Hiperkomputer

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Hiperkomputer – hipotetyczny komputer potrafiący wykonywać algorytmy, których nie jest w stanie wykonać maszyna Turinga. Potrafi on wykonywać hiperobliczenia, w odróżnieniu od „zwykłych” obliczeń, które wykonują maszyny Turinga.

Technologia – metoda przygotowania i prowadzenia procesu wytworzenia lub przetwarzania jakiegoś dobra (także informacji). Technologia może oznaczać konkretny proces (np. technologia klejenia, technologia malowania).Komputer kwantowy – układ fizyczny do opisu którego wymagana jest mechanika kwantowa, zaprojektowany tak, aby wynik ewolucji tego układu reprezentował rozwiązanie określonego problemu obliczeniowego.

Problem teoretycznej możliwości istnienia hiperkomputerów jest współcześnie szeroko dyskutowany w teorii obliczeń i nie ma jasności, czy pozwalają na to chociażby prawa fizyki rządzące naszym światem. Wszystkie dotychczasowe koncepcje zbudowania takich maszyn wydają się, poza pewnymi niejasnościami teoretycznymi, wymagać technologii będących poza zasięgiem ludzi. Według niektórych filozofów hiperobliczenia przeprowadza mózg, według innych – życie na wszystkich poziomach złożoności i ewolucja są ich przykładem. Niewykluczone, że zaawansowany komputer kwantowy byłby hiperkomputerem. Istnieje również pogląd, że w odpowiednich warunkach maszyny Turinga mogą zachowywać się jak hiperkomputery. Próbuje się też dowodzić, że w czasoprzestrzeni o innych właściwościach niż ta istniejąca hiperobliczenia byłyby dużo łatwiejsze.

arXiv (duże X w nazwie reprezentuje grecką literę χ (chi), nazwę należy więc czytać ‘archiv’) – elektroniczne archiwum naukowych preprintów. Gromadzi artykuły z następujących dziedzin: fizyki z astronomią, matematyki, informatyki, statystyki i biologii (quantitative biology) i matematyki finansowej. Archiwum powstało w roku 1991 w Los Alamos National Laboratory, początkowo dostępne było pod adresem xxx.lanl.gov. Obecnie funkcjonuje przy Uniwersytecie Cornella. Problem nierozstrzygalny – w teorii obliczeń – problem decyzyjny, dla którego nie istnieje algorytm, który po skończonej liczbie kroków jednoznacznie odpowie tak lub nie dla dowolnych danych wejściowych.

Rozpatrywane są również klasy złożoności, w których każdy problem decyzyjny (wliczając w to problemy nierozstrzygalne) jest rozstrzygalny.

Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Ben Goertzel: MIGHT HUMAN-LIKE INTELLIGENCE REQUIRE HYPERCOMPUTATION? (ang.). goertzel.org. [dostęp 2017-06-18].
  2. Gert-Jan C. Lokhorst: HYPERCOMPUTATION (ang.). University of Helsinki, 2001-05-16. [dostęp 2017-06-18].
  3. Carlos E. Maldonado, Nelson A. Gómez Cruz. Biological hypercomputation: A new research problem in complexity theory. „Complexity”. 20 (4), 2014-04-17. DOI: 10.1002/cplx.21535 (ang.). 
  4. Mike Stannet, Towards Formal Verification of Computations and Hypercomputations in Relativistic Physics, „International Conference on Machines, Computations, and Universality MCU 2015: Machines, Computations, and Universality”, Springer, 2015, s. 17-27, DOI10.1007/978-3-319-23111-2_2, ISBN 978-3-319-23110-5 [dostęp 2017-06-18] (ang.).???
  5. Scott Aaronson, PDQP/qpoly = ALL, „arXiv”, 22 maja 2018, arXiv:1805.08577 [dostęp 2018-06-15].
  6. Joseph Fitzsimons i inni, Quantum proof systems for iterated exponential time, and beyond, „arXiv”, 30 maja 2018, arXiv:1805.12166 [dostęp 2018-06-15].
W teorii obliczeń klasa złożoności to zbiór problemów obliczeniowych o podobnej złożoności obliczeniowej. Najbardziej pospolitą definicją klasy złożoności jest:Algorytm – w matematyce skończony ciąg jasno zdefiniowanych czynności, koniecznych do wykonania pewnego rodzaju zadań. Słowo "algorytm" pochodzi od starego angielskiego słowa algorism, oznaczającego wykonywanie działań przy pomocy liczb arabskich (w odróżnieniu od abacism – przy pomocy abakusa), które z kolei wzięło się od nazwiska, które nosił Muhammad ibn Musa al-Chuwarizmi (أبو عبد الله محمد بن موسى الخوارزمي), matematyk perski z IX wieku.
Warto wiedzieć że... beta

Teoria obliczeń to dział informatyki teoretycznej. Dzieli się on na dwie główne części: teorię obliczalności oraz złożoność obliczeniową. Pierwszy z nich zajmuje się odpowiedzią na pytanie, które problemy dają się rozwiązać przy pomocy komputera, a drugi tym jak szybko da się to zrobić.
DOI (ang. digital object identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego) – identyfikator dokumentu elektronicznego, który w odróżnieniu od identyfikatorów URL nie zależy od fizycznej lokalizacji dokumentu, lecz jest do niego na stałe przypisany.
Fizyka (z stgr. φύσις physis – "natura") – nauka przyrodnicza zajmująca się badaniem właściwości i przemian materii i energii oraz oddziaływań między nimi. Do opisu zjawisk fizycznych używają wielkości fizycznych, wyrażonych za pomocą pojęć matematycznych, takich jak liczba, wektor, tensor. Tworząc hipotezy i teorie fizyki, budują relacje pomiędzy wielkościami fizycznymi.

Reklama