• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Henryk Dyrda

  Przeczytaj także...
  Biblioteka Narodowa (BN) – polska biblioteka narodowa w Warszawie, na Ochocie, na Polu Mokotowskim, narodowa instytucja kultury założona w 1928.Partia Republikanie (Republikanie) – polska neokonserwatywna partia polityczna o programie konserwatywno-liberalnym, istniejąca w latach 1994–1998.
  Federacyjny Klub Parlamentarny na rzecz Akcji Wyborczej Solidarność – klub parlamentarny istniejący w Sejmie II kadencji. Powstał w połowie maja 1996, jako Federacyjny Klub Parlamentarny BBWR i KPN. Skupiał posłów wybranych z listy Konfederacji Polski Niepodległej (po rozłamie w tej partii i utworzeniu ugrupowania Konfederacja Polski Niepodległej - Obóz Patriotyczny) oraz Bezpartyjnego Bloku Wspierania Reform. Początkowo liczył 21 posłów. Przewodniczącymi zostali Janina Kraus oraz Andrzej Gąsienica-Makowski. Równolegle do tego klubu działały też osobne koła BBWR oraz KPN. W końcówce kadencji doszło do zmiany nazwy klubu na "Federacyjny Klub Parlamentarny na rzecz AWS". Pod koniec kadencji klub liczył 15 posłów, którymi byli:

  Henryk Dyrda (ur. 9 czerwca 1956 w Katowicach) – polski polityk, poseł na Sejm RP II kadencji.

  Życiorys[ | edytuj kod]

  Ukończył Technikum Mechaniczne w Katowicach w 1977. W 1993 uzyskał mandat posła na Sejm II kadencji. Został wybrany w okręgu katowickim z listy Bezpartyjnego Bloku Wspierania Reform. 31 stycznia 1995 przystąpił do nowo powstałego Parlamentarnego Koła Republikanie, a 8 sierpnia 1996 do koła Nowa Polska. 22 kwietnia 1997 wraz z innymi posłami tego koła przeszedł do Federacyjnego Klubu Parlamentarnego na rzecz AWS.

  Okręg wyborczy nr 16 do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (1993–2001) obejmował część województwa katowickiego. W ówczesnym kształcie został utworzony w 1993. Wybieranych było w nim 16 posłów w systemie proporcjonalnym (do 1997 wybierano 17 posłów).Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.

  W Sejmie zasiadał w Komisji Zdrowia, Komisji Nadzwyczajnej do Rozpatrzenia Projektów Ustaw o Powszechnym Ubezpieczeniu Zdrowotnym oraz Projektu Ustawy o Świadczeniach Zdrowotnych Gwarantowanych przez Państwo ze Środków Publicznych, Komisji Przekształceń Własnościowych, Komisji Nadzwyczajnej do Rozpatrzenia Projektów Ustaw Konstytucyjnych o Zmianie Ustawy Konstytucyjnej o Trybie Przygotowania i Uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz w Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego.

  International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji. Bezpartyjny Blok Wspierania Reform (BBWR) – polski komitet wyborczy, którego powstanie zapowiedział Lech Wałęsa 1 czerwca 1993 podczas konferencji prasowej w ogrodach Belwederu. Miał on odnosić się do tradycji piłsudczykowskiego Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. BBWR został zarejestrowany sądownie 30 listopada 1993 jako stowarzyszenie. W 7 stycznia 1994 podczas posiedzenia założycieli funkcję przewodniczącego powierzono Zbigniewowi Relidze. Funkcję przewodniczącego pełnił do czasu zwołania zjazdu stowarzyszenia. W listopadzie tego samego roku ustąpił i odszedł z BBWR. Bezpartyjny Blok Wspierania Reform był formacją polityczną mającą stworzyć w nowym parlamencie zaplecze Prezydenta RP, który liczył na uzyskanie przez swoje ugrupowanie co najmniej 25% głosów. W wyniku wyborów parlamentarnych, które odbyły się 19 września 1993, BBWR uzyskał 746 653 głosy, tj. 5,41% poparcia, co przełożyło się na 18 mandatów parlamentarnych (16 sejmowych i 2 senackie). Już wówczas Lech Wałęsa zaczął się dystansować od swojej nowej formacji.

  Pełnił w późniejszych latach funkcję szefa finansów sztabu wyborczego Lecha Wałęsy. Działał m.in. w Lidze Polskich Rodzin. Był prezesem zarządu przedsiębiorstwa Tyskie Drogi Sp. z o.o.

  W 2007 przedstawiono mu zarzuty korupcyjne w sprawie tzw. mafii węglowej. W 2011 w pierwszej instancji został uznany za winnego bezprawnego przyjęcia korzyści majątkowej i skazany na karę roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby i na karę grzywny.

  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Kto tu rządzi?, „Dziennik Zachodni” z 31 stycznia 2005
  2. Ruszy proces w sprawie mafii węglowej. dziennik.pl, 7 grudnia 2007. [dostęp 2011-08-05].
  3. Rok więzienia w zawieszeniu i grzywna dla Dyrdy. wp.pl, 5 sierpnia 2011. [dostęp 2011-08-05].

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Strona sejmowa posła II kadencji. [dostęp 2011-08-05].
 • Posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej II kadencji – posłowie wybrani podczas wyborów parlamentarnych, które odbyły się w dniu 19 września 1993, na czas kadencji od 19 września 1993 do 20 października 1997. Liga Polskich Rodzin (LPR) – polska prawicowa partia polityczna, powstała 21 kwietnia 2001 (zarejestrowana sądownie 30 maja 2001) z połączenia Stronnictwa Narodowo-Demokratycznego i Stronnictwa Narodowego, których wspólne władze wybrano na I Kongresie LPR 5 maja 2001. W skład Komitetu Wyborczego Ligi Polskich Rodzin weszły także inne ugrupowania prawicy, m.in. Ruch Odbudowy Polski, Ruch Katolicko-Narodowy, Porozumienie Polskie i Przymierze dla Polski.
  Warto wiedzieć że... beta

  Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (Sejm RP), Sejm – izba niższa dwuizbowego parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej; Izba Poselska wyłoniła się z Sejmu walnego w 1493; od uchwalenia konstytucji Nihil novi (1505) Sejm jest najwyższym organem władzy ustawodawczej w Polsce.
  Mafia węglowa - powszechna nazwa struktur przestępczych zarabiających na fałszowaniu świadectw jakości węgla oraz wyłudzeniach ze śląskich kopalni będących własnością Skarbu Państwa.
  Lech Wałęsa (ur. 29 września 1943 w Popowie) – polski polityk i działacz związkowy. Współzałożyciel i pierwszy przewodniczący „Solidarności”, opozycjonista w okresie PRL. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1990–1995.
  Nowa Polska – stowarzyszenie działające w latach 1996–1998, powstałe po zawarciu 2 czerwca 1996 porozumienia przez członków sztabów wyborczych czterech byłych kandydatów na prezydenta: Lecha Wałęsy, Hanny Gronkiewicz-Waltz, Marka Markiewicza i Leszka Moczulskiego.
  Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny (NUKAT) – katalog centralny polskich bibliotek naukowych i akademickich funkcjonujący od lipca 2002 roku. Katalog obejmuje pozycje ze wszystkich katalogów rozproszonych naukowych bibliotek uniwersyteckich tworzących NUKAT. Obecnie jest to 130 bibliotek naukowych, w tym 37 z Warszawy oraz 17 z Krakowa, w dalszej kolejności są biblioteki gdańskie (10), wrocławskie (10) oraz łódzkie (9).
  Kontrola autorytatywna – w terminologii bibliotekoznawczej określenie procedur zapewniających utrzymanie w sposób konsekwentny haseł (nazw, ujednoliconych tytułów, tytułów serii i haseł przedmiotowych) w katalogach bibliotecznych przez zastosowanie wykazu autorytatywnego zwanego kartoteką wzorcową.
  Katowice (niem. Kattowitz, śl. Katowicy, czes. Katovice) – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, siedziba władz województwa śląskiego, dawniej województwa katowickiego, główny ośrodek Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Z liczbą 307 233 mieszkańców jest 10. miastem w kraju pod względem liczby ludności i 11. pod względem powierzchni, mając prawie 165 km².

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.73 sek.