Herbologia

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Herbologia - nauka o biologii, ekologii i zwalczaniu chwastów. Herbologia stanowi jeden z działów ochrony roślin, obejmuje takie zagadnienia jak:

Ochrona roślin - dział produkcji roślinnej, którego celem jest zapobieganie obniżaniu plonów przez agrofagi oraz zabezpieczenie ziemiopłodów w magazynach. Wspomagana jest przez fitopatologię, entomologię i herbologię. W ochronie roślin stosuje się metody:Fitosocjologia albo fitocenotyka, fitocenologia – dział botaniki (dyscyplina botaniczna), którego przedmiotem badań jest roślinność. Zajmuje się badaniem zbiorowisk roślinnych występujących w naturze, tj. fitocenoz oraz ich klasyfikowaniem (zob. syntaksonomia). Celem fitosocjologii jest stworzenie empirycznego modelu roślinności za pomocą kombinacji gatunków charakteryzującej unikatowe jednostki roślinności zwane syntaksonami. Nazewnictwo syntaksonów jest ustalane zgodnie z Międzynarodowym Kodem Nomenklatury Fitosocjologicznej (International Code of Phytosociological Nomenclature).
 • konkurencyjność chwastów w stosunku do roślin uprawnych,
 • szkodliwość chwastów,
 • kompensacja chwastów,
 • ustalanie progów szkodliwości zachwaszczenia,
 • ocena biologicznej skuteczności działania herbicydów oraz ich mieszanek w zależności od przebiegu pogody, warunków glebowych i stopnia zachwaszczenia,
 • chemiczne, fizyczne, mechaniczne, biologiczne i agrotechniczne metody zwalczania chwastów,
 • badania wrażliwości odmianowej roślin uprawnych na herbicydy,
 • uodpornianie się chwastów,
 • ekologiczne skutki stosowania herbicydów,
 • działanie następcze herbicydów,
 • pozostałości herbicydów w środowisku i roślinie,
 • opracowanie metody integrowanej zwalczania chwastów,
 • sporządzanie map fitosocjologicznych,
 • rejonizacja zachwaszczenia.
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Zenon Woźnica. Herbologia. Podstawy biologii, ekologii i zwalczania chwastów. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne 2008. ss. 430. ​ISBN 978-83-09-99007-9​.
 • Adam Paradowski. Herbologia w tabelach. Wydawca: Grupa Osadkowski. 2018, ss. 508. ​ISBN 978-83-942147-0-8​.
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Ogólna uprawa roli i roślin
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli
 • Ogólna uprawa roli i roślin - nauka rolnicza o charakterze interdyscyplinarnym, będąca ogniwem scalającym przedmioty podstawowe (agrometeorologia, gleboznawstwo, fizjologia roślin, botanika, biochemia, fizyka, mikrobiologia) ze specjalistycznymi z zakresu produkcji roślinnej (ekologia, fitopatologia, entomologia, chemia rolna i inżynieria rolnicza), na której bazują inne nauki, takie jak: szczegółowa uprawa roślin, ogrodnictwo, łąkarstwo, ekonomika rolnictwa, agroturystyka. Jej celem jest uzyskiwanie wysokich, pełnowartościowych plonów dobrej jakości przy ekonomicznie uzasadnionych nakładach.Ekologia (gr. oíkos (οἶκος) + -logia (-λογία) = dom (stosunki życiowe) + nauka) – nauka o strukturze i funkcjonowaniu przyrody, zajmująca się badaniem oddziaływań pomiędzy organizmami a ich środowiskiem oraz wzajemnie między tymi organizmami (strukturą ekosystemów).




  Reklama