Ilustrowana encyklopedia dla wszystkich

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Ilustrowana encyklopedia dla wszystkichpolska encyklopedia, seria ilustrowanych, popularnonaukowych encyklopedii poświęconych różnym działom nauki i techniki wydana w okresie PRL.

Ilustrowana encyklopedia dla wszystkich. Lotnictwo – polska encyklopedia lotnicza z serii Ilustrowanych encyklopedii dla wszystkich, popularnonaukowych encyklopedii poświęconych różnym działom nauki i techniki wydanych przez Wydawnictwa Naukowo-Techniczne w okresie PRL. Witold Szolginia (ur. 11 marca 1923 we Lwowie, zm. 30 czerwca 1996 w Warszawie) - polski architekt, autor książek i radiowych gawęd o Lwowie.

Historia[ | edytuj kod]

Encyklopedia opracowana została przez Dział Encyklopedii Techniki WNT i wydana została w Warszawie w latach 1971–1991 przez Wydawnictwa Naukowo-Techniczne. Przeznaczona była dla wszystkich, którzy interesują się nauką i techniką, a w szczególności dla uczniów szkół zawodowych i ogólnokształcących. Przy redakcji przyjęto założenie, że czytelnik ma wykształcenie na poziomie prlowskiej szkoły podstawowej.

Andrzej Tadeusz Marks (ur. 18 grudnia 1932 w Warszawie, zm. 29 maja 2006) – polski astronom, doktor inżynier, pisarz, popularyzator astronomii i kosmonautyki.Alfabet (nazwa pochodzi od starogreckich nazw pierwszych liter alfabetu: alfa i beta) – najpopularniejszy system zapisywania mowy. Terminu używany w trzech głównych, powiązanych ze sobą i niekiedy mylonych znaczeniach, co jest źródłem licznych nieporozumień w dziedzinie historii i teorii pisma, oraz w jednym znaczeniu pochodnym. Piąty sens obejmuje użycie niepoprawne, czyli nazywanie "alfabetami" systemów nie będących nimi (pseudoalfabetów).

Seria pomyślana została w ten sposób, aby każdy tom stanowił zamkniętą całość, która jest niezależna od innych tomów i może być kupiona oddzielnie. Każda cześć poświęcona była jednej dziedzinie, w której treść ukształtowana była w układzie hasłowym i ułożona alfabetycznie. Poszczególne tomy bogato ilustrowano czarno-białymi zdjęciami oraz ilustracjami mającymi charakter uproszczonych rysunków technicznych. W późniejszych edycjach wydanych w drugiej połowie lat 70 zaczęły pojawiać się także kolorowe zdjęcia.

Jan Brzeziński (ur. 1850 w Warszawie, zm. 17 czerwca 1913 tamże) – polski lekarz neurolog, literat. Należał do grona organizatorów życia szachowego w Warszawie u schyłku XIX wieku, a w latach 1900-1901 pełnił funkcję wiceprezesa Warszawskiego Towarzystwa Zwolenników Gry Szachowej.Wydawnictwa Naukowo-Techniczne (WNT) – polskie wydawnictwo założone w 1949 z siedzibą w Warszawie, do 1961 działało pod firmą Państwowe Wydawnictwa Techniczne.

Wydawnictwo miało charakter popularyzatorski i przedstawiało w syntetyczny oraz zwięzły sposób podstawowe terminy oraz pojęcia z poszczególnych dziedzin nauki i techniki, a także krótkie biogramy o ważniejszych odkrywcach i wynalazcach. Każdy tom miał charakter pracy zbiorowej. Artykuły pisane były przez fachowców z poszczególnych dziedzin opiniowanych przez komitet redakcyjny.

Stefan Marceli Antoni Górski, pseud.: Brzeg (ur. 27 kwietnia 1922 w Poznaniu, zm. 27 września 1948 w Warszawie) – oficer Armii Krajowej, podporucznik piechoty rezerwy, cichociemny.Maciej Zdzisław Bernhardt (ur. 16 stycznia 1923 w Warszawie) – profesor dr inż., emerytowany wykładowca Politechniki Warszawskiej i pracownik naukowy Instytutu Transportu Samochodowego. Wcześniej wykładał także m.in. w Wojskowej Akademii Technicznej, Centralnym Ośrodku Konstrukcyjno-Badawczym i na Politechnice Gdańskiej. Specjalista z dziedziny motoryzacji, autor i współautor 16 pozycji książkowych (m.in. Doładowanie silników spalinowych; Samochodowe silniki turbospalinowe; Teoria silników spalinowych; Techniczny Poradnik Samochodowy) i ponad 200 artykułów naukowych w czasopismach naukowych polskich, francuskich, niemieckich i rosyjskich. Od 1987 roku profesor nadzwyczajny i (do 1990 roku) dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego.


Podstrony: 1 [2] [3]
Warto wiedzieć że... beta

Polskie encyklopedie – encyklopedie napisane lub przetłumaczone z języków obcych przez Polaków, wydane w Polsce lub za granicą w języku polskim (lub innych językach uniwersalnych, np. łacińskim, angielskim). Artykuł zawiera listę encyklopedii opublikowanych w Polsce lub za granicą w formie książkowej w języku polskim lub z użyciem tego języka oraz przetłumaczonych z języków obcych na ten język.
Polska Rzeczpospolita Ludowa (PRL) – oficjalna nazwa państwa polskiego w latach 1952–1989. Uprzednio, w latach 1945–1952 ten sam organizm państwowy funkcjonował jako podmiot prawa międzynarodowego pod nazwą Rzeczpospolita Polska. Państwo to w okresie 1945-1989 propagandowo i kolokwialnie określane było jako Polska Ludowa.
Ryszard Kreyser (ur. 14 kwietnia 1926, zm. 2 maja 2003 w Warszawie) – polski artysta fotograf. Członek honorowy, członek rzeczywisty i Artysta Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej (AFRP). Autor licznych publikacji na temat techniki fotograficznej oraz fotografii i filmu amatorskiego.
Rysunek techniczny – konwencja graficznego przedstawiania maszyn, mechanizmów, urządzeń, konstrukcji, układów, systemów, itp., dostarczająca pełnej informacji o działaniu, wykonaniu elementów oraz montażu przedstawianego obiektu. Rysunek techniczny jest formą idealizacji i uproszczenia rzeczywistych cech przedstawianych obiektów w celu ułatwienia ich opisu.
Praca zespołowa – praca stanowiąca podstawową, a zarazem wyższą formę organizacji pracy. Polega na powierzeniu określonej grupie pracowników czynności lub operacji wydzielonych z procesów pracy.
Warszawa; miasto stołeczne Warszawa, w skrócie m.st. Warszawa – stolica i największe miasto Polski, położone w środkowo-wschodniej części kraju, na Nizinie Środkowomazowieckiej, na Mazowszu, nad Wisłą. Od 2002 r. miasto stołeczne Warszawa jest gminą miejską mającą status miasta na prawach powiatu.
Jerzy Auerbach (ur. 24 sierpnia 1920 w Warcie, zm. 7 sierpnia 2012 w Warszawie) – polski radioelektronik, doktor nauk technicznych.

Reklama