Hohenstaufowie

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Herb Hohenstaufów na piersi cesarskiego orła
Herb Hohenstaufów sycylijskich
Pocztówka z 1905 roku przedstawiająca zamek Hohenstaufen

Hohenstaufowie − dynastia niemieckich władców, w większości również cesarzy Świętego Cesarstwa Rzymskiego i książąt Szwabii. Niemiecka nazwa dynastii pochodzi od nazwy zamku Staufen w Szwabii. Dynastia panowała w okresie 1079–1266.

Święte Cesarstwo Rzymskie (łac. Sacrum Romanum Imperium lub Sacrum Imperium Romanum (S.I.R.) od 1254, niem. Heiliges Römisches Reich, potocznie (od 1441) łac. Sacrum Romanum Imperium Nationis Germanicae, niem. Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation) – nazwa państwa stanowiącego kontynuację cesarstwa zachodniorzymskiego, odwołująca się zarówno do idei jak i kształtu politycznego średniowiecznej i wczesnonowożytnej Europy. Składało się formalnie z rdzenia którym było Królestwo Niemieckie oraz z równoprawnych mu formalnie Królestwa Włoch (de facto do 1648) i Królestwa Burgundii (od 1032, de facto do 1378).Welfowie (zwani również Gwelfy lub Gwelfami) – D’Este – dwie dynastie panujące we Włoszech i Niemczech, ściśle ze sobą spokrewnione.

Dzieje[ | edytuj kod]

Założycielem dynastii był Fryderyk I (zm. 1105), książę Szwabii (stąd używana jest także nazwa dynastia szwabska), ożeniony z Agnieszką, siostrą cesarza Henryka V. Ich młodszy syn Konrad został w 1127 wybrany na króla niemieckiego jako Konrad III (zm. 1152). Do 1135 był antykrólem wobec wybranego wcześniej Lotara Saskiego z Supplinburga. Dopiero po jego śmierci w 1138 objął pełną władzę.

Książę Spoleto to tytuł przysługujący władcom Spoleto, księstwa ustanowionego w 572 roku przez księcia Faroalda I. Księstwo od swego powstania do 1208 znajdowało się w orbicie papiestwa, a w latach 1056 - 1057 i 1208 - 1808 księstwo było okupowane przez państwo kościelne. Z państwem papieża o zwierzchność nad Spoleto walczyła Toskania, która kilka razy okupowała księstwo. W 1904 roku księstwo zostało reaktywowane przez króla Wiktora Emanuela III, ale tytuł księcia Spoleto zaczął przysługiwać księciu Aosty.Szwabia (niem. Schwaben lub Schwabenland) – to historyczna i etniczna kraina Niemiec. Elementem wyróżniającym i spajającym Szwabię jest dialekt szwabski, określany też jako odrębny język.

Fryderyk I Barbarossa (zm. 1190, od 1155 cesarz) prowadził aktywną politykę w całej Europie. W 1157 na podstawie układu w Krzyszkowie złożył mu hołd polski książę-princeps Bolesław IV Kędzierzawy. Dzięki małżeństwu jego syna Henryka VI z Konstancją, c. Rogera II króla sycylijskiego Hohenstaufowie przejęli również od 1194 władzę nad południowymi Włochami.

Burgundia (fr. Bourgogne) – kraina historyczna w centralnej Francji. W przeszłości prowincja i region administracyjny. Hołd lenny w Krzyszkowie — porozumienie zawarte 30 sierpnia 1157 r. w Krzyszkowie (łac. Crisgova) pod Poznaniem między księciem Bolesławem Kędzierzawym a cesarzem Fryderykiem I Barbarossą. Z postanowień traktatu wynikało oddanie w lenno cesarskie części spornych ziem polskich, do których pretensje wysuwał wygnany z kraju Władysław II. Dzięki złożeniu hołdu Bolesław Kędzierzawy mógł nadal władać nieprawnie zagarniętą dzielnicą senioralną. Ponadto (już jako lennik) zobowiązywał się do: uczestnictwa w roku następnym — 1158 w tzw. cesarskiej "wyprawie mediolańskiej" oraz zapłacenia zaległego trybutu w wysokości 3400 grzywien srebra. Rękojmią zobowiązań krzyszkowskich było wysłanie do Niemiec wybranych zakładników z możnych rodów polskich, w tym Kazimierza Sprawiedliwego.

Od końca XII wieku Hohenstaufowie musieli rywalizować o koronę cesarską z dynastią Welfów. Śmierć Konrada IV w 1254 rozpoczęła tzw. okres Wielkiego Bezkrólewia w Niemczech. Okres ten zakończył się dopiero w 1273 wybraniem Rudolfa I hrabiego Habsburga. Dynastia wygasła wraz ze śmiercią syna Konrada IV, księcia Szwabii i króla Sycylii Konradyna. Zginął w 1268 ścięty na rozkaz Karola I Andegaweńskiego, nowego władcy Sycylii i Neapolu.

Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców. Konrad II Szwabski (ur. luty/marzec 1172 r.; zm. 15 sierpnia 1196 r. w Durlach) – książę Rothenburg ob der Tauber w latach 1189-1191 i Szwabii w latach 1191-1196.

| edytuj kod]

 • Konrad III król 1138–1152
 • Henryk (VI) Berengar koregent i król 1147–1150
 • Fryderyk I Barbarossa, król i cesarz 1155–1190
 • Henryk VI (cesarz niemiecki), król 1190–1197, cesarz 1191–1197
 • Filip Szwabski, król 1198–1208
 • Fryderyk II, król 1208–1250, cesarz 1220–1250
 • Konrad IV Hohenstauf, król 1237–1254 (w tym czasie jego ojciec Fryderyk II był cesarzem)
 • | edytuj kod]

 • Fryderyk I, panował w latach 1079–1105
 • Fryderyk II Jednooki panował w latach 1105–1147
 • Fryderyk I Barbarossa panował w latach 1147–1152
 • Fryderyk IV panował w latach 1152–1167
 • Fryderyk (V) panował w latach 1167–1170
 • Fryderyk V panował w latach 1170–1191
 • Konrad II panował w latach 1191–1196
 • Filip Szwabski panował w latach 1196–1208
 • Fryderyk II (cesarz niemiecki) panował w latach 1212–1216
 • Henryk II panował w latach 1216–1235
 • Konrad IV panował w latach 1235–1254
 • Konrad V panował w latach 1254–1268
 • | edytuj kod]

 • do 1095/97 Ludwik (syn Fryderyka z Buren)
 • 1156–1195 Konrad (syn Fryderyka II)
 • | edytuj kod]

 • 1115–1138 Konrad III (syn Fryderyka I)
 • Książęta na Rotenburgu[ | edytuj kod]

 • 1152–1167 Fryderyk IV (syn Konrada III)
 • 1188–1196 Konrad (syn Fryderyka I Barbarossy)
 • | edytuj kod]

 • 1194–1197 Henryk VI (syn Fryderyka I Barbarossy; król Niemiec)
 • 1197–1250 Fryderyk II (syn; król Niemiec)
 • 1212–1235 Henryk (VII) (syn; zm. 1242)
 • 1250–1254 Konrad IV (brat)
 • 1254–1258 Konradyn (syn)
 • 1258–1266 Manfred (syn Fryderyka II)
 • | edytuj kod]

 • 1195–1208 Filip Szwabski (syn Fryderyka I Barbarossy; król Niemiec)
 • | edytuj kod]

 • do 1200 Otto (syn Fryderyka I Barbarossy)
 • Królowie Torre i Galura na Sardynii[ | edytuj kod]

 • do 1272 Enzio (syn Fryderyka II)
 • | edytuj kod]

 • 1225–1228 Fryderyk II (syn Henryka VI cesarza; zm. 1250)
 • 1228–1254 Konrad II (IV) (syn, król Niemiec)
 • 1254–1268 Konradyn (syn)
 • Królowie Jerozolimy – chrześcijańscy władcy Królestwa Jerozolimskiego utworzonego podczas pierwszej krucjaty w 1099 r. Przestało ono istnieć w 1291 r. po upadku Akki.Dynastia (gr. dynasteia – władza) – szereg władców z jednego rodu (książąt, królów lub cesarzy), przynajmniej dwie osoby pochodzące z tej samej rodziny panujące bezpośrednio po sobie lub z niewielkimi przerwami. Zdarzały się też dynastie niespokrewnionych władców (np. dynastia Antoninów lub egipskich mameluków).


  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.
  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
  Konrad III (ur. 1093, zm. 15 lutego 1152 w Bambergu) – pierwszy król Niemiec z dynastii Hohenstaufów. Syn Fryderyka I, księcia Szwabii i Agnieszki, córki cesarza Henryka IV.
  Lotar III z Supplinburga (ur. 1075, zm. 4 grudnia 1137) – książę Saksonii od 1106, król Niemiec od 1125, Święty Cesarz Rzymski od 1133.
  Rudolf I (ur. 1 maja 1218 w Limburg an der Lahn, zm. 15 lipca 1291 w Spirze) – król niemiecki od 1273 do 1291 roku. Pochowany w Spirze.
  Konradyn von Hohenstaufen znany także jako Konrad V Młody (ur. 25 marca 1252 w Wolfstein, w Bawarii - zm. 29 października 1268 w Neapolu) - książę Szwabii, tytularny król Jerozolimy w latach 1254-1268, król Sycylii.
  Fryderyk II (niem. Friedrich II., ur. 26 grudnia 1194, zm. 13 grudnia 1250) – król Sycylii od 1198, król Niemiec od 1212, książę Szwabii od 1212 do 1216, Święty Cesarz Rzymski od 1220 i król Jerozolimy od 1225-1228, z dynastii Hohenstaufów.

  Reklama