• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Historia animalium  Podstrony: [1] 2 [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Morze – naturalny zbiornik wodny, część oceanu, mniej lub bardziej wyraźnie oddzielona od pozostałych jego części brzegami kontynentu, wyspami lub wzniesieniem dna. Ze względu na utrudnioną wymianę wód morza charakteryzują się indywidualnymi cechami, zbiór tych cech nazywa się ustrojem hydrologicznym. Kategoria systematyczna, kategoria taksonomiczna, ranga taksonomiczna – w systematyce organizmów, pozycja (ranga) taksonu w hierarchicznym systemie klasyfikacji biologicznej (układzie systematycznym) obejmująca dany takson oraz wszystkie zaliczane do niego taksony niższego poziomu.
  Klasyfikacja zwierząt[ | edytuj kod]

  W arystotelesowskiej klasyfikacji zwierząt dominowały grupy utworzone na zasadzie dychotomii cech, w tym określonych kryteriami negatywnymi, tzn. obecności danej cechy lub jej braku: skrzydlate i bezskrzydłe, uwłosione lub upierzone, czworonożne lub dwunożne itd. Sam autor dostrzegał wady takiego podejścia. Uznał, że punktem wyjściowym badania biologicznego powinna być znajomość konkretnych organizmów, a dopiero na jej podstawie możliwe jest wyciąganie wniosków ogólnych. Przyznawał też, że w niektórych przypadkach przynależność do konkretnej grupy jest niejasna, co ma miejsce wtedy, gdy dane zwierzę wykazuje cechy dwóch grup. Problemy tego typu przysporzyła m.in. klasyfikacja pustelników, które mimo przewagi cech skorupiaków żyją w muszlach, jak mięczaki, albo tzw. zwierzokrzewy, które wykazują zarówno cechy uważane w czasach Arystotelesa za roślinne, jak i zwierzęce.

  Georges Cuvier (ur. 23 sierpnia 1769 w Montbéliard, zm. 13 maja 1832 w Paryżu) – francuski zoolog, twórca paleontologii. Gaius Plinius Secundus zwany Starszym (Maior) (ur. 23 r. n.e. w Comum Novum, dzisiaj Como we Włoszech, zm. 25 sierpnia 79 n.e. w Stabiach, dzisiaj Castellammare di Stabia) – historyk i pisarz rzymski.

  Dwie podstawowe grupy zwierząt, jakie wydzielił Arystoteles nosiły nazwy:

 • krwiste (Enamia) – ptaki, ryby, walenie i czworonogi,
 • bezkrwiste (Anamia) – mięczaki, skorupiaki, muszlowe i owady.
 • W przyjętej klasyfikacji Arystoteles uwzględniał cechy morfologiczne organizmów, ich czynności ustrojowe oraz środowisko życia. Uważany jest przez to za doskonałego obserwatora przyrody, wybitnego naturalistę. Współcześnie przeprowadzone badania wykazały zbieżność wielu z wydzielonych przez niego jednostek z obecnie uznawanymi taksonami.

  Jean Louis Rodolphe Agassiz (ur. 28 maja 1807 w Môtier, Szwajcaria, zm. 14 grudnia 1873 w Cambridge, Massachusetts, Stany Zjednoczone) – szwajcarski zoolog, paleontolog, geolog i glacjolog.Niepłodność – stan, w którym zachodzi niemożność zajścia w ciążę pomimo rocznego współżycia seksualnego z przeciętną częstotliwością 3–4 stosunków tygodniowo, bez stosowania jakichkolwiek środków antykoncepcyjnych.

  Znaczenie dla nauki[ | edytuj kod]

  Opisane przez Arystotelesa przekształcone ramię samców głowonogów (hektokotylus) zostało odkryte ponownie dopiero w XIX wieku

  Znaczenie prac Arystotelesa dla rozwoju biologii i systematyki biologicznej jest różnie oceniane. Arystotelizm był uważany za przyczynę zastoju w przyrodoznawstwie. Przypisuje mu się zainicjowanie idei uporządkowania organizmów w tzw. drabinie jestestw (Scala Naturae), czyli szeregu ogniw ułożonych od form najprostszych do najbardziej złożonych. Koncepcja ta zdominowała teorie biologiczne Zachodu na wiele lat.

  Morze Egejskie (gr. Αιγαίο Πέλαγος - Egeo Pelagos, łac. Mare Aegeum) – morze we wschodniej części Morza Śródziemnego, położone między Półwyspem Bałkańskim, Azją Mniejszą a wyspami Kretą, Karpathos i Rodos. Poprzez cieśninę Dardanele łączy się z Morzem Marmara i Morzem Czarnym, a przez Kanał Koryncki z Morzem Jońskim. Linia brzegowa tego morza jest doskonale rozwinięta (liczne półwyspy i zatoki), a powierzchnię wodną urozmaicają liczne wyspy (archipelagi Cykladów, Dodekanezu, Sporadów Północnych, pojedyncze wyspy: Eubea, Chios, Lemnos, Lesbos, Samotraka, Imroz i inne). Dodatkowo wyróżniono więc trzy akweny: Morze Trackie na północy, Morze Mirtejskie i Kreteńskie na południu. Pochodzenie nazwy jest najczęściej wiązane z postacią Egeusza, mitycznego króla Aten.Skorupiaki (Crustacea) – podtyp stawonogów, w większości wodnych. Wiele gatunków wchodzi w skład planktonu. Znanych jest ponad 50 tysięcy gatunków. Badaniem skorupiaków zajmuje się karcynologia

  W swoich obserwacjach nie uniknął błędów. Uważał np., że najprostsze organizmy powstają z materii nieożywionej, oraz że kobiety mają mniej zębów niż mężczyźni; zakładał celowość organizacji ciała organizmu, postrzegał przyrodę jako uporządkowaną i ciągłą, wykazującą stopniowanie, całość. Arystoteles uważał celowość za wewnętrzną właściwość organizmów, w odróżnieniu od idei kreacjonistycznej, która przypisuje celowość Stwórcy.

  Teodor Gaza lub Gazes (ok. 1398 - 1476; gr.: Θεόδωρος Γαζῆς, Theodoros Gazes ; wł.: Teodoro Gaza , łac.: Theodorus Gazes, gen: Theodori Gazae) – grecki filolog i humanista, tłumacz Arystotelesa.Kreacjonizm – pogląd, że człowiek i wszelkie życie na Ziemi zostały stworzone w swojej pierwotnej formie przez Boga lub bóstwa. Współcześnie kreacjonizm jest poglądem filozoficznym i religijnym. Nie jest natomiast uznawany za teorię naukową i nie funkcjonuje w ramach nauk przyrodniczych, gdyż obecnie teoria nauk przyrodniczych musi być falsyfikowalna, a tymczasem kreacjoniści nie stosują metody naukowej, nie testują swoich hipotez. Mimo to niektórzy zwolennicy kreacjonizmu podejmują motywowane religijnie próby wprowadzania jego wersji, tzw. inteligentnego projektu, jako teorii naukowej do programu nauczania w USA.

  W Historia animalium Arystoteles spisał informacje, które stały się podstawą do filozoficznej analizy relacji pomiędzy strukturą, funkcją i celem. Podejście Stagiryty do klasyfikacji zwierząt skierowało uwagę późniejszych systematyków na poszukiwanie naturalnego systemu klasyfikacji.

  Arystotelizm został zdecydowanie odrzucony przez Galileusza i Newtona, był ostro krytykowany przez Bertranda Russella, ale w naukach biologicznych idee Arystotelesa odrodziły się ponownie w XVIII wieku i w pierwszej połowie wieku XIX. Pod silnym jego wpływem pozostawało wielu znakomitych zoologów, m.in. Georges Cuvier, Richard Owen i Louis Agassiz.

  Szkoła Ateńska – malowidło ścienne namalowane przez Rafaela w latach 1509–1510, na zlecenie papieża Juliusza II. Fresk Szkoła Ateńska znajduje się w Pałacu watykańskim w części apartamentów papieskich nazywanych Stanza della Segnatura.Sir Richard Owen (ur. 20 lipca 1804, zm. 18 grudnia 1892) – angielski biolog, anatom porównawczy zwierząt i paleontolog.

  Logika Arystotelesa miała istotne znaczenie dla rozwoju taksonomii. Stagiryta stosował zasadę podziału grupy obiektów (w tym przypadku zwierząt) na mniejsze jednostki, aż do poziomu, na którym obiekt nie daje się podzielić. W swoich traktatach zoologicznych wprowadził, zapożyczone od Platona, pojęcia eidos i genos, które stały się podwalinami późniejszej koncepcji klasyfikowania zwierząt w oparciu o gatunki i rodzaje, a w konsekwencji binominalnego nazewnictwa gatunków.

  Słoń indyjski (Elephas maximus) – ssak z rzędu trąbowców, jeden z trzech żyjących gatunków rodziny słoniowatych, zamieszkujący lasy i zarośla Azji Południowej i Południowo-Wschodniej.Taksonomia (gr. taksis – układ, porządek + nomos – prawo) – poddyscyplina systematyki organizmów, nauka o zasadach i metodach klasyfikowania, w szczególności o tworzeniu i opisywaniu jednostek systematycznych (taksonów) i włączaniu ich w układ kategorii taksonomicznych.
  .mw-parser-output div.cytat{display:table;border:1px solid #aaa;padding:0;margin-top:0.5em;margin-bottom:0.8em;background:#f9f9f9}.mw-parser-output div.cytat>blockquote{margin:0;padding:0.5em 1.5em}.mw-parser-output div.cytat-zrodlo{text-align:right;padding:0 1em 0.5em 1.5em}.mw-parser-output div.cytat-zrodlo::before{content:"— "}.mw-parser-output div.cytat.środek{margin-left:auto;margin-right:auto}.mw-parser-output div.cytat.prawy{float:right;clear:right;margin-left:1.4em}.mw-parser-output div.cytat.lewy{float:left;clear:left;margin-right:1.4em}.mw-parser-output div.cytat.prawy:not([style]),.mw-parser-output div.cytat.lewy:not([style]){max-width:25em}

  "przez rodzaj (...) rozumiem np. ptaka lub rybę, bo każda z tych grup zawiera cechę wyróżniającą ją z [własnego] gatunku; toteż istnieje większa liczba gatunków ryb i ptaków"

  PMID (ang. PubMed Identifier, PubMed Unique Identifier) – unikatowy identyfikator przypisany do każdego artykułu naukowego bazy PubMed.Cywilizacja zachodnia, Zachód, Okcydent, cywilizacja okcydentalna (łac. occidens, zachód) − cywilizacja społeczeństw współcześnie zamieszkujących państwa Europy Zachodniej, Europy Środkowej, Ameryki Północnej, Ameryki Południowej oraz Australię i Nową Zelandię. Pojęcie szersze od cywilizacji łacińskiej.
  Księga I (przekład Pawła Siwka)

  Nie wprowadził wprawdzie pojęć odpowiadających rangom systematycznym, ale zwolennicy jego koncepcji korzystali z jego dorobku jeszcze w XVIII wieku (np. Georges Cuvier w teorii typów). Louis Agassiz stwierdził:

  Po Arystotelesie klasyfikacja systematyczna nie poczyniła żadnych postępów przez 2000 lat, aż do Linneusza.

  Pogląd ten jest podzielany przez większość historyków biologii.

  Przyrodoznawstwo to starsze określenie nauk przyrodniczych. Najprostszym podziałem tego pojęcia jest podział na: matematyczne przyrodoznawstwo i przyrodoznawstwo opisowe.Gatunek (łac. species, skrót sp.) – termin stosowany w biologii w różnych znaczeniach, zależnie od kontekstu, w jakim występuje. Najczęściej pod pojęciem gatunku rozumie się:

  Wydanie polskie[ | edytuj kod]

  Polski przekład Historia animalium w tłumaczeniu Pawła Siwka nosi tytuł Zoologia. Historia Animalium. Ukazał się w serii Biblioteka Klasyków Filozofii, PWN, w 1982.

  Podstrony: [1] 2 [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Język grecki klasyczny, greka klasyczna – stadium rozwojowe języka greckiego, używanego w okresie klasycznym (500 r. p.n.e. - 350 r. p.n.e.) starożytnej Grecji. Był to jeden z ważniejszych języków starożytności, rozpowszechniony na znacznych obszarach Półwyspu Bałkańskiego i Azji Mniejszej oraz na Cyprze. Dzisiaj ten język można studiować na filologii klasycznej. Był to język bogatej literatury, w okresie klasycznym działali Tukidydes, Arystofanes, Platon, mówcy ateńscy.
  Klasyfikacja biologiczna – szeregowanie organizmów w uporządkowany sposób według zasad systematyki biologicznej. Wynikiem tego procesu jest hierarchiczny układ systematyczny prezentujący aktualny w danym okresie stan wiedzy o podobieństwie i pochodzeniu organizmów. W zależności od przyjętej metody badawczej może to być hierarchiczny układ oparty na kategoriach systematycznych lub drzewie filogenetycznym, może obejmować wszystkie znane nauce organizmy lub ich określoną grupę. Dziedziną biologii, która zajmuje się klasyfikowaniem organizmów, jest systematyka organizmów, a reguły klasyfikacji i nazewnictwa systematycznego określa jej poddyscyplina – taksonomia.
  Anatomia (z gr. anatomē - sekcja (zwłok), krajanie od anatémnein - pociąć) – dział biologii, nauka zajmująca się badaniem budowy organizmów. Przedmiotem zainteresowania różnych działów anatomii jest badanie położenia, kształtu, składu oraz ewolucji narządów, tkanek i komórek
  Biblioteka Klasyków Filozofii – unikatowa na skalę światową seria wydawnicza utworzona w 1952 roku w ramach Państwowego Wydawnictwa Naukowego mająca na celu udostępnienie polskiemu czytelnikowi klasycznej literatury filozoficznej - zarówno z dziedziny filozofii powszechnej, jak również filozofii polskiej.
  Lesbos (gr. Λέσβος) – jedna z największych wysp na Morzu Egejskim. Należy do Grecji i wchodzi w skład prefektury Lesbos w regionie administracyjnym Wyspy Egejskie Północne. Wyspa położona jest w Azji (na azjatyckim szelfie kontynentalnym) u wybrzeży Turcji, od Azji Mniejszej oddzielają ją cieśniny Muslim na północy i Lesbijska na wschodzie. W południowo-zachodnie wybrzeże wcina się zatoka Kalonis. Stolicą i największym miastem wyspy i prefektury Lesbos jest Mitylena. W starożytności mieszkała tam Safona.
  Takson – jednostka zdefiniowana w systematyce organizmów jako grupa organizmów (populacja lub grupa populacji) zwykle uznawanych za filogenetycznie spokrewnione, wyróżniających się konkretną cechą różniącą je od innych jednostek taksonomicznych. Takson obejmuje wszystkie zawarte w nim taksony niższego poziomu. Kryterium pokrewieństwa stosowane jest w systemach filogenetycznych, mimo że taksonem w zasadzie może być dowolna grupa organizmów.
  Bertrand Arthur William Russell, 3. hrabia Russell (ur. 18 maja 1872 roku w Ravenscroft (Monmouthshire), zm. 2 lutego 1970 roku w Penrhyndeudraeth, Walia) – brytyjski filozof, logik, matematyk, działacz społeczny i eseista. Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury za rok 1950. Zainicjował w 1954 roku kampanię pokojową Pugwash.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.038 sek.