• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Hurtownia danych  Podstrony: [1] 2 [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Kompleksowy model dojrzałości organizacyjnej (Capability Maturity Model Integration – CMMI) – model szkoleniowy i oceniający doskonalenie na poziomie procesu. Znajduje się w ofercie CMMI Institute, filii ISACA, został opracowany na Carnegie Mellon University (CMU). Jest wymagany przy wielu kontraktach rządowych Stanów Zjednoczonych, zwłaszcza w zakresie rozwoju oprogramowania. CMU twierdzi, że CMMI może być używany do kierowania doskonaleniem procesów w ramach projektu, oddziału lub całej organizacji. CMMI definiuje następujące poziomy dojrzałości dla procesów: początkowy, zarządzany, zdefiniowany, zarządzany ilościowo i optymalizujący. Wersja 2.0 została opublikowana w 2018 r. (Wersja 1.3 została opublikowana w 2010 r. i jest modelem odniesienia dla pozostałych informacji w tym artykule wiki). CMMI jest zarejestrowany w Urzędzie Patentów i Znaków Towarowych USA przez CMU. Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy – instytut utworzony w 1934 przez Janusza Groszkowskiego, obecnie instytut badawczy działający w obszarze telekomunikacji i technik informacyjnych.
  Historia[ | edytuj kod]

  Koncepcja hurtowni danych sięga końca lat 1980, kiedy dwóch naukowców IBM Barry Devlin i Paul Murphy stworzyło „hurtownię danych biznesowych”.

  Pomysł powstania hurtowni danych był skierowany do środowisk wspierających podejmowanie decyzji, które do tej pory funkcjonowały samodzielnie.

  Koncepcja ta miała na celu dostarczyć model architektury przepływu dużych ilości danych oraz rozwiązać związane z tym problemy: wysokie koszty przetwarzania i brak możliwości wyciągania wniosków.

  Archiwizacja danych (ang. data archiving) – w rozumieniu informatyki, jest to czynność przeniesienia danych w inne miejsce w pamięci masowej, w celu ich długotrwałego przechowywania. W Polsce pojęcie często mylone z kopią bezpieczeństwa. W procesie archiwizacji dane starsze, mniej używane przenoszone są na wolniejsze, tańsze nośniki danych. Wykorzystuje się przy tym tzw. hierarchiczne zarządzanie pamięcią masową.Ralph Kimball jest uważany za jednego z pierwszych twórców hurtowni danych, znany z przekonania, że hurtownie danych powinny być projektowane w sposób szybki i zrozumiały. Jego metodologia, zwana modelowaniem przestrzennym (metodologia Kimballa) stała się standardem w dziedzinie wspomagania decyzji. Do tej pory Ralph jest autorem ponad 100 artykułów i kolumn dla Intelligent Enterprise, zdobywając nagrodę Readers Choice pięć lat z rzędu. Jest również autorem wielu książek o narzędziach i cyklach życia hurtowni danych, które stały się bestsellerami w tej tematyce.

  Miały ułatwić ten proces, maksymalnie go zoptymalizować i uprościć działania na danych historycznych, a jednocześnie uczynić go przyjaznym dla użytkownika.

  Kluczowe wydarzenia w początkowych latach wprowadzenia hurtowni danych to:

 • lata 1960 – General Mills i Dartmouth College, w ramach wspólnego projektu badań, wprowadzają i zaczynają rozwijać terminy: wymiary i fakty.
 • lata 1970 – ACNielsen i IRI przystosowują data marty dla sprzedawców detalicznych.
 • lata 1970 – Bill Inmon wprowadza i zaczyna omawiać termin: hurtownie danych.
 • 1983 – Teradata wprowadza system zarządzania bazami danych, zaprojektowany specjalnie dla wsparcia procesu decyzyjnego.
 • 1988 – Barry Devlin i Paul Murphy publikują artykuł Architektura dla biznesu i systemów informatycznych w IBM Systems Journal; wprowadzają termin „hurtownia danych biznesowych”.
 • 1990 – Daniel Linstedt zaczyna prace nad stworzeniem modelu danych i metodologii Vault dla hurtowni danych.
 • 1990 – Red Brick Systems wprowadza Red Brick Warehouse – unikatowy system zarządzania bazą danych dla hurtowni danych.
 • 1991 – Prism Solutions wprowadza Prism Warehouse Manager, oprogramowanie do tworzenia hurtowni danych.
 • 1992 – Bill Inmon publikuje książkę „Building the Data Warehouse”.
 • 1995 – założony zostaje The Data Warehousing Institute – organizacja komercyjna promująca hurtownie danych.
 • 1995 – Daniel Linstedt dodaje SEI/CMMI i Six Sigma do methodologii Data Vault zarządzania projektami hurtowni danych.
 • 1996 – Ralph Kimbal publikuje książkę „Data Warehouse Toolkit”.
 • 2000 – Dan Linstedt publikuje model „Data Vault”, jako próbę przezwyciężenia problemów napotykanych przy podejściu Inmona i Kimbala.
 • Cele hurtowni[ | edytuj kod]

  Hurtownia danych
 • przetwarzanie analityczne (OLAP)
 • wspomaganie decyzji (DSS)
 • archiwizacja danych
 • analiza efektywności
 • wsparcie dla systemów CRM (np. poprzez precyzyjne dobieranie strategii marketingowych na podstawie danych o klientach i sprzedaży)
 • Tabela w bazach danych jest wydzielonym logicznie zbiorem danych, zorganizowanych w formie tabeli składającej się z wierszy dzielonych na kolumny. Jest to obiekt teoretyczny i nie należy go mylić z jej graficzną reprezentacją, czy miejscem zajmowanym w pamięci komputera. W zależności od typu bazy danych wewnętrzna organizacja podziału danych na kolumny i wiersze jest różna i często umowna.OLAP (ang. OnLine Analytical Processing) – oprogramowanie wspierające podejmowanie decyzji, które pozwala użytkownikowi analizować szybko informacje zawarte w wielowymiarowych widokach i hierarchiach. Narzędzia OLAP są często używane do wykonywania analiz trendów sprzedaży, czy też analiz finansowych (hurtownia danych). Są też przydatne do wstępnego przeglądania zbioru danych przez analityka we wstępnej fazie analiz statystycznych.


  Podstrony: [1] 2 [3] [4] [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  OSI (ang. Open Systems Interconnection) lub Model OSI (pełna nazwa ISO OSI RM, ang. ISO OSI Reference Model – model odniesienia łączenia systemów otwartych) – standard zdefiniowany przez ISO oraz ITU-T opisujący strukturę komunikacji sieciowej.
  Planowanie zasobów przedsiębiorstwa (ang. enterprise resource planning (ERP), tłumaczone przez producentów też jako zaawansowane zarządzanie zasobami) – określenie klasy systemów informatycznych służących wspomaganiu zarządzania przedsiębiorstwem lub współdziałania grupy współpracujących ze sobą przedsiębiorstw, poprzez gromadzenie danych oraz umożliwienie wykonywania operacji na zebranych danych.
  Planowanie zapotrzebowania materiałowego (ang. Material Requirements Planning (MRP)) – jest to zbiór procesów do wyznaczania zapotrzebowań na zasoby materiałowe (surowce, materiały, komponenty itp.). Miały one za zadanie obliczyć dokładną ilość materiałów i terminarz dostaw w taki sposób, by sprostać ciągle zmieniającemu się popytowi na poszczególne produkty.
  Transakcja - zbiór operacji na bazie danych, które stanowią w istocie pewną całość i jako takie powinny być wykonane wszystkie lub żadna z nich. Warunki jakie powinny spełniać transakcje bardziej szczegółowo opisują zasady ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability - Atomowość, Spójność, Izolacja, Trwałość).
  Model relacyjny – model organizacji danych bazujący na matematycznej teorii mnogości, w szczególności na pojęciu relacji. Na modelu relacyjnym oparta jest relacyjna baza danych (ang. Relational Database) – baza danych, w której dane są przedstawione w postaci relacyjnej.
  Model bazy danych – zbiór zasad (specyfikacji), opisujących strukturę danych w bazie danych. Określane są również dozwolone operacje. Definiuje się strukturę danych poprzez specyfikację reprezentacji dozwolonych w modelu obiektów (encji) oraz ich związków. W informatyce głównymi modelami baz danych są:
  Zarządzanie relacjami z klientami, CRM (ang. customer relationship management) – to zestaw procedur i narzędzi istotnych w zarządzaniu kontaktami z klientami.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.804 sek.