Heterodimery

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Heterodimeryzwiązki chemiczne, dimery zbudowane z dwóch różnych fragmentów (w przeciwieństwie do homodimerów), wykazujących jednak podobieństwo strukturalne.

Chiralność (gr. χειρ / cheir - ręka) – cecha cząsteczek chemicznych przejawiająca się w tym, że cząsteczka wyjściowa i jej odbicie lustrzane nie są identyczne i, podobnie jak wszystkie inne obiekty chiralne, nie można ich nałożyć na siebie na drodze translacji i obrotu w przestrzeni.Diastereoizomery to izomery konfiguracyjne (np. izomery optyczne lub izomery E-Z), które nie pozostają z sobą w relacji odbić lustrzanych, nie są to więc enancjomery.
Przykłady
 • dwucukry, takie jak sacharoza (zbudowana z reszt glukozy i fruktozy) lub laktoza (zbudowana z reszt glukozy i galaktozy)
 • dinukleotydy:
 • naturalne, zawierające dwie reszty nukleozydowe połączone wiązaniem fosfodiestrowym, np. d(TC)
 • modyfikowane, np. potencjalne terapeutyki zawierające reszty AZT i d4T połączone diestrowym wiązaniem węglanowym
 • mieszane dupleksy RNA:DNA
 • białka złożone z dwóch różnych podjednostek polipeptydowych
 • Pojęcie homo- i heterodimerów stosuje się także w stereochemii dla rozróżnienia dimerycznych diastereoizomerów zbudowanych z jednostek o takiej samej (RR i SS) i odwrotnej chiralności (RS).

  PMID (ang. PubMed Identifier, PubMed Unique Identifier) – unikatowy identyfikator przypisany do każdego artykułu naukowego bazy PubMed.Dimery – najprostsze oligomery. Składają się tylko z dwóch merów (elementów łańcucha). Są efektem dimeryzacji, tj. połączenia dwóch jednakowych cząsteczek.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Cheruvallath, Zacharia S., Eleuteri, Alessandra, Turney, Brett, Ravikumar, Vasulinga T.. (2-Acetoxyphenoxy)ethyl (APOE) as a Phosphate Protecting Group in Solid-Phase Synthesis of Oligonucleotides via the Phosphoramidite Approach. „Organic Process Research & Development”. 10 (2), s. 251-256, 2006. DOI: 10.1021/op0502147. 
  2. M. Ferrero, S. Fernandez, V. Gotor: Biocatalytic Methodologies for Selective Modified Nucleosides. W: Chemical Synthesis of Nucleoside Analogues. Pedro Merino (red.). Wiley, 2013, s. 1–48. DOI: 10.1002/9781118498088.ch1. ISBN 978-1-118-49808-8.
  3. Yacyshyn, B. R., Barish, C., Goff, J., Dalke, D. i inni. Dose ranging pharmacokinetic trial of high-dose alicaforsen (intercellular adhesion molecule-1 antisense oligodeoxynucleotide) (ISIS 2302) in active Crohn's disease. „Alimentary Pharmacology & Therapeutics”. 16 (10), s. 1761-1770, 2002. DOI: 10.1046/j.1365-2036.2002.01341.x. PMID: 12269969. 
  4. Robert Kincaid Murray, Daryl K. Granner, Victor W. Rodwell: Biochemia Harpera ilustrowana. Wyd. VI uaktualnione. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2010, s. 44. ISBN 978-83-200-4087-6.
  5. Yukio Saito, Hiroyuki Hyuga: Rate Equation Approaches to Amplification of Enantiomeric Excess and Chiral Symmetry Breaking. W: Amplification of Chirality. Kenso Soai (red.). Springer, 2008, s. 97–118, seria: Topics in Current Chemistry, wolumin 284. DOI: 10.1007/128_2006_108.
  Wiązanie fosfodiestrowe – wiązanie chemiczne powstające w wyniku połączenia dwóch grup hydroksylowych przez grupę fosforanową.Nukleozydy − organiczne związki chemiczne, glikozoaminy zbudowane z zasady azotowej połączonej wiązaniem β-N-glikozydowym z pentozami (rybozą, deoksyrybozą lub rybitolem).
  Warto wiedzieć że... beta

  Kwasy rybonukleinowe, RNA – organiczne związki chemiczne z grupy kwasów nukleinowych, zbudowane z rybonukleotydów połączonych wiązaniami fosfodiestrowymi. Z chemicznego punktu widzenia są polimerami kondensacyjnymi rybonukleotydów. Występują w jądrach komórkowych i cytoplazmie, często wchodząc w skład nukleoprotein. Znanych jest wiele klas kwasów rybonukleinowych o zróżnicowanej wielkości i strukturze, pełniących rozmaite funkcje biologiczne. Zarówno struktura, jak i funkcja RNA jest silnie uzależniona od sekwencji nukleotydów, z których zbudowana jest dana cząsteczka.
  Disacharydy, dwucukry, bisacharydy, biozy są węglowodanami utworzonymi, gdy dwa monosacharydy ulegają reakcji kondensacji, która pociąga z sobą eliminację z grup funkcyjnych małej cząsteczki, najczęściej wody. Tak jak cukry proste, disacharydy rozpuszczają się w wodzie, mają słodki smak i również są nazywane cukrami.
  Laktoza (łac. lac – "mleko", cukier mleczny), C12H22O11 – organiczny związek chemiczny z grupy węglowodanów, disacharyd zbudowany z D-galaktozy i D-glukozy, połączonych wiązaniem β-1,4-glikozydowym. Występuje w mleku ssaków.
  Kwas deoksyrybonukleinowy (dawn. kwas dezoksyrybonukleinowy; akronim: DNA, z ang. deoxyribonucleic acid) – wielkocząsteczkowy organiczny związek chemiczny należący do kwasów nukleinowych. U eukariontów zlokalizowany jest przede wszystkim w jądrach komórek, u prokariontów bezpośrednio w cytoplazmie, natomiast u wirusów w kapsydach. Pełni rolę nośnika informacji genetycznej organizmów żywych.
  Galaktoza – organiczny związek chemiczny z grupy cukrów prostych (monosacharydów), aldoheksoza, o wzorze sumarycznym C6H12O6. Wchodzi w skład dwucukru laktozy. Nie jest spotykana w postaci wolnej. Jest wiązana z białkiem i tłuszczem. U zwierząt występuje w postaci składnika cukru mlekowego oraz składnika substancji mózgowej.
  Białka – wielkocząsteczkowe (masa cząsteczkowa od ok. 10 000 do kilku mln Daltonów) biopolimery, a właściwie biologiczne polikondensaty, zbudowane z reszt aminokwasów połączonych ze sobą wiązaniami peptydowymi -CONH-. Występują we wszystkich żywych organizmach oraz wirusach. Synteza białek odbywa się przy udziale specjalnych organelli komórkowych zwanych rybosomami.
  DOI (ang. digital object identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego) – identyfikator dokumentu elektronicznego, który w odróżnieniu od identyfikatorów URL nie zależy od fizycznej lokalizacji dokumentu, lecz jest do niego na stałe przypisany.

  Reklama