielu baz danych, m.in. Saccardo's Sylloge Fungorum, Petrak's Lists, Saccardo's Pomissions, Lamb's Index, Zahlbruckner's Catalog of Lichens.

  Gatunek (łac. species, skrót sp.) – termin stosowany w biologii w różnych znaczeniach, zależnie od kontekstu, w jakim występuje. Najczęściej pod pojęciem gatunku rozumie się:Klasyfikacja biologiczna – szeregowanie organizmów w uporządkowany sposób według zasad systematyki biologicznej. Wynikiem tego procesu jest hierarchiczny układ systematyczny prezentujący aktualny w danym okresie stan wiedzy o podobieństwie i pochodzeniu organizmów. W zależności od przyjętej metody badawczej może to być hierarchiczny układ oparty na kategoriach systematycznych lub drzewie filogenetycznym, może obejmować wszystkie znane nauce organizmy lub ich określoną grupę. Dziedziną biologii, która zajmuje się klasyfikowaniem organizmów, jest systematyka organizmów, a reguły klasyfikacji i nazewnictwa systematycznego określa jej poddyscyplina – taksonomia.

  Wyszukiwarka Search Authors of Fungal Names umożliwia wyszukiwanie autorów taksonów według ich skrótu lub pełnego nazwiska (Surname) lub imienia (Forename). Cytowania autorów są zgodne ze standardem Brummitta & Powella.

  Index Fungorum jest rozwijany w ścisłej współpracy z drugą internetową bazą danych o grzybach – Mycobankiem. Dzięki temu brak sprzeczności między tymi bazami danych. Nazewnictwo i systematyka Index Fungorum są zgodne z publikacją Dictionary of the Fungi. Na Index Fungorum opiera się naukowe nazewnictwo grzybów w polskiej wikipedii.

  Takson – jednostka zdefiniowana w systematyce organizmów jako grupa organizmów (populacja lub grupa populacji) zwykle uznawanych za filogenetycznie spokrewnione, wyróżniających się konkretną cechą różniącą je od innych jednostek taksonomicznych. Takson obejmuje wszystkie zawarte w nim taksony niższego poziomu. Kryterium pokrewieństwa stosowane jest w systemach filogenetycznych, mimo że taksonem w zasadzie może być dowolna grupa organizmów.International Plant Names Index (IPNI) (ang. Międzynarodowy spis nazw roślin) to dostępna przez Internet baza danych naukowych (łacińskich) nazw roślin i związanych z nimi cytacji. Obejmuje rośliny nasienne i paprotniki.

  Wyszukiwarka Index Fungorum działa najlepiej przy włączonej obsłudze cookie. Bez tego niemożliwa jest nawigacja między taksonami i przechodzenie przez hierarchię taksonomiczną.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. CABI databases [dostęp 2020-09-08].
  2. Index Fungorum (gatunki) [dostęp 2020-09-08] (ang.).
  3. Index Fungorum (gatunki) [dostęp 2020-09-08] (ang.).
  4. Universal fungus register offers pattern for zoology, Nature [dostęp 2020-10-18] (ang.).
  5. Geoffrey Clough Ainsworth, red, P.M. Kirk, Ainsworth & Bisby's Dictionary of the Fungi, CABI, 2008, ​ISBN 978-0-85199-826-8
  Rodzaj (łac. genus, l.mn. genera) – podstawowa, obowiązkowa kategoria systematyczna obejmująca gatunek lub monofiletyczną grupę gatunków wyróżnionych na podstawie jednej lub więcej cech taksonomicznych. Nazwą rodzaj określany jest też każdy takson w randze rodzaju.Ciasteczko (formalnie HTTP Cookie, w skrócie ang. cookie, tłumaczone czasem jako plik cookie) – mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.
  Warto wiedzieć że... beta

  Królestwo (łac. regnum, l.mn. regna) – stosowana w systematyce organizmów kategoria systematyczna obejmująca spokrewnione typy (phylum) w zoologii, lub gromady (divisio) w botanice. Tradycyjnie, od czasów Karola Linneusza królestwo było uważane za kategorię systematyczną najwyższej rangi. Pod koniec XX w. systematycy wprowadzili wyższą od królestwa kategorię nazywaną domeną, nadkrólestwem lub cesarstwem. W nomenklaturze botanicznej i zoologicznej regulowanych przez Międzynarodowe Kodeksy Nomenklatury Botanicznej i Zoologicznej królestwo nadal jest uznawane za kategorię najwyższej rangi. Podkategorią królestwa jest podkrólestwo (subregnum). Natomiast stosowany czasem termin nadkrólestwo (superregnum), choć formalnie poprawny, używany jest w randze najwyższej kategorii systematycznej – domeny lub cesarstwa.
  Serwis internetowy, witryna internetowa (ang. website) – grupa powiązanych ze sobą, w celu poszerzenia funkcjonalności, stron internetowych. Serwisy internetowe, poza treścią statyczną, mają często sekcję wiadomości oraz możliwość logowania się i zapamiętywania preferencji odbiorców w celu dostosowania treści do indywidualnych upodobań. W serwisie mogą występować obiekty interaktywne np. formularze, przyciski czy aplikacje.
  Mycobank – internetowa, ogólnie dostępna bez logowania baza danych z zakresu mykologii. Obejmuje systematykę wszystkich taksonów grzybów, opisy niektórych taksonów, czasami także ich ilustracje. Tworzona jest przez należący do Królewskiej Holenderskiej Akademii Sztuk i Nauk Westerdijk Fungal Biodiversity Institute (poprzednio Centraalbureau voor Schimmelcultures) w Utrechcie. Została założona w 2004 roku przez mykologów, którzy rozczarowani byli brakiem międzynarodowej, ogólnie dostępnej bazy nazw grzybów. Mycobank jest rozwijany w ścisłej współpracy z drugą internetową bazą danych o grzybach – Index Fungorum. Dzięki temu brak sprzeczności między tymi bazami danych. Mycobank współpracuje także z innymi ważnymi bazami danych: Life Science Identifiers, Global Biodiversity Information Facility (GBIF) i innymi. Jest także jednym z trzech repozytoriów nomenklatury uznanych przez Komitet ds. Nomenklatury Grzybów; pozostałe to Index Fungorum i Fungal Names.
  Grzyby (Fungi Juss.) R. T. Moore – królestwo należące do domeny jądrowców (Eucaryota). Dawniej, w zależności od ujęcia systematycznego takson ten miał rangę podkrólestwa (Fungi R.T. Moore, 1971), podtypu, (Fungi Engl. 1889) i klasy (Fungi Bartling, 1830).
  Rodzina (łac. familia) – jedna z podstawowych kategorii systematycznych stosowanych w systematyce organizmów, niższa niż rząd (ordo), a wyższa niż rodzaj (genus). W kodeksach nomenklatury biologicznej nie określono kryteriów wydzielania rodzin, poza przyporządkowaniem: rodzina grupuje rodzaje, grupa rodzin tworzy rząd. W praktyce rodziny zwykle łączą grupy rodzajów różniące się morfologicznie od innych grup.

  Reklama