Hynerpeton

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Hynerpeton jest nazwą rodzajową jednego z pierwszych czworonogów, żyjącego w późnym dewonie (famen), około 360 milionów lat temu. Był on drapieżnikiem. Żył w okolicach jezior i mórz.

Densignathus (z gr. "gruba szczęka") jest nazwą wczesnego czworonoga, którego szczątki odkryto w Red Hill w Pensylwanii. Najprawdopodobniej żył w późnym dewonie (famen), około 360 milionów lat temu. Jest to drugi po hynerpetonie wczesny kręgowiec lądowy znaleziony na tym stanowisku. Szczątki densygnata reprezentowane są jedynie przez pojedynczą żuchwę. Przez pewien czas nie było pewności czy omawiany fragment żuchwy, odnaleziony zaledwie 50 metrów od szczątków hynerpetona, nie należy właśnie do tego, czy do innego zwierzęcia. Wątpliwości zostały rozwiane, gdy natrafiono na właściwą żuchwę hynerpetona. Fakt ten pozwolił na wyodrębnienie rodzaju "Densignathus"Grenlandia (gren. Kalaallit Nunaat, duń. Grønland) – autonomiczne terytorium zależne Danii położone na wyspie o tej samej nazwie w Ameryce Północnej, o obszarze 2175,6 tys. km² (największa wyspa na świecie), pokrytej w 84% przez lądolód (341,7 tys. km² jest wolnych od lodu) i o ludności 57 695 (według stanu z lipca 2012). Przeważającą część (89%) mieszkańców Grenlandii stanowią Inuici.

Opis odkrycia[ | edytuj kod]

Szczątki zwierzęcia znaleziono w Red Hill, niedaleko Hyner w Pensylwanii, a jego nazwa oznacza "pełzająca istota z Hyner". Szczątki są dość niekompletne, obejmują kości obręczy barkowej, żuchwę oraz niewielkie fragmenty czaszki. Wygląd odtworzono na podstawie znalezionych szczątków dwóch osobników. Początkowo myślano, że leżąca w tej samej warstwie geologicznej żuchwa innego wczesnego czworonoga, Densignathus rowei należy do hynerpetona. Jednakże później odkryto właściwą, która była lżejszej budowy.

Ameryka Północna – kontynent o powierzchni 24 242 000 km² (co stanowi 16,3% całkowitej powierzchni lądów na kuli ziemskiej), położony na półkulach: północnej i zachodniej. Do Ameryki Północnej należy Ameryka Środkowa.Skrzela - narząd oddechowy występujący u wielu zwierząt wodnych (ryb, płazów w formie larwalnej i rozmaitych bezkręgowców), stanowiący główny element układu oddechowego, umożliwiającego pobieranie do organizmu tlenu rozpuszczonego w wodzie.

Było to pierwsze odkrycie wczesnego czworonoga lądowego na kontynencie północnoamerykańskim, wyłączając Grenlandię, gdzie znaleziono szczątki ichtiostegi i akantostegi.

Budowa[ | edytuj kod]

 • Było to zwierzę duże, o wzroście porównywalnym do innych dewońskich płazów.
 • Wygląd kości obręczy barkowej (cleithrum i scapulacoracoid) wskazuje, że połączone były silnymi mięśniami z kręgosłupem. Zapewniało to zwierzęciu pewne utrzymanie ciała na lądzie oraz lepszą ruchliwość niż w przypadku takich czworonogów, jak ichtiostega, czy akantostega. Mógł na przykład poruszać się zarówno do przodu, jak i do tyłu. Liczne cechy budowy kości obręczy barkowej nawiązują do innego dewońskiego płaza, tulerpetona, z terenów obecnej Rosji.
 • Ponadto oba rodzaje łączą takie cechy, jak nieobecność płytek poskrzelowych, świadczących o nieobecności skrzeli wewnętrznych u tych zwierząt.
 • Hynerpeton wykształcił złożone płuca do oddychania na lądzie.
 • Jego szczęki i zęby miały delikatną budowę.

 • Neil Shubin (ur. 22 grudnia 1960 w Filadelfii) – amerykański biolog ewolucyjny, odkrywca rodzaju Tiktaalik (uznawanego za brakujące ogniwo ewolucji między rybami a płazami), profesor anatomii na University of Chicago, prodziekan, wicedyrektor (provost) Field Museum oraz popularyzator nauki – autor m.in. bestselleru Your Inner Fish (tytuł wydania polskiego: Nasza wewnętrzna menażeria: Podróż w głąb 3,5 miliarda lat naszych dziejów).Żuchwa (łac. mandibula) – nieparzysta (pojedyncza), jedyna ruchoma kość szkieletu czaszki człowieka i zwierząt – często potocznie nazywana szczęką (dolną). Jako kość pojedyncza występuje u dorosłych osobników, bowiem w okresie płodowym składa się z dwóch części – lewej i prawej – które w późniejszym okresie zrastają się w linii pośrodkowej.


  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Hynerpeton bassetti na: www.devoniantimes.org
 • Hynerpeton bassetti (early tetrapod) na: www.devoniantimes.org
 • Sarcopterygii : Elpistostegalia : Elginerpetonidae: Shoulder to Shoulder na: www.palaeos.com
 • Evolution : Library : Ted Daeschler and Neil Shubin: Early Tetrapod Fossils na: www.pbs.org
 • Daeschler, E. B.; Shubin, N. H.; Thomson, K. S.; Amaral, W. W.. A Devonian tetrapod from North America. „Science”. 265, s. 639–642, 1994. DOI: 10.1126/science.265.5172.639 (ang.). 
 • Płazy (Amphibia) – gromada zmiennocieplnych kręgowców z grupy czworonogów. Nazwa naukowa wywodzi się z greki od słów ἀμφí, amphi = ‘oba’, βíος, bios = ‘życie’. Zamieszkują różnorodne siedliska, większość gatunków żyje na lądzie, w gruncie, na drzewach bądź w wodach słodkich. W rozwoju przechodzą stadium larwalne, w czasie którego prowadzą wodny tryb życia, choć niektóre gatunki wykształciły adaptacje behawioralne pozwalające ominąć to ograniczenie. Kijanki przechodzą przeobrażenie, podczas którego oddychająca skrzelami larwa staje się dorosłym osobnikiem oddychającym płucami. Wymiana gazowa następuje również przez skórę. Niektóre niewielkie ogoniaste, jak i bezogonowe nie mają płuc i prowadzą całą wymianę gazową przez skórę. Powierzchownie przypominają gady, które jednak wraz z ptakami i ssakami zaliczają się do owodniowców i nie potrzebują zbiorników wodnych do rozrodu. W związku ze swym rozwojem złożonym i przepuszczalną skórą płazy stanowią często wskaźniki ekologiczne. W ostatnich dekadach odnotowano drastyczny spadek liczebności wielu gatunków płazów na całym świecie.Kontynent (łac. continens – łączny) – w geografii fizycznej: olbrzymi pod względem powierzchni (rzędu kilku mln km) obszar lądu, otoczony (oblany) ze wszystkich stron morzami i oceanami, a z innymi kontynentami połączony co najwyżej wąskimi przesmykami (Ameryka Północna i Ameryka Południowa, Eurazja i Afryka). W geotektonice i geomorfologii, kontynent określa się jako lądową część cokołu (bloku) kontynentalnego, (do którego należy szelf kontynentalny z morzami szelfowymi), kontynent obejmuje więc także przybrzeżne wyspy, znajdujące się na tym samym cokole kontynentalnym.
  Warto wiedzieć że... beta

  Ichtiostega (Ichthyostega; rybopłaz) – jeden z pierwszych przedstawicieli czworonogów, forma przejściowa między rybami, a płazami. Zaliczany do wymarłego rzędu Ichthyostegalia. Szczątki tego wymarłego pierwotnego płaza znalazła w roku 1932 – w dewońskich skałach osadowych liczących ok. 365 mln lat, we wschodniej Grenlandii – ekipa pod kierownictwem szwedzkiego paleontologa, Gunnara Säve-Söderbergha. Następne znaleziska w tym rejonie poczyniono w latach następnych, aż do 1955. Wraz z inną podobną, choć jeszcze prymitywniejszą formą (Acanthostega), u której zachowały się skrzela, Ichtiostega jest prawdopodobnie jednym z pierwszych lądowych kręgowców.
  DOI (ang. digital object identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego) – identyfikator dokumentu elektronicznego, który w odróżnieniu od identyfikatorów URL nie zależy od fizycznej lokalizacji dokumentu, lecz jest do niego na stałe przypisany.
  Zęby (łac. dentes) – złożone, twarde twory anatomiczne występujące u większości kręgowców, z wyjątkiem współczesnych ptaków, żółwi, ropuch oraz niektórych ssaków. Stanowią element układu trawienia. Znajdują się w jamie ustnej. Służą do chwytania i zabijania ofiary oraz rozdrabniania pożywienia, a ponadto u wielu gatunków zwierząt również do obrony, przenoszenia młodych, czyszczenia futra (usuwania pasożytów skórnych). Zęby są zróżnicowane pod względem budowy, kształtu, liczby oraz pełnionych funkcji. Nauka zajmująca się budową, rozwojem, fizjologią i patologią zębów to odontologia. Odontogeneza jest procesem rozwoju zębów. Zespół wszystkich zębów występujących u jednego osobnika nazywany jest uzębieniem.

  Reklama