Ignacy Radziszewski

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Ignacy Radziszewski (ur. 19 stycznia 1869 we wsi Nowosolna pod Łodzią, zm. 5 lipca 1944 w Warszawie) – polski profesor, rektor Politechniki Warszawskiej.

Ryga (łot. Rīga, niem. Riga, lit. Ryga, est. Riia, liw. Rīgõ, fin. Riika, jidysz ריגע, Rige, ros. Рига, Riga, ukr. Рига, Ryha) – stolica Łotwy, miasto położone nad rzeką Dźwiną w pobliżu jej ujścia do Bałtyku w Zatoce Ryskiej. Jest głównym ośrodkiem gospodarczo-przemysłowym, komunikacyjnym (port morski, lotniczy i węzeł kolejowy Ryga Centralna), kulturalnym i naukowym kraju. Posiada liczne zabytki, w tym jeszcze z czasów średniowiecza. Jest wpisana na listę światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego UNESCO. Stanowi jedno z największych w Europie skupisk architektury secesyjnej.Petersburg (forma zalecana), Sankt Petersburg (egzonim wariantowy) (ros. Санкт-Петербург, Sankt-Pietierburg, potocznie Петербург, Pietierburg; dawniej Piotrogród, ros. Петроград, Leningrad, ros. Ленинград) – miasto w Rosji, położone w delcie Newy nad Zatoką Fińską na terytorium zawierającym m.in. ponad 40 wysp. W latach 1712–1918 stolica Imperium Rosyjskiego. Powierzchnia 1439 km², liczba ludności 4 600 276.

Życiorys[ | edytuj kod]

Naukę w gimnazjum rozpoczął w Płocku, maturę zdał w 1889 w Radomiu. Studiował na Wydziale Matematyczno-Fizycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Po roku nauki na przeniósł się do Petersburskiego Instytutu Technologicznego. W 1897 uzyskał dyplom inżyniera technologa. Jego praca dyplomowa dotyczyła zaopatrzenia 200-tysięcznego miasta w wodę rzeczną. Po ukończeniu studiów został pomocnikiem inżyniera przybudowie wodociągów w Lublinie.

Biblioteka Narodowa (BN) – polska biblioteka narodowa w Warszawie, na Ochocie, na Polu Mokotowskim, narodowa instytucja kultury założona w 1928.Płock – miasto na prawach powiatu na Pojezierzu Dobrzyńskim i w Kotlinie Płockiej, nad Wisłą, w województwie mazowieckim, siedziba ziemskiego powiatu płockiego; historyczna stolica Mazowsza oraz stolica Polski w latach 1079-1138; siedziba rzymskokatolickiej kurii diecezji płockiej (1075); siedziba władz Kościoła Starokatolickiego Mariawitów i mariawickiej diecezji warszawsko-płockiej, port rzeczny, rafineria ropy naftowej (1964), szkoły wyższe, teatry, muzea.

W maju 1901 rozpoczął pracę w przedsiębiorstwie „Drzewiecki i Jeziorański” - Akcyjne Towarzystwo Budowy Maszyn i Urządzeń Sanitarnych. W latach 1906–1912 został kierownikiem oddziału wodociągowo - kanalizacyjnego, a także prokurentem towarzystwa. Przedsiębiorstwo „Drzewiecki i Jeziorański” na początku XX w. rozpoczęło ekspansję na teren Rosji, własne oddziały otworzyło w 10 miastach, realizowano również zamówienia dla wojska. Do osiągnięć I. Radziszewskiego zaliczyć należy: projekt wodociągów i wodociągów stacji towarowej w Rydze, projekt i budowę kolektora w Mittawie, projekt i wykonanie Kanalizacji i wodociągów dla dzielnicy rybackiej w Astrachaniu, projekt i wykonanie kanalizacji w dzielnicy więziennej w Czelabińsku oraz osadzie szpitalnej dla psychicznie chorych pod Petersburgiem. Na ziemiach polskich opracował studia i wodociągi dla gminy Zakopane oraz Piotrkowa, jak również zaprojektował wodociągi dla Dąbrowy Górniczej.

Radomsk – dynastia chasydzka założona w 1843 roku w Radomsku przez miejscowego rabina Salomona Rabinowicza. Po jego śmierci funkcje cadyka pełnili: Abraham Isachar (1866–1892) i Ezechiel Rabinowicz (1892–1910). Cadycy i członkowie ich rodzin spoczywają w okazałym ohelu na cmentarzu żydowskim w Radomsku.Hydraulika - nauka o praktycznych zastosowaniach cieczy a w szczególności wykorzystywaniu ich ruchu (przepływu). Jest powiązana z mechaniką płynów, która stanowi jej teoretyczną podbudowę.

W 1912 założył własne biuro projektów i porad w zakresie wodociągów i kanalizacji. Jego biuro wykonało wówczas wiele ważnych projektów które dotyczyły m.in. regulacji rzeczki Radomki w Radomsku, stacji do oczyszczenia ścieków z terenu szkoły rolniczej w guberni kowieńskiej, regulacji wód w Grójcu, jak również zaprojektowano stację oczyszczalni ścieków dla fabryki celulozy we Włocławku.

Szkoła Podchorążych Saperów - szkoła Wojska Polskiego II RP kształcąca kandydatów na oficerów saperów i saperów kolejowych, a w latach 1925-1935 również łączności.Radom – miasto na prawach powiatu w centralno-wschodniej Polsce, w województwie mazowieckim, położone nad rzeką Mleczną.

Tuż przed wybuchem I wojny światowej kierował Wydziałem Posiedzeń Technicznych, brał czynny udział w dyskusjach odnośnie budowy mostu Poniatowskiego w Warszawie. W 1913 przewodniczył komisji ds. rozwiązywania problemu komunikacji podmiejskiej Warszawy.

Od 1906 wykładał hydraulikę, budowę maszyn wodnych, mechanikę teoretyczną i statykę wykreślną w Średniej Szkole Mechaniczo-Technicznej H. Wawelberga i S. Rotwanda, w latach 1916–1919 był jej dyrektorem. Od 1914 wchodził w skład Komisji Politechnicznej przy Towarzystwie kursów Naukowych (TKN) i brał czynny udział w działaniach mających na celu wprowadzenie języka polskiego, jako języka wykładowego na Politechnice Warszawskiej.

Politechnika Warszawska (PW) – państwowa wyższa uczelnia w Warszawie. Jest jedną z największych i najlepszych wyższych uczelni technicznych w Polsce oraz w Europie Środkowo-Wschodniej. Politechnika Warszawska zajmuje od lat 1. miejsce w Polsce w "Rankingu Szkół Wyższych" wśród uczeni technicznych publikowanym przez miesięcznik edukacyjny "Perspektywy". Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 2. miejsce w Polsce wśród uczelni technicznych, a w świecie 374. pośród wszystkich typów uczelni.Czelabińsk (ros. Челябинск) – miasto obwodowe w Rosji, na Uralu, nad rzeką Miass. Liczba ludności 1 095 909 (2010).

Swoją pracę na Politechnice Warszawskiej rozpoczął 15 listopada 1915 i czynnie pracował aż do przejścia na emeryturę w sierpniu 1939. Prowadził wykłady ze statystyki wykreślnej, wodociągów i kanalizacji, jak również hydrauliki dla słuchaczy wszystkich wydziałów uczelni. Swoje wykłady prowadził także w Oficerskiej Szkole Inżynierii, Wyższej Szkole Inżynierii Wojskowej i Państwowej Szkole Higieny.

Inżynier – osoba, która ma umiejętności i wiedzę zdobytą w zakresie nauk inżynieryjnych i technicznych. Jest to także określenie tytułu zawodowego nadawanego przez uczelnie wyższe po ukończeniu studiów inżynierskich.Petersburski Instytut Technologiczny (ros. Санкт-Петербургский государственный технологический институт) – wyższa państwowa uczelnia w Sankt Petersburgu, specjalizująca się w kierunkach politechnicznych, zwłaszcza takich jak: chemia, cybernetyka i różne kierunki techniczne. Uczelnia została założona w 1828 roku, aktualnie szkoli około 5000 studentów.

W 1916 sam zgłosił swoją kandydaturę na docenturę w katedrze Budowy Wodociągów i Kanalizacji, a 1 kwietnia 1919 został mianowany profesorem zwyczajnym na Wydziale Inżynierii Wodnej Politechniki Warszawskiej.

24 września 1919 odbyły się ponowne wybory rektora PW, Radziszewski w trzecim głosowaniu zdobył najwięcej głosów i objął urzędowanie. Urząd ten sprawował przez dwie kadencje, w obu kadencjach prorektorem był Jan Zawidzki. W 1920, kiedy wojska bolszewickie znalazły się pod Warszawą, większość studentów wstąpiła na ochotnika do wojska, natomiast wykładowcy akademiccy oddali się do dyspozycji Rady Obrony Państwa. Większość zabudowań Politechniki Warszawskiej zostało oddane pod władanie wojska, a Gmach Główny zajął sztab generała Józefa Hallera. Po 15 sierpnia 1920, Politechnika Warszawska znów rozpoczęła swoją pracą. Na przełomie 1921/1922, Radziszewski ustąpił z funkcji rektora Politechniki Warszawskiej, jak również nie przyjął trzeciej z rzędu nominacji na to stanowisko. Wówczas powołano prof. Antoniego Ponikowskiego. Radziszewski pełnił funkcję prorektora w latach 1921/1922 i 1922/1923. Z jego inicjatywy powstało profesorskie Koło Opiekuńcze Komisji Wydawniczej, do jego głównych zadań należało zaopatrywanie studentów w podręczniki . Jest pochowany na cmentarzu Powązkowskim (kwatera 143-4-29).

WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.Antoni Poniatowski – archiwista Departamentu Interesów Cudzoziemskich, złożył akces do insurekcji kościuszkowskiej, członek wolnomularstwa.


Podstrony: 1 [2] [3] [4]
Warto wiedzieć że... beta

Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
Profesor (z łac. professor) – termin, który może oznaczać: tytuł naukowy nadawany samodzielnym pracownikom naukowym, stanowisko nauczycieli akademickich, tytuł honorowy nadawany w Polsce nauczycielom szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego oraz tytuł zwyczajowy używany w polskim szkolnictwie średnim.
Oczyszczalnia ścieków – jest to zespół urządzeń i obiektów technologicznych służących do oczyszczania ścieków przemysłowych i komunalnych czyli do usuwania ze ścieków substancji w nich rozpuszczonych, koloidów i zawiesin przed odprowadzeniem ich do rzeki, jeziora, morza, gruntu.
Dąbrowa Górnicza – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, w województwie śląskim, położone na Wyżynie Śląskiej, nad Czarną Przemszą i Białą Przemszą, na wschodnim krańcu Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (GOP), w Zagłębiu Dąbrowskim, będącym historyczną częścią zachodniej Małopolski.
Order Odrodzenia Polski, Polonia Restituta – drugie najwyższe polskie państwowe odznaczenie cywilne (po Orderze Orła Białego), nadawane za wybitne osiągnięcia na polu oświaty, nauki, sportu, kultury, sztuki, gospodarki, obronności kraju, działalności społecznej, służby państwowej oraz rozwijania dobrych stosunków z innymi krajami. Ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej ustawą z dnia 4 lutego 1921 jako najwyższe odznaczenie państwowe po Orderze Orła Białego. Na straży honoru Orderu stoi Kapituła Orderu.
Włocławek (łac. Vladislavia, niem. Leslau) – miasto na prawach powiatu w województwie kujawsko-pomorskim, nad Wisłą, przy ujściu Zgłowiączki, siedziba powiatu włocławskiego. Jedno z głównych miast województwa (3. pod względem wielkości), w przeszłości niejednokrotnie nazywane stolicą Kujaw. Miasto jest siedzibą kurii diecezji włocławskiej.
Jełgawa (łot. Jelgava; do 1918 Mitawa, niem. Mitau, ros. Елгава, jidysz מיטאַווע, Mitawe) – miasto na Łotwie, w środkowej części kraju, ok. 45 km na południowy zachód od Rygi, przy ujściu rzeki Drykszny do Lelupy (dawniej Aa), miasto wydzielone.

Reklama