ISO 3166

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

ISO 3166standard opublikowany przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO), regulujący kody krajów, terytoriów zależnych i ich jednostek administracyjnych (np. województw, krajów związkowych). Standard nosi oficjalną nazwę Kody nazw krajów i ich podział.

Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna, ISO (ang. International Organization for Standardization, fr. Organisation internationale de normalisation) – organizacja pozarządowa zrzeszająca krajowe organizacje normalizacyjne.Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone Ameryki (ang. United States, US, United States of America, USA) – federacyjne państwo w Ameryce Północnej graniczące z Kanadą od północy, Meksykiem od południa, Oceanem Spokojnym od zachodu, Oceanem Arktycznym od północnego zachodu i Oceanem Atlantyckim od wschodu.

W skład standardu wchodzą:

 • ISO 3166-1 – Kody nazw krajów i ich podział - część 1: kody państw - definiuje kody dla nazw państw, terytoriów zależnych oraz specjalnych obszarów. Składa się z trzech zestawów kodów państw:
 • ISO 3166-1 alfa-2 — dwuliterowe kody państw, najczęściej używany, szczególnie znany z Internetowych krajowych domen najwyższego poziomu (z kilkoma wyjątkami).
 • ISO 3166-1 alfa-3 — trzyliterowe kody państw, które są wizualnie łatwiejsze w rozpoznawaniu krajów
 • ISO 3166-1 numeryczny — trzycyfrowe kody państw, identyczne z przygotowanymi przez Departament Statystyki Organizacji Narodów Zjednoczonych. Ich zaletą jest niezależność od alfabetu pisma, szczególnie ważna dla osób używających alfabetów nie-łacińskich.
 • ISO 3166-2 – Kody nazw krajów i ich podział - część 2: kody jednostek administracyjnych państw - definiuje kody jednostek administracyjnych (np. województw, krajów związkowych) wszystkich państw wymienionych w ISO 3166-1.
 • ISO 3166-3 – Kody nazw krajów i ich podział - część 3: kody poprzednio używanych nazw państw - definiuje kody państw i terytoriów, które zostały usunięte ze standardu ISO 3166-1 od czasu jego pierwszej publikacji w 1974 roku.
 • Pierwsza edycja ISO 3166 została opublikowana w 1974 i zawierała jedynie kody literowe. Druga edycja, opublikowana w 1981, zawierała dodatkowo kody numeryczne. Edycje trzecia (1988) i czwarta (1993) utrzymywały ten podział. W piątej edycji (publikacja w latach 1997-1999) zostały dodane części dotyczące podziału administracyjnego państw oraz byłych państw.

  Organizacja normalizacyjna – instytucja zajmująca się opracowywaniem, tłumaczeniem z innych wersji językowych, przyjmowaniem i rozpowszechnianie norm oraz innych dokumentów normalizacyjnych.AFNOR (fr. Association Française de Normalisation - Francuskie Stowarzyszenie Normalizacyjne) - narodowy instytut normalizacyjny.

  Agencja zarządzająca ISO 3166[ | edytuj kod]

  Standard ISO 3166 jest utrzymywany przez Agencję zarządzającą ISO 3166 (ang. ISO 3166 Maintenance Agency, ISO 3166/MA), znajdującą się w centralnej siedzibie Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO) w Genewie. Początkowo urzędowała ona w Niemieckim Instytucie Normalizacyjnym w Berlinie. Jej głównymi zadaniami są:

  Alfabet łaciński, łacinka, alfabet rzymski – alfabet, system znaków służących do zapisu większości języków europejskich oraz wielu innych. Jest najbardziej rozpowszechnionym alfabetem na świecie – posługuje się nim ok. 35% ludzkości. Wywodzi się z systemu służącego do zapisu łaciny.Szwecja, Królestwo Szwecji (Sverige, Konungariket Sverige) – państwo w Europie Północnej, zaliczane do państw skandynawskich. Szwecja jest członkiem Unii Europejskiej od 1995 roku. Graniczy z Norwegią, Finlandią i Danią.
 • dodawanie i usuwanie nazw państw (jednostek administracyjnych) i przydzielanie im kodów;
 • publikowanie list nazw państw (jednostek administracyjnych) i ich kodów;
 • utrzymywanie listy wszystkich elementów kodu kraju i kodów jednostek podziału administracyjnego razem z kodami i okresem ich używania;
 • publikowanie informacji wprowadzających zmiany do tablic kodów;
 • doradzać użytkownikom w sprawie używania kodów ISO 3166.
 • Agencja zarządzająca ISO 3166 ma dziesięciu członków z prawem głosu. Pięciu z nich reprezentuje narodowe organizacje normalizacyjne:

  Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ang. International Telecommunication Union, skrót ITU) to najstarsza na świecie organizacja międzynarodowa, jedna z organizacji wyspecjalizowanych ONZ, ustanowiona w celu standaryzowania oraz regulowania rynku telekomunikacyjnego i radiokomunikacyjnego. Została ona założona jako International Telegraph Union (Międzynarodowy Związek Telegraficzny) 17 maja 1865 roku w Paryżu.British Standards Institution (BSI) - najstarsza na świecie jednostka zajmująca się tworzeniem norm. Uznawana jest za wiodącą instytucję w zakresie normalizacji i certyfikacji.
 • Association française de normalisation (AFNOR) — Francja
 • American National Standards Institute (ANSI) — Stany Zjednoczone
 • British Standards Institution (BSI) — Wielka Brytania
 • Deutsches Institut für Normung (DIN) — Niemcy
 • Swedish Standards Institute (SIS) — Szwecja.
 • Pozostałych pięciu członków reprezentuje agencje ONZ oraz organizacje międzynarodowe:

  Organizacje wyspecjalizowane ONZ (ang. UN Specialized Agencies, dlatego też w języku polskim niekiedy nazywa się je agencjami wyspecjalizowanymi ONZ) – organizacje międzynarodowe powiązane i blisko współpracujące z Organizacją Narodów Zjednoczonych. ONZ wraz z jej organizacjami wyspecjalizowanymi nazywa się "rodziną ONZ".ISO 3166-2 jest drugą częścią normy ISO 3166 opracowanej przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną. Służy do kodowania nazw państw, terytoriów zależnych oraz jednostek ich podziałów administracyjnych. Jest odmianą geokodu. Kod ten - krótki symbol zrozumiały na całym świecie - stworzono z myślą o ujednoliceniu oznaczeń dla adresów, kontenerów itp.
 • Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (IAEA)
 • Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU)
 • Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)
 • Powszechny Związek Pocztowy (UPU)
 • Europejska Komisja Gospodarcza (UNECE).
 • W skład ISO 3166/MA wchodzą jeszcze inni zrzeszeni członkowie bez prawa głosu. W ramach swoich kompetencji mają oni znaczący wpływ na procedury podejmowania decyzji w agencji.

  Terytorium zależne – ogólne określenie obszarów znajdujących się pod różnymi formami zależności politycznej od jakiegoś państwa. Terytoriami zależnymi są lub były: kolonie, departamenty zamorskie i terytoria zamorskie, kondominia, protektoraty, terytoria mandatowe i powiernicze, terytoria stowarzyszone, terytoria zewnętrzne, dependencje, terytoria nieinkorporowane i inne.ISO 3166-1 alfa-3 – część standardu ISO 3166-1, zawiera trzyliterowe kody państw, które są wizualnie łatwiejsze w rozpoznawaniu krajów.


  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  Organizacja Narodów Zjednoczonych (ang. United Nations, UN, fr. Organisation des Nations Unies, hiszp. Organización de las Naciones Unidas, ros. Организация Объединенных Наций Organizacyja Objedinionnych Nacyj, arab. الأمم المتحدة al-Umam al-Muttahida, chiń. 联合国 Liánhéguó), ONZ – uniwersalna (z wyjątkiem narodów niereprezentowanych) organizacja międzynarodowa, z siedzibą w Nowym Jorku, powstała 24 października 1945 r. w wyniku wejścia w życie Karty Narodów Zjednoczonych. ONZ jest następczynią Ligi Narodów.
  ISO 3166-1 – część standardu ISO 3166, zawiera 3 wersje kodów nazw państw oraz terytoriów. Po raz pierwszy był opublikowany w 1974 roku przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO) jako ISO 3166. W piątej edycji ISO 3166 zostało rozszerzone do trzech części, z których pierwsza była kontynuacją poprzednich edycji. Określa on trzy różne zestawy kodów:
  Kraj związkowy, tzw. land (niem. das Land – „ziemia”, „kraj”, „kraina” lub das Bundesland – „kraj związkowy”) – nazwa części składowej federacji w Niemczech i Austrii.
  Deutsches Institut für Normung e. V. (w skrócie DIN) (Niemiecki Instytut Normalizacyjny) jest stowarzyszeniem z siedzibą w Berlinie założonym w 1917 roku.
  Europejska Komisja Gospodarcza (EKG) (ang. United Nations Economic Commission for Europe, skrót: UNECE lub ECE) – jedna z komisji regionalnych Organizacji Narodów Zjednoczonych. Powołano ją do życia w 1947 roku w celu odbudowy powojennej Europy. Siedzibą UNECE jest Genewa.
  Organizacje międzynarodowe – niejednorodna grupa uczestników stosunków międzynarodowych dzieląca się pod względem statusu prawnomiędzynarodowego na międzynarodowe organizacje rządowe (ang. International Governments Organizatons – IGOs) i międzynarodowe organizacje pozarządowe (ang. International Non-Government Organizatons – INGOs). Mianem rządowych określa się zorganizowane przez państwo struktury utworzone w celu rozwoju współpracy. Muszą być one związkiem minimum trzech suwerennych państw, posiadać zdefiniowany cel i być powołane z mocy umowy międzynarodowej. Z kolei określenie międzynarodowych organizacji pozarządowych zdefiniowano w rezolucji RGiS ONZ z 27 lutego 1950 jako organizacje działające w sferze stosunków międzynarodowych, które nie zostały utworzone na podstawie umowy międzynarodowej. Ponadto członkostwo w tych organizacjach z natury jest otwarte dla zainteresowanych stron. Ich działalność opiera się na statutach i regulaminach, czyli aktach o charakterze wewnętrznym.
  Krajowa domena najwyższego poziomu (ang. ccTLD country code top-level domain) – dwuliterowa domena najwyższego poziomu zarezerwowana dla państwa lub terytorium zależnego. Większość z nich odpowiada kodom krajów ze standardu ISO 3166-1.

  Reklama