Hobolin

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Hobolin – centralny gród średniowiecznych plemion słowiańskich: Hobolan i Nieletyców, położony nad Hawelą, w pobliżu ujścia tejże do Łaby; obecnie Havelberg w Niemczech (Brandenburgia).

Otton I Wielki (ur. 23 listopada 912, zm. 7 maja 973 w Memleben) – książę Saksonii 936–961, król niemiecki od 936 i cesarz rzymsko-niemiecki od 962, z dynastii Ludolfingów.Hawelanie, Hawolanie, Oblanie – plemiona zachodniosłowiańskie, które ok. 720 roku zasiedliły tereny wokół rzek Haweli (dawniej rzeka Obła) i Sprewy. Geograf Bawarski podaje, że na ziemiach Hawelan znajdowało się 14 grodów. Utworzyli tam w późniejszym czasie także oddzielne plemiona: Stodoran, Sprewian.

W 948 cesarz Otton I Wielki ustanowił niemiecką kontrolę nad w większości słowiańskimi mieszkańcami tych ziem i ustanowił biskupstwa w Hobolinie i Brennie, które podlegały pod arcybiskupstwo Moguncji. Oba biskupstwa w 968 po utworzeniu arcybiskupstwa magdeburskiego zostały do niego przypisane. Po śmierci Ottona II w roku 983, wybuchło wielkie powstanie Słowian. Niemcy utracili wtedy znaczną część zdobytych terenów i zmuszeni zostali wycofać się na zachód od Łaby. Hobolin został zdobyty a biskup wygnany.

Nieletycy, Nielecice - średniowieczne plemię słowiańskie zamieszkujące górny bieg rzeki Muldy. Zaliczane do plemion serbskich obok Niżan, Głomaczy, Siticów, Niziców, Susłów, Serbiszczów.Brenna (później zwana także Brennabor, pol. hist. Branibór lub Branibórz), niem. Brandenburg) – słowiańska twierdza nad rzeką Hawelą w dzisiejszej Brandenburgii, centralny gród plemienia Stodoran. Osada powstała w VIII wieku, w IX wieku została otoczona wałem, regularnie była rozbudowana, stopniowo przekształcając się w ośrodek miejski.

W 1134, po przeprowadzeniu skutecznej akcji przeciwko Słowianom, Marchię Brandenburską otrzymał od cesarza Lotara II Albrecht Niedźwiedź.

W wyniku niemieckiej krucjaty w 1147 miasto przeszło pod panowanie niemieckie.

Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Thomas Kantzow: Pomerania. Tłumaczenie Krzysztof Gołda; przypisy i komentarz Tadeusz Białecki, Edward Rymar; tłumaczenie tekstów łacińskich Elwira Buszewicz. T. 1. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński. Archiwum Państwowe w Szczecinie. Wydawnictwo "Dokument", 2005. ISBN 83-89341-18-2.
 • Diecezja Moguncji (łac. Dioecesis Moguntina) – katolicka diecezja niemiecka położona w środkowej części kraju, obejmująca swoim zasięgiem centralną część Hesji. Siedziba biskupa znajduje się w katedrze świętych Marcina i Szczepana w Moguncji. Powstanie Słowian połabskich (niem. Slawenaufstand von 983) – powstanie z 983 roku Słowian połabskich – konfederacji plemion słowiańskich Wieletów oraz Obodrytów, żyjących na terenach dzisiejszych wschodnich Niemiec, skierowane przeciw podporządkowaniu Świętemu Cesarstwu Rzymskiemu oraz chrystianizacji. W 983 roku powstańcy zdobyli Hamburg, który później spalili. Ich pochód na zachód powstrzymała nierozstrzygnięta bitwa pod Białoziemiem, między dopływami Łaby – Tongerą i Muldą.
  Warto wiedzieć że... beta

  Havelberg, Hansestadt Havelberg (słowiański Hobolin lub Hawolin) – miasto w środkowych Niemczech, w kraju związkowym Saksonia-Anhalt, w powiecie Stendal, nad rzeką Hawelą. Miasto połączone z Łabą kanałem żeglownym.
  Średniowiecze – epoka w historii europejskiej, obejmująca okres między starożytnością a renesansem. Granice czasowe średniowiecza nie są ściśle ustalone. Za początek epoki przyjmuje się okres, w którym cesarstwo zachodniorzymskie chyliło się ku upadkowi. Zwolennicy ścisłej datacji – w zależności od szkoły – za dokładne daty początku średniowiecza podają lata 378, 395 bądź 476. Za koniec epoki uważa się upowszechnienie idei humanistycznych i rozpoczęcie epoki renesansu. Najczęściej w tym przypadku wymieniane są daty ok. 1450 roku oraz lata 1453, 1492, a nawet 1517.
  Hawela (niem. Havel, czes. Havola, łuż. Habola, dawniej zwana Habola, Hobola lub Obła) - rzeka w Niemczech, prawy dopływ Łaby.
  Brandenburgia (niem. Brandenburg, dolnołuż. Bramborska, górnołuż. Braniborska) – jeden z 16 krajów związkowych Niemiec. Stolicą jest Poczdam. Obecny premier Brandenburgii to Dietmar Woidke (SPD), stojący na czele lokalnej koalicji SPD/Die Linke.
  Arcybiskupstwo magdeburskie – niemiecka archidiecezja katolicka ze stolicą w Magdeburgu, istniejąca w latach 968-1545, wolny kraj Świętego Cesarstwa Rzymskiego od XII wieku do 1680 r, kiedy to zostało przekształcone w świeckie księstwo magdeburskie, połączone unia z Brandenburgią. Księstwo istniało odrębnie do 1806.
  Lotar (Chlothar) II (ur. 825, zm. 8 sierpnia 869 w Piacenzie) – drugi syn Lotara I. Odziedziczył północną część państwa nazwaną od jego imienia Lotaryngią. W 855 roku poślubił Teutbergę, córkę hrabiego Bozona. Po jego śmierci królestwo na mocy porozumienia z Meerssen zostało podzielone pomiędzy jego stryjów, tj.: Karola II Łysego i Ludwika II Niemieckiego (870).
  Słowianie zachodni – jedna z grup Słowian, indoeuropejska grupa ludnościowa Europy, zamieszkująca wschodnią i środkową część tego kontynentu.

  Reklama