Homofobia

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Jeden z członków liczącego około 40 osób Kościoła Baptystycznego Westboro w USA podczas demonstracji (napis ang. God hates fags, „Bóg nienawidzi pedałów”)
Demonstranci z homofobicznymi transparentami w USA, przed 82. ceremonią wręczenia Oscarów (2010).
Napisy na transparentach: Fags can't marry Matt 19:5 („Pedały nie mogą się żenić Mt 19,5”), Fag Oscars Lev 18:22 Rom. 1:32 („Pedalskie Oscary Kapł 18,22 Rzym. 1,32”).
Demonstranci w akcie homofobii pokazują wulgarny gest środkowego palca w stronę uczestników Marszu Równości w Częstochowie (2016)

Homofobia (od: homoseksualność i fobia) – negatywne postawy i uczucia wobec homoseksualności lub osób postrzeganych jako lesbijki lub geje. Jest definiowana jako nienawiść, pogarda, uprzedzenia, niechęć, wstręt lub antypatia wobec osób homoseksualnych, może być oparta na irracjonalnym lęku lub niewiedzy, często wiąże się z przekonaniami religijnymi oraz może skutkować dyskryminacją, prześladowaniem i innymi rodzajami przemocy.

Kościół Baptystyczny Westboro (skrót: WBC, ang. Westboro Baptist Church) – kontrowersyjna fundamentalistyczna organizacja chrześcijańska, której pastorem jest Fred Phelps, z siedzibą w Topece w stanie Kansas, w Stanach Zjednoczonych, założona w 1955 roku. Według informacji podawanych przez organizację liczy około 40 członków. Działania organizacji są monitorowane przez Anti-Defamation League.List do Rzymian [Rz lub Rzym] – jeden z listów Nowego Testamentu autorstwa apostoł Pawła. List został napisany najprawdopodobniej pod koniec trzeciej podróży misyjnej apostoła Pawła w Koryncie w latach 57/58 n.e. Adresatem listu była rzymska gmina chrześcijańska.

Pojęcie homofobii może dotyczyć również osób biseksualnych i transpłciowych, ale na określenie uprzedzeń wobec tych grup stosuje się także ściślejsze terminy, jak odpowiednio „bifobia” i „transfobia”. Jednoczesna homofobia i seksizm skierowane przeciwko lesbijkom nazywana jest natomiast „lesbofobią”.

Homofobia może przejawiać się na poziomie jednostkowym lub przybierać w danym społeczeństwie charakter zbiorowy. Termin „heteroseksizm” bywa odnoszony do instytucjonalnych form homofobii, niebędących indywidualnymi postawami.

Instytut Polski w Berlinie (niem. Polnisches Institut Berlin) – polska placówka kulturalna w Berlinie podlegająca Ministerstwu Spraw Zagranicznych RP. Strażnica – Towarzystwo Biblijne i Traktatowe (pop. Towarzystwo Strażnica) – korporacje prawne reprezentujące przed władzami świeckimi Chrześcijański Zbór Świadków Jehowy.

W celu zwrócenia uwagi na doświadczaną przez osoby LGBT przemoc i dyskryminację corocznie 17 maja obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Przeciw Homofobii, Transfobii i Bifobii, oficjalnie uznawany przez szereg państw i instytucji międzynarodowych.

Spis treści

 • 1 Terminologia
 • 1.1 Pochodzenie
 • 1.2 Definicje
 • 2 Klasyfikacja przejawów
 • 2.1 Homofobia zinstytucjonalizowana
 • 2.1.1 Państwo
 • 2.1.2 Sądownictwo
 • 2.1.3 Kultura i media
 • 2.1.4 Instytucje edukacyjne
 • 2.1.5 Instytucje religijne
 • 2.1.6 Kluby sportowe
 • 2.1.7 Wojsko
 • 2.2 Homofobia zinternalizowana
 • 2.3 Homofobia społeczna
 • 3 Mechanizmy radzenia sobie z przejawami
 • 4 Możliwe przyczyny
 • 4.1 Historycznie
 • 4.2 Współcześnie
 • 4.2.1 Heteronormatywność społeczeństwa
 • 4.2.2 Błędy merytoryczne w publikacjach
 • 4.2.3 Homofobia religijna
 • 4.2.3.1 Chrześcijaństwo
 • 4.2.3.1.1 Katolicyzm
 • 4.2.3.1.2 Protestantyzm i anglikanizm
 • 4.2.3.1.3 Świadkowie Jehowy
 • 4.2.3.2 Islam
 • 4.2.4 Homofobia jako strategia polityczna
 • 4.2.5 Inne teorie
 • 5 Skutki
 • 5.1 Wpływ na osoby homoseksualne
 • 5.2 Wpływ na społeczeństwo
 • 5.3 Skutki homofobii na poziomie państwowym
 • 5.3.1 Kanada
 • 5.4 Badania statystyczne
 • 5.4.1 Polska
 • 5.4.2 Stany Zjednoczone
 • 5.4.3 Wielka Brytania
 • 6 Przeciwdziałanie i eliminacja
 • 6.1 Edukacja
 • 6.2 Akcje społeczne
 • 6.3 Działania kulturowe
 • 6.4 Działania indywidualne
 • 6.5 Działania lokalne
 • 6.6 Działania podejmowane przez firmy
 • 6.7 Działania prawne
 • 6.8 Integracja mniejszości
 • 6.9 Izolacja mniejszości
 • 6.10 Sztuka
 • 6.11 Zaangażowanie duchowieństwa
 • 6.12 Zaangażowanie organizacji międzynarodowych
 • 6.12.1 Organizacji Narodów Zjednoczonych
 • 6.12.2 Parlament Europejski
 • 6.13 Zaangażowanie urzędów krajowych
 • 6.14 Organizacje pozarządowe
 • 6.15 Ochrona prawna
 • 7 Alternatywne terminy
 • 8 Zobacz też
 • 9 Uwagi
 • 10 Przypisy
 • 11 Bibliografia
 • 11.1 Literatura polska
 • 11.2 Literatura obcojęzyczna
 • Terminologia[ | edytuj kod]

  Pochodzenie[ | edytuj kod]

  Termin „homofobia” został wprowadzony do dyskursu naukowego w 1972 przez psychologa i działacza na rzecz równouprawnienia osób homoseksualnych George’a Weinberga w jego książce Society and the Healthy Homosexual. Określenie stało się ważnym narzędziem dla osób homoseksualnych, ich sojuszników, a także organizacji równościowych jako nazwa ogółu przejawów stygmatyzacji doświadczanych przez gejów i lesbijki na gruncie zawodowym i prywatnym. W rozumieniu Weinberga homofobia to lęk o podłożu społecznym i religijnym.

  Narodowy socjalizm (niem. Nationalsozialismus), nazizm (skrót od Nationalsozialismus), czasem określany również jako hitleryzm (od nazwiska Adolfa Hitlera) – rasistowska, antykomunistyczna i antysemicka ideologia Niemieckiej Narodowosocjalistycznej Partii Robotników (NSDAP). Niemiecka skrajna odmiana faszyzmu, opierająca się na biologicznym rasizmie, w szczególności na antysemityzmie, czerpiąca z haseł zarówno nacjonalistycznych, jak i socjalnych, trudna do jednoznacznego uplasowania na klasycznej osi prawica-lewica. Ideologia państwowa w czasie sprawowania władzy w totalitarnych Niemczech przez NSDAP w latach 1933-1945.Podatek – obowiązkowe świadczenie pieniężne pobierane przez związek publicznoprawny (państwo, jednostka samorządu terytorialnego) bez konkretnego, bezpośredniego świadczenia wzajemnego. Zebrane podatki są wykorzystywane na potrzeby realizacji zadań publicznych.

  W 1969 roku termin został użyty przez amerykański tygodnik „Time”, w znaczeniu przeciwstawnym homofilii, czyli przyjazności wobec osób i relacji homoseksualnych.

  Wainwright Churchill wprowadził w książce Homosexual Behavior Among Males: A Cross-cultural and Cross Species Investigation (1967) termin „homoerotofobia”, o podobnym zakresie znaczeniowym. Określenie to nie jest jednak często używane.

  Definicje[ | edytuj kod]

  Społecznik Warren J. Blumenfeld zdefiniował homofobię jako przekonanie, że heteroseksualizm powinien być jedyną akceptowaną orientacją seksualną oraz jako strach i nienawiść do osób, które pociąga ta sama płeć. Obecnie definicję taką przypisuje się terminowi „heteroseksizm”.

  Prawo i Sprawiedliwość (PiS) – polska konserwatywna partia polityczna, założona na kongresie 29 maja 2001, zarejestrowana sądownie 13 czerwca 2001 (pierwszy komitet lokalny PiS powstał już 22 marca 2001). Powołana została przez braci Lecha i Jarosława Kaczyńskich, na fali popularności uzyskanej przez Lecha podczas sprawowania przez niego funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego w rządzie AWS. Deklarowana ideologia partii stanowi połączenie konserwatyzmu i chrześcijańskiej demokracji. W latach 2005–2007 Prawo i Sprawiedliwość sprawowało władzę, tworząc rząd Kazimierza Marcinkiewicza i rząd Jarosława Kaczyńskiego (od 2006 do 2007 w koalicji z Samoobroną RP i Ligą Polskich Rodzin, do 2006 i w schyłkowym okresie w 2007 rząd mniejszościowy). W latach 2005–2010 wysunięty przez PiS Lech Kaczyński (do 2006 członek partii) sprawował urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Prawo i Sprawiedliwość należy do grupy Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy w Parlamencie Europejskim oraz do działającej obok niej międzynarodowej organizacji Sojusz Europejskich Konserwatystów i Reformatorów.Heterofobia – irracjonalny strach przed heteroseksualizmem i heteroseksualistami, niechęć i nienawiść do nich oraz ich dyskryminacja.

  Weinberg pod nazwą „homofobia” opisał obsesyjny lęk przed zetknięciem się z osobami homoseksualnymi, lęk przed własną homoseksualnością oraz byciem skategoryzowanym jako osoba homoseksualna. Jego zdaniem homofobia w takim rozumieniu stanowi partykularny rodzaj fobii izolowanej na równi z innymi fobiami. To jednak nie przełożyło się na ujęcie homofobii w przeszłych i aktualnych klasyfikacjach chorób i zaburzeń (ICD-10 i DSM-IV).

  Seksizm (z ang. sexism, sex – „płeć”) – pogląd, że kobiety i mężczyźni nie są sobie równi lub że nie powinni posiadać równych praw. Zazwyczaj sprowadza się do „wiary w wyższość mężczyzn i wynikających z niej dyskryminujących zachowań wobec kobiet”.Arcigay (wł Associazione lesbica e gay italiana) - największa włoska organizacja gejowska typu non-profit. Została założona w 1985 roku w Palermo. We Włoszech zasłynęła ze swoje kampanii na rzecz związków partnerskich. Obecnym prezydentem organizacji jest Paolo Patanè, honorowym prezydentem jest Franco Grillini.

  Termin „homofobia” został w 1993 r. skrytykowany w artykule naukowym jako często używany do nieuprawnionej pejoratywnej oceny, analogicznie do błędnej konstrukcji tzw. „choroby homoseksualnej” w przeszłości. Autorzy artykułu postulowali w nim konieczność dalszych prac nad konsensusem w sprawie jednoznacznej i jasnej definicji homofobii. Wskazywali też że może istnieć rodzina pokrewnych terminów o bardzo różnym stopniu ogólności, ramach której z bardzo ogólnych terminów (np. „homonegatywność”) będzie można wyodrębnić podzbiory (np.: „homofobia”, „homoagresywność” itp.)

  Oliver Alexander Thornton (znany jako Olly Alexander) (ur. 15 lipca 1990) – brytyjski aktor, scenarzysta oraz wokalista zespołu Years & Years.HuffPost (The Huffington Post do kwietnia 2017, czasami wyczytywane w skrócie jako HuffPo) – amerykańska liberalna witryna newsowa i blog polityczny.

  18 stycznia 2006 Parlament Europejski w swojej rezolucji zdefiniował homofobię jako „nieuzasadniony lęk i niechęć wobec homoseksualności oraz osób homoseksualnych, biseksualnych i transseksualnych, oparte na uprzedzeniach, podobnie jak rasizm, ksenofobia, antysemityzm i seksizm”.

  Klasyfikacja przejawów[ | edytuj kod]

  Homofobia zinstytucjonalizowana[ | edytuj kod]

  Homofobia zinstytucjonalizowana (lub instytucjonalna) to zjawisko polegające na celowej (bezpośredniej) dyskryminacji osób homoseksualnych przez organy państwowe, związki religijne i media, oraz wspieraniu tej dyskryminacji na różnych polach, np. w systemie edukacji, służbie zdrowia (lub próby utrudnienia dostępu do niej), prawie spadkowym, prawie małżeńskim i prawie rodzinnym (np. kwestia adopcji, w tym próby utrudniania jej). Instytucje mogą również rozpowszechniać mity na temat osób homoseksualnych oraz instygować ich odczłowieczające traktowanie. Poniższe listy przywołują przykłady zinstytucjonalizowanej homofobii w różnych instytucjach społecznych.

  Don’t ask, don’t tell (ang. Nie pytaj, nie mów, DADT) – obowiązująca w latach 1993–2011 polityka Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych wobec homoseksualnych oraz biseksualnych żołnierzy i rekrutów, która – z wyłączeniem pewnych okoliczności – zabraniała każdemu, kto „demonstruje skłonność lub zamiar zaangażowania się w aktywność homoseksualną” odbywania służby w Siłach Zbrojnych Stanów Zjednoczonych, gdyż „wytworzyłoby to niemożliwe do zaakceptowania ryzyko zagrażające wysokim standardom morale, porządku i dyscypliny oraz jedności formacji, które są podstawą potencjału wojska”.Callum Skinner (ur. 20 sierpnia 1992 w Glasgow) – brytyjski kolarz specjalizujący się w torowej odmianie tego sportu.

  Państwo[ | edytuj kod]

  Resztki biblioteki należącej do Instytutu Seksuologicznego w Berlinie, kilka dni przed spaleniem jej zbiorów książkowych podczas kampanii niszczenia książek w 1933 roku.
 • nieuznawanie przez państwo związków osób tej samej płci (np. pod pozorem „obrony moralności publicznej”),
 • obecność gay panic defense(ang.) w prawie,
 • organizowanie plebiscytów decydujących o prawach człowieka, narażające dobrobyt osób homoseksualnych,
 • cenzurowanie, niszczenie dzieł kulturalnych i naukowych (np. zniszczenie Instytutu Seksuologicznego) przez instytucje państwowe ze względu na wątki homoseksualne, lub sugerowanie cenzurowania lub niszczenia ich, bądź też ograniczanie dostępu do nich,
 • postulowanie opodatkowania osób homoseksualnych ze względu na orientację seksualną,
 • wrogość państwa wobec inicjatyw mających na celu chronienie praw człowieka w aspekcie osób homoseksualnych i zwracania uwagi na problem homofobii
 • oskarżanie osób LGBT przez polityków o niezawinione przez nie zjawiska, np. spowodowanie epidemii i „upadku ludzkości”),
 • wrogość organów administracji państwowej wobec osób tworzących inicjatywy przeciwko homofobii lub mające na celu integrację,
 • stosowanie homofobicznej retoryki, np. dla pozyskiwania elektoratu (zwłaszcza przez populistów),
 • fałszywe nazywanie homoseksualności chorobą,
 • zaniedbywanie obowiązków państwa w kwestii zapewnienia bezpieczeństwa osobom homoseksualnym (również utrudnienia w zgłaszaniu przestępstw nienawiści na policji) oraz karaniu sprawców przestępstw motywowanych homofobią, brak reakcji ze strony kluczowych urzędów państwa (np. prezydenta) na przemoc wobec osób LGBT,
 • marginalizacja polityczna osób homoseksualnych lub nawoływanie do niej,
 • stosowanie różnego wieku przyzwolenia dla par homoseksualnych, niż dla par heteroseksualnych,
 • odwoływanie wydarzeń związanych ze społecznością LGBT,
 • powstrzymywanie działalności społecznej osób homoseksualnych (np. przez próby utrudniania jej, prześladowania, uniemożliwianie, instytucjonalne utrudnianie jej oraz bojkot organizacji sprzyjających równouprawnieniu),
 • odmawianie azylu osobom homoseksualnym będących obywatelami państw, gdzie homoseksualność jest karana, przez państwa, gdzie jest ona legalna,
 • arbitralne kwestionowanie orientacji seksualnej, np. osoby starającej się o azyl,
 • ujawnianie orientacji seksualnej osób homoseksualnych bez ich wyraźnej zgody (celowe lub wynikające z zaniedbania), zwłaszcza wtedy, gdy naraża to daną osobę na przemoc,
 • stosowanie testów mających na celu ustalanie orientacji seksualnej (sama procedura jest odczłowieczająca przez np. pseudomedyczne testy analne, ale również przeprowadzanie jej w celu odmawiania osobom homoseksualnym wiz wjazdowych lub w penalizacji),
 • stosowanie kar cielesnych wobec osób homoseksualnych (np. biczowania),
 • urządzanie polowań na osoby homoseksualne,
 • arbitralne aresztowanie osób homoseksualnych (np. pod pretekstem naruszenia kwarantanny),
 • szantażowanie osób homoseksualnych,
 • zbieranie materiałów na temat orientacji seksualnej danej osoby (np. Akcja „Hiacynt”), także w konkretnym celu, np. wymuszania współpracy z agencją wywiadowczą,
 • więzienie osób homoseksualnych (po pokonaniu nazistowskich Niemiec w 1945 r. więźniowie skazani na podstawie paragrafu 175 nie zostali zwolnieni),
 • utrzymywanie rejestru karnego biorącego pod uwagę homofobiczne przepisy i sprawiające trudności w życiu społecznym (np. paragraf 175 w Niemczech lub Sekcja 28 Local Government Act 1988),
 • torturowanie osób homoseksualnych,
 • nagradzanie zachowań homofobicznych,
 • homofobiczne wypowiedzi i retoryka kandydatów na urzędy oraz osób sprawujących władzę w państwie (włącznie z odmawianiem osobom homoseksualnym formalnego uznania ich związków, proponowaniem kary więzienia i grzywny dla osób wchodzących w związek jednopłciowy, grożeniem pobiciem przez polityka, podżeganiem polityków do stosowania przemocy wobec osób homoseksualnych lub powoływanie się na nią),
 • bezczynność policji wobec przemocy wobec osób LGBT,
 • bezczynność wobec homofobicznych zachowań polityków,
 • bezczynność wobec pseudonaukowych terapii konwersyjnych (uznanych też za torturę) lub próby forsowania ich,
 • wykluczanie osób LGBT ze społeczności, dyskredytowanie osób homoseksualnych jako kandydatów politycznych tylko ze względu na orientację seksualną, próby wykluczania z zawodów lub tworzenie tzw. „stref wolnych od LGBT”,
 • przemoc policji i innych podmiotów państwa wobec osób LGBT,
 • próby organizowania przemocy wobec osób homoseksualnych lub zwolenników ich równouprawnienia (np. tworzenie przez polityka manifestu stworzenia chrześcijańskiej armii do prowadzenia „biblijnej świętej wojny” z „niewiernymi”), również podczas wydarzeń,
 • zabijanie osób homoseksualnych (również masowe).
 • Sądownictwo[ | edytuj kod]

 • uniemożliwianie przez sąd możliwości zawarcia małżeństwa lub innej formy związku,
 • uniemożliwianie przez sąd uznania zawartego małżeństwa (np. przez odmówienie transkrypcji),
 • blokowanie procesów sądowych dotyczących praw osób homoseksualnych (włącznie z procesami dotyczącymi dyskryminacji)
 • legitymizowanie homofobicznej kampanii opartej o pseudonaukowe treści (np. podważone badania Marka Regnerusa i Paula Camerona) oraz nazywanie jej „edukacyjno-informacyjną”.
 • Kultura i media[ | edytuj kod]

 • używanie przez osobowości radiowe i telewizyjne fałszywych (np. Dorota Gawryluk przyrównująca osoby LGBT do zabójczych ideologii XX wieku), hańbiących i pogardliwych komentarzy wobec osób homoseksualnych, oraz teorii spiskowych,
 • obwinianie osób LGBT o niezawinione przez nie skandale, oraz katastrofy, np. epidemię,
 • używanie i pobłażliwe traktowanie mowy nienawiści w mediach,
 • marginalizowanie osób LGBT w mediach,
 • cenzurowanie scen okazywania sobie uczuć przez pary osób tej samej płci, ze względu na uznanie ich za skandaliczne lub nieadekwatne dla widzów danej grupy wiekowej, choć identyczne lub podobne zachowania heteroseksualne nie są poddawane cenzurze (np. w październiku 2012, w wyemitowanym na antenie greckiej telewizji publicznej serialu produkcji brytyjsko-amerykańskiej Downton Abbey wycięto scenę pocałunku dwóch mężczyzn. Po fali protestów zwracających uwagę na to, że pocałunek osób tej samej płci nie jest pokazywany, podczas gdy pocałunek heteroseksualny jest, zarząd telewizji ERT poinformował, że materiał został ocenzurowany ze względu na ramy czasowe, w jakich został wyemitowany oraz przyznaną kategorię wiekową),
 • cenzurowanie postaci oraz symboli LGBT w mediach (np. przez celowe odbarwianie tęczowej flagi) i kulturze (np. przez usuwanie wątków LGBT przez dystrybutorów w Polsce i Rosji),
 • cenzurowanie całości dzieł kultury ze względu na wątek LGBT,
 • przypisywanie w mediach osobom LGBT nieprawdziwych słów i postulatów (np. przez używanie zafałszowanych tłumaczeń),
 • praktyki artystyczne piętnujące nieheteroseksualność, np. przez egzotycyzację i patologizację.
 • Instytucje edukacyjne[ | edytuj kod]

 • bezczynność nauczycieli i innych pracowników szkół wobec homofobii,
 • grożenie usunięciem lub usuwanie z listy uczniów, np. przez instytucje edukacyjne prowadzone przez związki wyznaniowe ze względu na orientację seksualną lub wspieranie praw osób LGBT,
 • dekorowanie osób znanych z homofobicznych wypowiedzi przez instytucje edukacyjne,
 • poddawanie osób homoseksualnych pseudonaukowym eksperymentom mającym na celu zmienianie orientacji seksualnej, włącznie z terapiami tworzonymi z chęci zysków ze sprzedaży pseudonaukowych leków (np. czopków mających na celu zaspokojenie robaka żywiącego się spermą),
 • przemoc ze strony nauczycieli oraz osoby nadzorujące edukację.
 • Instytucje religijne[ | edytuj kod]

 • tworzenie wrogiego otoczenia wobec osób homoseksualnych (również poprzez interwencje polityczne lub wyrzucanie osób homoseksualnych z pracy w instytucji religijnej, np. tylko ze względu na stan cywilny),
 • tworzenie zasad, zgodnie z którymi osoby heteroseksualne muszą wyrzec się swoich homoseksualnych krewnych lub przyjaciół (i/lub przyzwolenie na tego typu postawy),
 • brak akceptacji wobec osób homoseksualnych,
 • uznawanie osób homoseksualnych za nieczyste (a zatem np. używanie wody święconej i inspirowanie „oczyszczania ulicy” po obecności osób LGBT) lub niezdolne do bycia religijnymi,
 • naruszanie szacunku i upokarzanie ze strony duchownych, np. przez wyzwiska(również on-line) lub obwinianie osób homoseksualne o problemy w organizacjach religijnych),
 • niszczenie książek o tamatycie LGBT przez przywódców religijnych (np. przez spalenie),
 • brak reakcji na upokarzanie przez duchownych (np. nazywanie osób homoseksualnych „zarazą”),
 • wroga reakcja wobec krytycyzmu homofobicznych wypowiedzi duchownych (włącznie z mową nienawiści),
 • brak wsparcia dla osób cierpiących z powodu przejawów homofobii współtworzonych przez instytucje religijne,
 • obwinianie osób homoseksualnych (np. przez duchowne instytucje prawodawcze) o prowokowanie gniewu bożego przejawiającego się katastrofami naturalnymi, epidemiami lub strzelaninami,
 • zakłócanie pogrzebów osób homoseksualnych lub pogrzebów w krajach, gdzie pary osób tej samej płci są uznawane (np. przez Westboro Baptist Church),
 • inspirowanie, usprawiedliwianie lub pochwalanie przemocy wobec osób homoseksualnych,
 • stosowanie kar cielesnych przez instytucje religijne, włącznie z religijnymi sądami istniejącymi w obrębie prawa (np. poprzez biczowanie).
 • Kluby sportowe[ | edytuj kod]

  Homofobia w sporcie jest przedmiotem krytyki. Dotyczy ona wielu aspektów kultury sportu:

  Lewica – określa różne partie polityczne, w zależności od podziału sceny politycznej w danym kraju. Zwyczajowo określenie to stosuje się do sił politycznych dążących do zmian polityczno-ustrojowych, społecznych i gospodarczych, przeciwstawiających się tzw. tradycyjnemu porządkowi społecznemu, przeciwne prawicy. Głównym założeniem lewicy jest dążenie do wolności, równości i sprawiedliwości społecznej.Organizacje LGBT – organizacje, których celem jest działalność na rzecz społeczności LGBT. Najstarszą organizacją LGBT na świecie jest działająca od 1946 roku COC Nederland.
 • bezczynności klubów sportowych, jak i samych sportowców, środowisk kibiców, jak i mediów sportowych i przedstawicieli zarządów sportowych wobec przejawów homofobii lub brak zdecydowanych działań,
 • wyrażanie wrogości wobec przeciwdziałania homofobii w sporcie,
 • używania homofobicznego języka przez kibiców i sportowców,
 • nękanie i odrzucenie sportowców homoseksualnych, przez innych sportowców, kluby i media.
 • Wojsko[ | edytuj kod]

  Służba wojskowa osób LGBT jest jednym z pól przejawów homofobii. Środowisko wojskowe często charakteryzuje homofobia. Do jej przejawów należą m.in.:

  Unia Europejska, UE – gospodarczo-polityczny związek 27 demokratycznych państw europejskich. Unia powstała 1 listopada 1993 roku – na mocy podpisanego 7 lutego 1992 traktatu z Maastricht – jako efekt wieloletniego procesu integracji politycznej, gospodarczej i społecznej. Korzenie współczesnej integracji europejskiej sięgają okresu powojennego i ograniczały się do 6 państw zachodnioeuropejskich. Państwa te tworzyły wiele form i mechanizmów współpracy, powoływały organizacje, instytucje i organy, których celem było wzmocnienie jedności między nimi. W 1993 nadrzędną wobec wszystkich poprzednich organizacji została Unia Europejska, sama otrzymując nieznaną wcześniej hybrydową formułę sui generis. Nowa Zelandia (ang. New Zealand, język maoryski Aotearoa – Kraj Długiej Białej Chmury) – państwo wyspiarskie, położone na południowo-zachodnim Pacyfiku i składające się z dwóch głównych wysp (Północnej i Południowej) oraz szeregu mniejszych wysp, w tym Wyspy Stewart i Wysp Chatham. Archipelag Nowej Zelandii jest najdalej na południe wysuniętą częścią Oceanii, na południowy wschód od Australii. W skład Nowej Zelandii (a dokładnie w skład Commonwealth realm Nowej Zelandii, czyli są to terytoria stowarzyszone lub zależne Nowej Zelandii, ale wchodzące wraz z nią w skład wspólnej domeny królewskiej tudzież królestwa stowarzyszeniowego, połączonego unią personalną ze Zjednoczonym Królestwem i innymi Commonwealth realms) wchodzą również Wyspy Cooka i Niue, które są samorządne, oraz Tokelau i Dependencja Rossa.
 • wykluczanie lub chęć wykluczania osób LGBT ze służby wojskowej,
 • zwalnianie osób LGBT z wojska na podstawie mówienia o ich związkach uczuciowych, w sytuacji, w której ta zasada nie jest egzekwowana w przypadku osób heteroseksualnych (np. Don’t ask, don’t tell).
 • Nacjonaliści protestujący przeciwko gejom podczas Marszu Równości w Rzeszowie.

  Homofobia zinternalizowana[ | edytuj kod]

  Homofobia zinternalizowana – negatywny stosunek do własnej homoseksualności.

  Downton Abbey – brytyjski serial kostiumowy nadawany przez stację ITV od 26 września 2010 roku. W Polsce jest nadawany od 16 kwietnia 2011 roku na kanale TVN Style. Od 4 marca 2013 serial jest nadawany w TVP1. W 2011 serial został wpisany do Księgi Guinnessa z powodu rekordu, jakim była "najlepsza ocena krytyki za rok 2011". Dotychczas powstały cztery serie Downton Abbey (piąta zostanie wyemitowana jesienią 2014 roku).Maria Peszek (ur. 9 września 1973 we Wrocławiu) – polska aktorka i piosenkarka. Zadebiutowała w 1993 roku. Występowała m.in. na scenie Teatru Juliusza Słowackiego w Krakowie, Teatru Studio i Teatru Narodowego w Warszawie. Ma na swoim koncie szereg kreacji filmowych i telewizyjnych, a także liczne role w spektaklach Teatru Telewizji.

  W badaniu Chińskiej Akademii Nauk homofobię zinternalizowaną powiązano z poczuciem beznadziei i samotności.

  Homofobia społeczna[ | edytuj kod]

  Homofobiczny slogan „Miejsce pedała jest pod butem”

  Osoby homoseksualne spotykają się z homofobią w formie słownej i fizycznej. Dotyka ona również osoby uznawane za homoseksualne, niezależnie od ich rzeczywistej orientacji seksualnej. Przemoc homofobiczna bywa również kontynuowana po śmierci osoby będącej jej ofiarą (np. w formie zawistnych komentarzy internetowych, organizowania homofobicznych protestów podczas pogrzebu czy bezczeszczenia zwłok, również tych wykopanych z grobu).

  Nowy Testament (gr. Ἡ Καινὴ Διαθήκη, on Kainē Diathēkē) – druga, po Starym Testamencie, część Biblii chrześcijańskiej, powstała na przestrzeni 51-96 r. n.e.; stanowi zbiór 27 ksiąg, przedstawiających wydarzenia z życia Jezusa i wczesnego Kościoła oraz pouczenia skierowane do wspólnot chrześcijańskich, tradycyjnie datowanych na drugą połowę I wieku; niektórzy bibliści datują część ksiąg również na pierwszą połowę II wieku; główne źródło chrześcijańskiej doktryny i etyki.Emerytura (zwana dawniej rentą starczą) — świadczenie pieniężne mające służyć jako zabezpieczenie bytu na starość dla osób, które ze względu na wiek nie posiadają już zdolności do pracy zarobkowej.

  Przejawy przemocy słownej i innej nie będącej przemocą fizyczną to między innymi:

 • znęcanie się (również on-line), np. przez nieautoryzowane dołączanie do wideorozmów tylko po to, by wykrzykiwać homofobiczne slogany, rozpowszechnianie filmików, plotek i stosowanie szantażu), także ze strony rodziny w przemocy domowej (niekoniecznie możliwej do uniknięcia np. w czasie kwarantanny),
 • niszczenie przedmiotów (np. palenie kukieł lub flag) symbolizujących osoby LGBT,
 • niszczenie publikacji na temat osób homoseksualnych (np. palenie książek,
 • upublicznianie orientacji (z ang. outing) osoby homoseksualnej (zwłaszcza osoby żyjącej w homofobicznym otoczeniu) bez jej wyraźnej zgody lub grożenie upublicznieniem (np. z powodów ideologicznych lub w celu szantażowania jej, zwłaszcza w homofobicznym otoczeniu),
 • używanie obelg wobec osób homoseksualnych z powodu orientacji seksualnej, zwłaszcza homofobicznych obelg,
 • przyrównywanie osób homoseksualnych do zwierząt,
 • wiązanie symboli osób LGBT ze swastyką i równouprawnienia LGBT do nazistowskiej propagandy,
 • nazywanie okazywania uczuć przez osoby homoseksualne „obnoszeniem się” lub uznawanie ich za skandaliczne lub nieadekwatne dla widzów danej grupy wiekowej (zwłaszcza wtedy, gdy podobne zachowanie u innych grup nie jest tak nazywane oraz atakowanie ich z tego powodu,
 • celowe wymazywanie historii osób homoseksualnych jako ofiar Holocaustu,
 • przedmiotowe traktowanie osób homoseksualnych i degradujące komentarze na temat tych osób oraz ich związków,
 • uznawanie rodziny heteroseksualnej jako jedynej możliwej formy rodziny (heteroseksizm),
 • odmawianie osobie homoseksualnej dostępu do dóbr (np. wynajmu mieszkania) i usług (np. odmowa świadczenia usług zdrowotnych, odmawianie wykonania zlecenia lub korzystania z taksówki) z powodu jej orientacji,
 • obwinianie osób homoseksualnych (np. przez konserwatywnych dziennikarzy) o problemy w organizacjach (np. w kościele katolickim),
 • nadmierna „seksualizacja” osób homoseksualnych (np. zakładanie, że osoby homoseksualne są wyłącznie istotami seksualnymi, bez osobowości poza aspektem seksualnym)),
 • etykietowanie homoseksualności jako problemu,
 • odmawianie widoczności osobom homoseksualnym, np. przez zakładanie, że każdy jest heteroseksualny lub wypytywanie o to, czy osoba znalazła partnera bądź partnerkę przeciwnej płci,
 • sugerowanie jakoby osoby homoseksualne były chore, defektywne, nienaturalne, niepełnowartościowe lub niechciane (np. Jako członkowie rodziny, w tym jako dzieci),
 • izolowanie, odrzucanie i ostracyzm wobec osób homoseksualnych w kręgach zawodowych lub społecznych (np. odmawianie osobie homoseksualnej bliskiej przyjaźni ze względu na ich orientację seksualną), również przez krewnych, oraz namawianie lub zmuszanie osób heteroseksualnych do kończenia znajomości z osobami homoseksualnymi ze względu na orientację homoseksualną,
 • opowiadanie się za uniemożliwieniem wydarzeń związanych ze społecznością LGBT,
 • fizyczna izolacja osoby homoseksualnej (np. przez rodzinę),
 • utrudnianie działalności osób LGBT (np. przez prześladowanie sygnalistów i doxing)
 • twierdzenie, jakoby osoby homoseksualne były zepsute moralnie,
 • używanie fundamentalizmu religijnego jako uzasadnienia dyskryminacji,
 • zakładanie jakoby osoby homoseksualne wybierały swoją orientację seksualną,
 • redukowanie homoseksualności do mody,
 • poddawanie osób homoseksualnych pseudonaukowym procedurom, tzw. „terapii konwersyjnej” (włącznie z nieletnimi, również poprzez „eksperymentalne metody”),
 • oskarżenia, jakoby osoby homoseksualne były złym wpływem lub zagrożeniem dla innych osób (np. dzieci),
 • groźby wobec osób homoseksualnych prowadzących działalność społeczną,
 • prezentowanie nieprawdziwych informacji (mitów) na temat osób homoseksualnych jako prawdy i rozpowszechnianie ich, również celowe, (np. poprzez umieszczanie ich na billboardach lub na okładkach gazet lub komentarze internetowe),
 • przypisywanie osobom homoseksualnym nieprawdziwych postaw (np. zakładanie, że lesbijki nienawidzą mężczyzn),
 • przypisywanie osobom homoseksualnym nieprawdziwych cech (włącznie z przyrównywaniem ich do przestępców seksualnych lub osób wspierających przestępców seksualnych),
 • przypisywanie osobom homoseksualnym nieprawdziwych celów (np. chęci zniszczenia społeczeństwa, tradycji i zagrażanie chrześcijaństwu),
 • przypisywanie osobom LGBT nieprawdziwych czynów, np. pedofilii, stosowania terroryzmu (również w odniesieniu do wydarzeń związanych z osobami homoseksualnymi, np. wystawy muzealnej),
 • przypisywanie osobom homoseksualnym bycia przyczyną kryzysów (np. niepowodzeń historycznych),katastrof naturalnych (np. pożarów, trzęsień ziemi, huraganów, powodzi, tsunami itd.) i epidemii,
 • przypisywanie osobom homoseksualnym obrażania lub prowokowania gniewu bóstw (również podczas pogrzebu ofiar zamachu terrorystycznego),
 • obarczanie osoby homoseksualnej ciężarem edukowania na temat społeczności,
 • generalizowanie dotyczące społeczności LGBT na podstawie jednostek (zakładanie, że jedna osoba LGBT reprezentuje całą społeczność),
 • wyrażanie chęci więzienia osób homoseksualnych,
 • stosowanie przemocy ekonomicznej lub grożenie nią, np. poprzez wyrzucanie osoby homoseksualnej z domu (włącznie z niepełnoletnimi), zwalnianie osoby homoseksualnej z pracy ze względu na orientację seksualną, wymuszanie na pracodawcy zerwania kontaktu z homoseksualną osobą lub blokowanie jej rozwoju zawodowego (np. szklany sufit),
 • namawianie lub zmuszanie osoby homoseksualnej do stworzenia związku (zwłaszcza zawarcia małżeństwa) z osobą innej płci (lawendowe małżeństwo). Przy tym heteroseksualny partner często pozostaje nieświadomy w kwestii rzeczywistej orientacji osoby, z którą bierze ślub lub nie daje poinformowanej zgody,
 • grożenie przemocą fizyczną,
 • grożenie zgwałceniem osoby homoseksualnej przez osobę innej lub tej płci w rzekomym celu zmiany orientacji seksualnej,
 • wyrażanie chęci zabijania osób homoseksualnych (również niepełnoletnich) np. przez wysyłanie gróźb,
 • wyrażanie chęci masowego zabijania osób homoseksualnych (w tym grożenie śmiercią),
 • wzywanie do zabijania osób homoseksualnych (włącznie z np. napisami na pomnikach).
 • Motywowana homofobią przemoc fizyczna przejawia się między innymi przez:

  Cielesne zaburzenie dysmorficzne (ang. Body Dysmorphic Disorder, BDD) dawniej znane jako dysmorfofobia – zaburzenie psychiczne, charakteryzujące się występowaniem ciągłych obaw związanych z przekonaniem o nieestetycznym wyglądzie lub budowie ciała. Termin ma pochodzenie greckie. Słowo dysmorfia oznaczało w języku greckim brzydotę, szczególnie twarzy. Osoby z BDD zaabsorbowane są jednym lub wieloma defektami ciała, które przez innych są niezauważane lub spostrzegane są za niewielkie. Wady wyglądu mogą być ocenianie w mniej lub bardziej negatywny sposób np. mogą być uważane za nieatrakcyjne, ohydne lub nawet powodujące wygląd "jak u potwora". Obawy są intruzywne, niechciane, absorbujące czasowo (średnio 3-8 godzin dziennie) i zwykle trudne do kontrolowania. W odpowiedzi na obawy, pojawiają się powtarzające się zachowania lub myśli, którym towarzyszy lęk lub dysforia. Zachowania mają na celu poprawę, ukrycie wad, a także upewnienie się, co do wyglądu (np. częste przeglądanie się w lustrzanych odbiciach). W myślach, osoba z BDD, może bezustannie porównywać swój wygląd z innymi. Zaabsorbowanie wyglądem powoduje cierpienie i negatywnie wpływa na ważne sfery życia (np. utrudnia wchodzenie w związki czy podjęcie pracy). Księga Kapłańska [Kpł], Trzecia Księga Mojżeszowa [3 Mojż], (hebr. ויקרא (Wajikra) - "zawołał" - od pierwszych słów księgi, gr. Λευιτικόν Leuitikon z Septuaginty, w nawiązaniu do Lewitów) – trzecia księga Pisma Św. (przed nią jest Księga Wyjścia) i Pięcioksięgu, a tym samym Starego Testamentu.
 • naruszanie nietykalności cielesnej (np. opluwanie, pobicie, dźganie nożem lub kamienowanie), w tym mogące powodować trwałe uszkodzenie ciała,
 • niszczenie mienia osób homoseksualnych (np. domu) lub organizacji zrzeszających, bądź też mile witających, lub działających na rzecz osób homoseksualnych,
 • stosowanie tortur jako formy kary, w tym „terapii” (również przez członków rodziny,
 • gwałt na osobie homoseksualnej, również tzw. Gwałt naprawczy - zgwałcenie osoby homoseksualnej przez osobę innej płci w celu rzekomej zmiany orientacji seksualnej (również osoby niepełnoletniej) lub jako forma penalizacji (‘ukarania’),
 • zabijanie osób homoseksualnych (np. przez morderstwo lub lincz; powszechnie znany przykład zdarzenia Matthew Sheparda) lub uznawanych za osoby homoseksualne, włącznie z zabijaniem osób niepełnoletnich,
 • zabijanie przez rodziców własnych dzieci które powiedziały że są homoseksualne lub uznawanych za homoseksualne
 • organizowanie zamachów terrorystycznych w miejscach będących z założenia centrami społeczności osób LGBT (np. w dyskotece) lub podczas wydarzeń społeczności LGBT (np. marszu równości).
 • Schizma – formalny rozdział między wyznawcami jednej religii, ideologii lub grupy kultowej nie spowodowany różnicami doktrynalnymi.Orientacja seksualna – trwały emocjonalny, romantyczny i seksualny pociąg do osób określonej płci. Orientacja seksualna rozciąga się na kontinuum, od wyłącznego heteroseksualizmu do wyłącznego homoseksualizmu.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Warto wiedzieć że... beta

  Ubezpieczenia społeczne — ubezpieczenia, których głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego, w tym osobom w podeszłym wieku (emerytura), niezdolnym do pracy (renta), ofiarom wypadków oraz chorób. Wypłaty z tych ubezpieczeń mogą mieć charakter krótkoterminowy, długoterminowy lub dożywotni. Wraz z pomocą społeczną stanowią podstawowy instrument polityki socjalnej państwa.
  The Jerusalem Post - izraelska gazeta ukazująca się sześć razy w tygodniu. Dziennik wydawany jest w języku angielskim.
  Samookaleczenie (ang. self-mutilation, self-harm) – umyślne uszkodzenie własnego ciała w wyniku autoagresji lub depresji. Samookaleczenie może też być zjawiskiem społecznym (np. w środowiskach, w których pogarda dla bólu nobilituje). Pojawia się też u dzieci, czasem w celu zwrócenia uwagi dorosłych.
  Szkoła – instytucja oświatowo-wychowawcza zajmująca się kształceniem i wychowaniem w państwie, a także siedziba (budynek) tej instytucji oraz jej uczniowie i personel.
  Fundamentalizm religijny – rygorystyczne przestrzeganie zasad i norm wyznaczonych przez doktrynę religijną połączone często z narzucaniem tych zasad innym członkom społeczności niekoniecznie wyznającym tę samą religię lub przymusowym prozelityzmem.
  Włochy (Republika Włoska, wł. Italia, Repubblica Italiana) – państwo położone w Europie Południowej, na Półwyspie Apenińskim, będące członkiem wielu organizacji, m.in.: UE, NATO, należące do ośmiu najbardziej uprzemysłowionych i bogatych państw świata – G8.
  Loiret [lwaˈʀɛ] - francuski departament położony w Regionie Centralnym. Departament został utworzony 4 marca 1790 roku. Departament oznaczony jest liczbą 45.

  Reklama