• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Hrabstwo Shelby - Tennessee  Podstrony: [1] 2 [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Memphis – miasto w środkowej części Stanów Zjednoczonych, w południowo-zachodniej części hrabstwa Shelby, w stanie Tennessee, nad rzeką Missisipi. Nazwa pochodzi od miasta Memfis w starożytnym Egipcie. Obszar metropolitalny Memphis obejmuje 1,35 mln mieszkańców (2018). 14. poprawka do Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Wprowadzała prawa gwarantowane i korzyści jakie wynikają z obywatelstwa. Poprawka weszła w życie 9 lipca 1868 roku.
  Prawo i rząd[ | edytuj kod]

  Pierwszy rząd hrabstwa został założony jako sąd kwartalny w roku 1820. W trakcie rekonstrukcji po wojnie secesyjnej, gubernator William G. Brownlow wyznaczył pięcioosobową komisję do zarządzania hrabstwem. Nowa konstytucja hrabstwa Tennessee uchwalona w roku 1870 wprowadziła obowiązek, aby urzędnicy stanowi byli wybierani przez ludność lub przez sąd kwartalny. W roku 1910 sąd hrabstwa Shelby stanowiło 50 członków, przez co wybory odbywały się mało wydajnie. Wiele wybitnych osób narzekało, że odbywały się one "zbyt demokratycznie".

  Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone Ameryki (ang. United States, US, United States of America, USA) – federacyjne państwo w Ameryce Północnej graniczące z Kanadą od północy, Meksykiem od południa, Oceanem Spokojnym od zachodu, Oceanem Arktycznym od północnego zachodu i Oceanem Atlantyckim od wschodu.United States Census Bureau (oficjalna nazwa Bureau of the Census) – rządowa agencja wchodząca w skład Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych, która jest odpowiedzialna za spis ludności Stanów Zjednoczonych (United States Census).

  Edward Hull Crump, czołowy polityk Memphis, który posiadał także silne powiązania w hrabstwie i stanie, przyczynił się do uchwalenia ustawy tworzącej trzyosobową komisję, która mogła uchylać wszelkie sprawy uchwalone przez sąd, z wyjątkiem ustanawiania kwoty podatku od nieruchomości, który był pod ochroną konstytucji stanu. Po śmierci Crumpa w roku 1954, komisja została obalona.

  Milczenie owiec (ang. The Silence of the Lambs) – amerykański thriller psychologiczny z 1991 roku w reżyserii Jonathana Demme. Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.

  W 1964 roku Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych przewodniczył w sprawie Baker v. Carr, która dotyczyła podziału populacji w okręgach wyborczych według zasad klauzuli o równej ochronie (Equal Protection Clause), opartej na zasadzie "jeden człowiek, jeden głos" (one man, one vote). Poprawka ta została wprowadzona w hrabstwie, a w roku 1965 w Shelby było dziewięć okręgów o względnie wyrównanej populacji, które wybierały członków sądu kwartalnego.

  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.

  W roku 1975 obywatele głosowali nad ratyfikacją ustawy o restrukturyzacji hrabstwa Shelby (Shelby County Restructure Act), tworzącej pojedynczy, wybieralny organ wykonawczy z tytułem burmistrza oraz organ legislacyjny składający się z 11 członków (obecnie nazywany Komisją Hrabstwa). Burmistrz i członkowie komisji są wybierani jednookręgowo, a komisja reprezentuje 13 okręgów. Członkowie komisji sprawują swoją funkcję w czteroletnich kadencjach.

  Hannibal Lecter – postać fikcyjna, jeden z głównych bohaterów powieści Thomasa Harrisa Czerwony smok, Milczenie owiec, Hannibal i Hannibal – po drugiej stronie maski oraz główny bohater filmów pod tymi samymi tytułami opartymi na powieściach. Powieść Czerwony smok została zekranizowana dwukrotnie – Manhunter (1986) Michaela Manna i Red Dragon (2002) Bretta Ratnera.Hrabstwo – tym mianem określa się jednostkę podziału administracyjnego, najczęściej odpowiadającą polskiemu powiatowi. Podział terytorialny na hrabstwa przetrwał do dziś w krajach anglosaskich (ang. shire); m.in. w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Stanach Zjednoczonych i na Węgrzech (komitat – węg. megye).

  Innymi wybieralnymi funkcjonariuszami (urzędnikami) hrabstwa są szeryf, komendant służb porządkowych (chief law enforcement officer), powiernik (trustee), główny poborca podatkowy, taksator oraz główny rzeczoznawca do spraw nieruchomości.

  Do roku 1996 Komisja Hrabstwa Shelby wybierała członków zarządu szkół hrabstwa Shelby (Shelby County School Board). Zostało to zmienione ze względu na sprzeczność z ustawą o poprawie edukacji (Education Improvement Act) oraz konstytucyjnym obowiązkiem, aby wszyscy urzędnicy hrabstwa, w tym członkowie zarządu szkół hrabstwa, byli wybierani przez ogół jego mieszkańców. W 1996 Komisja Hrabstwa ustanowiła siedem jednoosobowych okręgów wyborczych dla wyborów do zarządu szkół hrabstwa (ustanowienie to nazywane jest również Planem C), którego członkowie są od tego momentu wybierani przez ogół mieszkańców. Plan C spotkał się ze sprzeciwem, czego przykładem jest sprawa znana jako BOARD OF COUNTY COMMISSIONERS OF SHELBY COUNTY TENNESSEE v. BURSON. Hrabstwo Shelby wraz z Radą Komisarzy (Board of Commissioners) jako oskarżycielem, do których dołączyli burmistrzowie sześciu podmiejskich magistratów, złożyli w 1996 pozew przeciwko Planowi C, wnosząc, że zasada "jeden człowiek, jeden głos" wcielona przez klauzulę równej ochrony czternastej poprawki do Konstytucji Stanów Zjednoczonych naruszyła ich prawa poprzez rozproszenie ich głosów. Miasto Memphis, pomimo posiadania własnego systemu szkolnictwa, w 1990 roku stanowiło 74,8% populacji hrabstwa, w wyniku czego przedstawiciele ich okręgu mogli zdominować wybory do zarządu szkół hrabstwa, obejmując sześć z siedmiu stanowisk. Efektem tego przedstawiciele Memphis mogli zdominować system, którego zadaniem było służyć mieszkańcom hrabstwa i uczniom, którzy żyli poza granicami miasta.

  Missisipi (ang. Mississippi River) – rzeka w centralnej i południowo-wschodniej części USA. Jej długość wynosi 3778 km (od źródeł jej dopływu Missouri 5969 km). Jest to najdłuższa rzeka Ameryki Północnej i jedna z czterech najdłuższych rzek świata (obok Nilu, Jangcy i Amazonki). Powierzchnia jej dorzecza wynosi 3,2 mln km².Rekonstrukcja (ang. Reconstruction) – historyczna dla Stanów Zjednoczonych nazwa okresu odbudowy państwa w latach 1865–1877.

  Sąd obwodowy (District Court) po rozpoznaniu sprawy ogłosił, że:

 • Miasto Memphis nie zagwarantowało znacznego wsparcia finansowego dla okręgu szkolnego hrabstwa Shelby (Shelby County School District) oraz otrzymało pieniądze od hrabstwa,
 • Przytłaczające prawo głosu mieszkańców Memphis spoza okręgu praktycznie gwarantowało, że ci mieszkańcy mogli kontrolować radę edukacji okręgu Shelby (Shelby Country Board of Education),
 • Liczba uczniów należących do innych okręgów niż tych, w których się uczyli była minimalna, a możliwość wystąpienia dodatkowej liczby takich uczniów była znacznie ograniczona ze względu na długo trwającą desegregację,
 • Istniało co najwyżej kilka wspólnych programów pomiędzy okręgami. Wobec tego, sąd obwodowy podsumował, że wybory na członków lokalnego zarządu szkół zgodnie z Planem C były niezgodne z konstytucją, wobec czego zakazał wdrożenia tego Planu. Sąd niższej instancji zwrócił uwagę, że w podobnej sprawie z roku 1995 utrzymano, że "odpowiednią jednostką geopolityczną dla celów analizy zasady "jeden człowiek, jeden głos" w sprawach takich jak ta jest okręg szkolny, a nie całe hrabstwo". Po odwołaniu decyzja sądu niższej instancji została podtrzymana, wraz ze słowami "Konstytucja zabroniła stanowi Tennessee włączenia wyborców z Memphis do wyborów do rady edukacji hrabstwa Shelby".
 • Wynikiem sprawy było ustanowienie przez komisarzy hrabstwa siedmiu jednoosobowych specjalnych okręgów w hrabstwie poza granicami Memphis, celem wyłonienia członków rady do rady szkół hrabstwa Shelby.

  Uniwersytet Memphis (ang.University of Memphis) - publiczny uniwersytet stanowy z siedzibą w Memphis w stanie Tennessee. Został założony w 10 października 1912 roku.Memphis Grizzlies – drużyna koszykarska z siedzibą w Memphis w stanie Tennessee. Grają oni w Southwest Division w National Basketball Association (NBA). Utworzony w 1995 początkowo z siedzibą w Vancouver i pod nazwą Vancouver Grizzlies. W 2001 nastąpiła przeprowadzka do Memphis i nadanie obecnej nazwy.

  Demografia[ | edytuj kod]

  Według spisu z roku 2010, hrabstwo zamieszkują 927 644 osoby, z których 52,1% to czarni lub Afroamerykanie, 40,6% to biali, 2,3% Azjaci, 0,2% rdzenni Amerykanie, 3,3% ludność innych ras, 1,4% to ludność wywodząca się z dwóch lub większej ilości ras a 5,6% to Hiszpanie lub Latynosi.

  Według spisu z roku 2000, hrabstwo zamieszkiwały 897 472 osoby, które tworzyły 338 336 gospodarstw domowych oraz 228 735 rodzin. Gęstość zaludnienia wynosiła 459 osób/km². Na terenie hrabstwa znajdowały się 362 954 budynki mieszkalne o średniej częstości występowania na poziomie 186 budynków/km². 48,56% ludności stanowili czarni lub Afroamerykanie, 47,34% biali, 0,2% rdzenni Amerykanie, 1,64% Azjaci, 0,04% mieszkańcy z wysp Pacyfiku, 1,2% ludność innych ras, 1,02% ludność wywodząca się z dwóch lub większej ilości ras, 2,6% Hiszpanie lub Latynosi.

  Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych (ang. Supreme Court of the United States) – głowa władzy sądowniczej w systemie trójwładzy funkcjonującym w Stanach Zjednoczonych, obok władzy wykonawczej (prezydenta) i ustawodawczej (Kongresu). Jest sądem najwyższej instancji w sprawach podlegających prawu federalnemu. Jego zadaniem jest zagwarantowanie, że wszystkie działania władzy wykonawczej i ustawodawczej są zgodne z konstytucją.Czikasawowie (ang. Chickasaw) - plemię Indian Ameryki Północnej blisko spokrewnione z Krikami i Czoktawami. Było to wojownicze plemię, które nieomal zniszczyło armię de Soto w roku 1541. Zamieszkiwali północne obszary dzisiejszego stanu Missisipi i część Tennessee. Byli właścicielami niewolników, ale wraz z zakończeniem wojny secesyjnej uwolnili ich i przyjęli do plemienia. Po przeniesieniu się do Oklahomy stali się członkami Pięciu Cywilizowanych Plemion. Ich wodzowie nosili miano "mingos".

  W hrabstwie znajdywało się 338 366 gospodarstw domowych, z czego w 34,2% z nich znajdywały się dzieci poniżej 18 roku życia. 42,8% gospodarstw domowych tworzyły małżeństwa. 20,1% stanowiły kobiety bez męża, a 32,4% to nie rodziny. 27% wszystkich gospodarstw składało się z jednej osoby. W 7,7% znajdywały się samotne osoby powyżej 65 roku życia. Średnia wielkość gospodarstwa domowego wynosiła 2,6 osoby, a średnia wielkość rodziny wynosiła 3,18 osoby.

  Wielka migracja Afroamerykanów w Stanach Zjednoczonych- ruch migracyjny Afroamerykanów w latach 1915-1930 z południowych stanów USA do północnych, środkowo-zachodnich i zachodnich stanów. Łącznie w tym okresie 1.3 mln czarnych amerykanów opuściło południowe stany. Afroamerykanie migrowali w celu ucieczki przed rasizmem, poszukiwani zatrudnienia w miastach przemysłowych oraz lepszych warunków edukacyjnych dla swoich dzieci. Niektórzy historycy dzielą migracje na dwa etapy. Pierwsza Wielka Migracja w latach 1910-1940, około 1.6 mln osób opuściło swoje domy oraz na Drugą Wielką Migracje, która miała miejsce w latach 1940-1970, podczas której 5 mln czarnoskórych amerykanów przemieszczała się do nowych miejsc. W przeciągu ostatnich 35 lat, XX wieku naukowcy zaobserwowali ruch migracyjny odwrotny, tzw. Nowa Wielka Migracja, która trwa od 1965 roku.Kontrola autorytatywna – w terminologii bibliotekoznawczej określenie procedur zapewniających utrzymanie w sposób konsekwentny haseł (nazw, ujednoliconych tytułów, tytułów serii i haseł przedmiotowych) w katalogach bibliotecznych przez zastosowanie wykazu autorytatywnego zwanego kartoteką wzorcową.

  Populacja hrabstwa rozkładała się na 28,2% osób poniżej 18 roku życia, 9,7% osób z przedziału wiekowego 18-24 lat, 31,1% osób w wieku od 25 do 44 lat, 21% w wieku 45-64 lat i 10% osób które były w wieku 65 lub starszym. Mediana wieku mieszkańców wyniosła 33 lata. Na każde 100 kobiet przypadało 91,4 mężczyzn. Na każde 100 kobiet w wieku 18 lub więcej lat przypadało 86,8 mężczyzn.

  Gemeinsame Normdatei (GND) – kartoteka wzorcowa, stanowiąca element centralnego katalogu Niemieckiej Biblioteki Narodowej (DNB), utrzymywanego wspólnie przez niemieckie i austriackie sieci biblioteczne.Embry–Riddle Aeronautical University (znany też jako Embry-Riddle lub ERAU) – niezależna instytucja non-profit oferująca ponad 70 programów na poziomie licencjatu, magistra i doktoratu na wydziałach Sztuki i nauki, Lotnictwa, Biznesu, Inżynierii, Bezpieczeństwa i Wywiadu. Embry-Riddle jest jednym z największych akreytowanych uniwersytetów na świecie specjalizujących się w lotnictwie i kosmonautyce, z kampusami zlokalizowanymi w Daytona Beach na Florydzie i w Prescott w stanie Arizona, a także posiada Kampus Światowy (ang. Worldwide Campus) z placówkami w ponad 150 miejscach w Stanach Zjednoczonych, Europie, Azji i na Środkowym Wschodzie; poza tym oferuje kształcenie przez internet. Uniwersytet stanowi też centrum badawcze, poszukując rozwiązań realnych problemów lotnictwa we współpracy z innymi uczelanimi i agencjami rządowymi. Uczelnię nazwano "Harwardem przestworzy" (ang. the Harvard of the sky).

  Mediana rocznego dochodu w hrabstwie na gospodarstwo domowe wynosiła 39 593 $ a mediana rocznego dochodu na rodzinę wynosiła 20 856 $. Mediana rocznego dochodu na mężczyznę wyniosła 36 932 $, na kobietę 26 776 $. Średni roczny dochód na osobę wynosił 20 856 $. 12,9% rodzin i 16% populacji hrabstwa żyło poniżej minimum socjalnego, z czego 22,9% to osoby poniżej 18 lat a 13,3% to osoby powyżej 65 roku życia.

  Park stanowy Meeman-Shelby (Meeman-Shelby Forest State Park)

  Miasta[ | edytuj kod]

 • Arlington
 • Bartlett
 • Collierville
 • Germantown
 • Lakeland
 • Memphis
 • Millington


 • Podstrony: [1] 2 [3] [4] [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.018 sek.