Hegemonia kulturowa

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Hegemonia kulturowa – forma dominacji społecznej w sferze kultury.

Marksizm – światopogląd polityczno-społeczno-gospodarczy wywodzący się z myśli Karola Marksa, a także, w mniejszym stopniu, Fryderyka Engelsa.Ideologia jest to powstała na bazie danej kultury wspólnota światopoglądów, u podstaw której tkwi świadome dążenie do realizacji określonego interesu klasowego lub grupowego albo narodowego.

Hegemonia kulturowa może występować w stosunkach między państwami a także w stosunkach wewnątrzpaństwowych (np. pomiędzy klasami społecznymi).

Twórcą pojęcia jest włoski marksista Antonio Gramsci, który używał go do analizy stosunków klasowych. Jego zdaniem dominująca klasa społeczna wyznacza świadomość i ideologię uznawane przez społeczeństwo. Władza polityczna jest pochodną hegemonii kulturowej. Walka polityczna polegać musi na walce z hegemoniczną kulturą rządzących, i dążeniu na ustanowieniu odmiennej hegemonii.

Klasa społeczna – jeden z podstawowych terminów służących do określania stratyfikacji społeczeństwa. Termin ten wprowadzony został przez Hegla, który wyróżniał klasy: rolniczą, przemysłową i myślącą.Stosunki międzynarodowe – dziedzina wiedzy i dyscyplina akademicka zaliczana do nauk społecznych, a często także (choć wzbudza to poważne kontrowersje wśród badaczy) do nauk politycznych. Przedmiotem badań są wszelkie "stosunki społeczne, które kształtują się ponad granicami państw i dotyczą relacji między różnymi podmiotami życia międzynarodowego".

Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Antonio Gramsci, Zeszyty filozoficzne, Barbara Sieroszewska (tłum.), Joanna Szymanowska (tłum.), Sław Krzemień-Ojak (red.), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1991, s. 145, ISBN 83-01-10187-3, OCLC 297820737.
Świadomość klasowa – artykulacja ideologiczna rozpowszechniona między członkami zbiorowości o podobnych interesach ekonomicznych, rozpoznanie zagrażających tym interesom wrogów klasowych oraz pojawiająca się na tym tle silna tożsamość grupowa oraz gotowość do walki w celu realizacji klasowych celów.
Reklama