Henryk Zins

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Henryk Zins

Henryk Zins (ur. 6 maja 1922 w Lublinie, zm. 1 lutego 2002 tamże) – polski filozof, historyk, mediewista, profesor nauk humanistycznych (1964), w latach 1972–1975 dyrektor Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; autor m.in. monografii Historia Anglii (1971) i Historia Kanady (1975).

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (KUL, łac. Catholica Universitas Lublinensis Ioannis Pauli II) – niepubliczny katolicki uniwersytet mieszczący się w Lublinie, posiadający pełne prawa uczelni publicznej i finansowany z budżetu państwa na zasadach uczelni publicznych. Założony w 1918, do 1928 pod nazwą Uniwersytet Lubelski, od 16 października 2005, na podstawie uchwały Senatu zatwierdzonej przez Episkopat Polski, uczelnia zmieniła nazwę na Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. W 1938 roku KUL uzyskał prawo do nadawania stopni naukowych.Biblioteka Narodowa (BN) – polska biblioteka narodowa w Warszawie, na Ochocie, na Polu Mokotowskim, narodowa instytucja kultury założona w 1928.

Życiorys[ | edytuj kod]

Urodził się jako syn Henryka i Julii (z Jabłonowskich) 6 maja 1922 roku. Do szkoły powszechnej uczęszczał w Lublinie. Gimnazjum ukończył w Przemyślu, by powrócić na studia w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie studiował równocześnie filozofię, ekonomię i filologię angielską. Tytuł magistra filozofii otrzymał w 1948 roku, a już rok później doktoryzował się.

Litewska Biblioteka Narodowa im. Martynasa Mažvydasa (lit. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka) – litewska biblioteka narodowa założona w 1919 roku w Kownie, przeniesiona w 1963 roku i działająca do dziś w Wilnie. Kenia (Kenya, Republika Kenii, ang. Republic of Kenya, sua. Jamhuri ya Kenya) – państwo we wschodniej Afryce nad Oceanem Indyjskim. Państwo graniczy od północy z Somalią, Etiopią i Sudanem Południowym, od zachodu z Ugandą, a od południa z Tanzanią. Stolicą Kenii jest Nairobi.

Od 1955 roku pracował w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, gdzie pełnił funkcje: prodziekana Wydziału Humanistycznego (1956 – 1958 i 1960 – 1962), kierownika Katedry Historii Powszechnej Starożytnej i Średniowiecznej (1957 – 1962), kierownika Katedry Historii Powszechnej Średniowiecznej (1962 – 1970), dyrektora Instytutu Filologii Angielskiej (1972 – 1975), kierownika Zakładu Historii Ustrojów Anglosaskich w Instytucie Historii (1972 – 1976).

Instytut Anglistyki UMCS - jest jednostką organizacyjną Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Prowadzi działalność dydaktyczną i badawczą związaną z historią języka angielskiego, historią literatury i kultury angielskiego obszaru językowego, studiami conradoznawczymi oraz dydaktyki i metodyki nauczania języka angielskiego.Jabłonowscy herbu Prus III – rodzina szlachecka, wywodząca się z Jabłonowa w Ziemi Mazowieckiej. W XV wieku rozdzielili się na kilka linii, które nabyły dobra w różnych stronach państwa polskiego. W roku 1743 jedna z nich otrzymała tytuł książęcy od cesarza Karola VII. Linia książęca wymarła w 2004 roku wraz ze śmiercią Zofii Jabłonowskiej, żony Xawerego Pusłowskiego. Ważną rolę w życiu narodu polskiego odegrali:

Wiele lat spędził pracując na uniwersytetach zagranicznych: w Kanadzie (1968-1971), Kenii (1975-1982), Nigerii (1982-1985), Zimbabwe (1985-1989) oraz Botswanie (1989-1999). Czas spędzony w tych krajach przyniósł owoce w postaci opracowań historii krajów, w których pracował, dziejów tamtejszych skupisk Polonii a także szerokiej działalności popularyzującej Polskę, jej przeszłość i kulturę. Dał się też poznać jako propagator historii i kultury polskiej na świecie.

International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji. Przemyśl (łac. Praemislia, ros. Перемышль, ukr. Перемишль, niem. Prömsel) – miasto na prawach powiatu w południowo-wschodniej Polsce, w województwie podkarpackim, położone nad Sanem.

Był członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego, Lubelskiego Towarzystwa Naukowego oraz Komitetu Redakcyjnego Polonijnego Centrum Kulturalno-Oświatowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Ostatnie lata profesor Henryk Zins spędził w Lublinie prowadząc wykłady w UMCS i Wyższej Szkole Dziennikarstwa. Zmarł 1 lutego 2002 roku w Lublinie.

Jego uczniem był m.in. prof. Mieczysław Wieliczko.

Nigeria, Republika Federalna Nigerii (ang. Federal Republic of Nigeria) – państwo w Afryce Zachodniej nad Zatoką Gwinejską, najludniejsze na kontynencie afrykańskim. Nazwa państwa pochodzi od rzeki Niger, a pierwszy raz pojawiła się w artykule gazety The Times z 1897 roku. Sąsiaduje z Beninem, Nigrem, Czadem i Kamerunem.Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.
Grób prof. Henryka Zinsa na cmentarzu przy ulicy Lipowej w Lublinie


Podstrony: 1 [2] [3]
Warto wiedzieć że... beta

WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.
Botswana, Republika Botswany (ang. Republic of Botswana, tswana Lefatshe la Botswana) – państwo w południowej Afryce, bez dostępu do morza. Do 1966 Botswana była brytyjskim protektoratem pod nazwą Beczuana, dziś członek Unii Afrykańskiej. Graniczy z:
Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu - Szkoła ponadgimnazjalna w Przemyślu, założona w 1628.
Order Odrodzenia Polski, Polonia Restituta – drugie najwyższe polskie państwowe odznaczenie cywilne (po Orderze Orła Białego), nadawane za wybitne osiągnięcia na polu oświaty, nauki, sportu, kultury, sztuki, gospodarki, obronności kraju, działalności społecznej, służby państwowej oraz rozwijania dobrych stosunków z innymi krajami. Ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej ustawą z dnia 4 lutego 1921 jako najwyższe odznaczenie państwowe po Orderze Orła Białego. Na straży honoru Orderu stoi Kapituła Orderu.
Zimbabwe, Republika Zimbabwe (Republic of Zimbabwe), dawniej Rodezja – państwo położone w południowej Afryce. Jego stolicą jest Harare. Prezydentem kraju jest Robert Mugabe. Około 98% ludności stanowią czarnoskórzy, biali zaś 2%.
SUDOC (fr. Système Universitaire de Documentation, pol. Uniwersytecki System Dokumentacji) – centralny katalog informacji bibliograficznej francuskiego szkolnictwa wyższego.

Reklama