• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Idealizm

  Przeczytaj także...
  Idealizm prawniczy - kierunek w filozofii prawa. Dowodził konieczności tworzenia prawa w z góry zaplanowanych celach społecznych. W amerykańskim kierunku teorii prawa wysunięto postulat wymogu badania i ustalania interesów, celów i wartości. Ów kierunek określany jest jako "socjologiczna jurysprudencja", inaczej "kierunek interesu społecznego". Przedstawiciele tego kierunku to J. R. Commos, C. K. Reldiez, F.S.Cohen i E. W. Patterson.Idea (gr. ιδέα) – jedno z głównych pojęć filozoficznych, wprowadzone przez Platona, rozumiane przez niego jako niematerialny byt, który nie jest nam bezpośrednio dany. W metafizyce platońskiej (ontologii) przez idee rozumie się tożsame z sobą, niezłożone, niezmienne i doskonałe byty duchowe, poznawalne rozumowo i będące realnymi odpowiednikami pojęć powszechnych oraz wzorami zmiennych rzeczy materialnych.
  Idealizm - pogląd, wedle którego świat dostępny ludzkim zmysłom nie jest całością rzeczywistości. Prócz tego wymiaru poznawczego istnieją bowiem byty niematerialne, które są wieczne i niezmienne. Są one dostępne człowiekowi poprzez poznanie drogą rozumowania.
 • idealizm (poznawczy) – każdy system filozoficzny, który głosi całkowitą niemożność bezpośredniego poznania rzeczywistości i twierdzący, że jedyne, co jest nam bezpośrednio dane, to nasze własne myśli i uczucia
 • idealizm ontologiczny – system filozoficzny głoszący realność świata idei i nierealność bądź wtórność świata materialnego w stosunku do idei. W skrajnych postaciach (spirytualizm) odrzuca w ogóle istnienie świata materialnego, uważając go za złudzenie
 • idealizm – nurt badania stosunków międzynarodowych
 • idealizm prawniczy
 • Spirytualizmw filozofii (metafizyce) jeden z kierunków monizmu zakładający, że w świecie rzeczywistym istnieją tylko substancje duchowe (dusze). Tym samym spirytualizm przeciwstawia się wszelkim kierunkom materializmu. W historii filozofii pojawiają się dwie odmiany spirytualizmu.
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.692 sek.