Harvard Sussex Program

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Harvard Sussex Program on Chemical and Biological Weapons (HSP, dawniej Harvard Sussex Program on CBW Armament and Arms Limitation) – międzynarodowy program współpracy pomiędzy uczelniami w zakresie badań, komunikacji i szkoleń w celu zwiększenia międzynarodowej świadomości i zrozumienia kwestii politycznych związanych z bronią biologiczną i chemiczną, a także propagowania globalnej eliminacji tych rodzajów broni oraz wzmocnienia ograniczeń przed wrogim zastosowaniem technologii biomedycznych. Program skupia się także na implementacji Konwencji o zakazie broni biologicznej (BWC) i Konwencji o zakazie broni chemicznej (CWC), m.in. poprzez organizowanie spotkań grupy badawczej Pugwash.

Organizacja ds. Zakazu Broni Chemicznej (ang. Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons, OPCW) – organ wykonawczy konwencji o zakazie broni chemicznej, która weszła w życie w 1997 roku. Organizacja odpowiedzialna jest za wdrażanie międzynarodowych przepisów regulujących i eliminowanie światowych zapasów broni chemicznej. Siedziba organizacji znajduje się w Hadze, w Holandii.Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone Ameryki (ang. United States, US, United States of America, USA) – federacyjne państwo w Ameryce Północnej graniczące z Kanadą od północy, Meksykiem od południa, Oceanem Spokojnym od zachodu, Oceanem Arktycznym od północnego zachodu i Oceanem Atlantyckim od wschodu.

Program zarządzany jest wspólnie przez Matthew Stanleya Meselsona z Uniwersytetu Harvarda w Cambridge w Stanach Zjednoczonych i Juliana Perry'ego Robinsona z Uniwersytetu Sussex w Brighton w Wielkiej Brytanii, którzy współpracują ze sobą od 1967 roku. Łącznie w programie zatrudnionych jest 12 osób, głównie na Uniwersytecie Sussex. Od 1993 roku jedno ze stanowisk znajduje się w Hadze (od 1997 roku w Sekretariacie Technicznym Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej – OPCW). Komitet doradczy programu składa się z ekspertów i naukowców z różnych krajów.

Science – recenzowane czasopismo naukowe wydawane przez American Association for the Advancement of Science. Ukazuje się jako tygodnik ilustrowany.Matthew Stanley Meselson (ur. 24 maja 1930 w Denver, Kolorado, USA) – amerykański biolog molekularny znany z eksperymentalnego potwierdzenia teorii Watsona-Cricka dotyczącej struktury kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA).

HSP wydaje również kwartalne czasopismo „The CBW Conventions Bulletin” (przed czerwcem 1997 roku ukazujące się jako „Chemical Weapons Convention Bulletin”) dostępne bezpłatnie w formie elektronicznej. Na Uniwersytecie Sussex znajduje się także baza danych – The Sussex Harvard Information Bank (SHIB) – w której od lat 60. gromadzone są dokumenty i inne materiały dotyczące broni chemicznej i biologicznej.

The CBW Conventions Bulletin (CBWCB) – czasopismo poświęcone tematyce broni biologicznej i chemicznej wydawane przez Harvard Sussex Program (HSP). Czasopismo jest redagowane wspólnie przez Matthew S. Meselsona z Uniwersytetu Harvarda, Juliana P. Robinsona z Uniwersytetu Sussex oraz zespół doradczy HSP.Konwencja o broni biologicznej (ang. Convention on the Prohibition of the Development, Production and Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxin Weapons and on their Destruction, Biological Weapons Convention, BWC) – traktat podpisany 10 kwietnia 1972, zakazujący sygnatariuszom rozwijania, przekazywania oraz nabywania broni biologicznej. Nie zawiera on zakazu stosowania broni chemicznej, odwołuje się jednak do postanowień Protokołu Genewskiego w tym zakresie. W obliczu licznych przypadków naruszenia konwencji 14 września 1992 Rosja, Stany Zjednoczone i Wielka Brytania zapoczątkowały prace nad wzmocnieniem reżimu stojącego na straży postanowień traktatu. W kolejnych latach nad tym zagadnieniem debatowały grupy przedstawicieli państw-stron konwencji. 8 grudnia 2006 swoje prace zakończyła konferencja przeglądowa, która ustaliła nowe środki weryfikacji działań związanych z bronią biologiczną. Obecnie konwencja wiąże 155 państw.

W ramach programu, przygotowany został projekt „Konwencji o zapobieganiu i karaniu prowadzenia badań, produkcji, nabywania, gromadzenia, posiadania, rozpowszechniania i używania broni biologicznej i chemicznej”. Nie został on jednak do tej pory przedstawiony Zgromadzeniu Ogólnemu ONZ.

Uniwersytet Harvarda (ang. Harvard University) powstał 8 września 1636 jako Harvard College w Newtown (wówczas w Kolonii Zatoki Massachusetts, obecnie Cambridge) koło Bostonu jako pierwszy uniwersytet na terenie kolonii brytyjskich w Ameryce Północnej.Konwencja o zakazie broni chemicznej (ang. Chemical Weapons Convention, CWC) – traktat podpisany 13 stycznia 1993, a obowiązujący od 29 kwietnia 1997. Obecnie wiąże 182 państwa. Konwencja zakazuje produkcji, rozwoju, składowania, przekazywania i nabywania oraz użycia broni chemicznej. Zobowiązuje też sygnatariuszy do udzielenia informacji o posiadanej broni tego rodzaju i jej zniszczenia oraz udostępnienia danych na temat przemysłu chemicznego. Nad przestrzeganiem traktatu czuwa Organizacja ds. Zakazu Broni Chemicznej, której siedziba znajduje się w Hadze.

W latach 1992–1993, grupa HSP pod kierownictwem Matthew Meselsona przeprowadziła na miejscu katastrofy w Swierdłowsku dochodzenie, którego wyniki opublikowano w „Proceedings of the National Academy of Sciences”, „Science” oraz w książce Jeanne Guillemin Anthrax: the investigation of a deadly outbreak.

Broń biologiczna, broń B – rodzaj broni masowego rażenia, w której ładunkiem bojowym są patogenne mikroorganizmy (np. laseczki wąglika) lub wirusy (np. wirus ospy prawdziwej). Zwyczajowo zalicza się także do broni biologicznej broń opartą na toksynach pochodzenia biologicznego (np. botulina, rycyna).Uniwersytet Sussex – państwowy angielski uniwersytet położony w niezamieszkanej wcześniej dolinie w pobliżu dawnej wsi Falmer, należącej obecnie do aglomeracji Brighton w hrabstwie East Sussex w południowej Anglii. Uniwersytet ten jako jedyny w Wielkiej Brytanii jest położony na terenach stanowiących fragment parku krajobrazowego – Sussex Downs.

Przypisy[ | edytuj kod]

  1. OPCW: Decision. Attendance by Non-Governmental Organisations and Industry Representatives at the Seventh Session of the Conference of the States Parties. Annex 1. List of Non-Governmental Organisations. 2002-10-07. [dostęp 2011-05-31]. (ang.)
  2. Harvard Sussex Program (ang.). Harvard Sussex Program. [dostęp 2011-05-31].
  3. What HSP does (ang.). Harvard Sussex Program. [dostęp 2011-05-31].
  4. People (ang.). Harvard Sussex Program. [dostęp 2011-05-31].
  5. The CBW Conventions Bulletin (ang.). Harvard Sussex Program. [dostęp 2011-05-31].
  6. The Sussex Harvard Information Bank (SHIB) (ang.). Harvard Sussex Program. [dostęp 2011-05-31].
  7. The HSP Draft Convention (ang.). Harvard Sussex Program. [dostęp 2011-05-31].
Zgromadzenie Ogólne (ZO) – jeden z sześciu organów głównych ONZ, powołany na mocy Karty Narodów Zjednoczonych. Ma swoją siedzibę w Nowym Jorku w USA.Broń chemiczna – jeden z rodzajów broni, w którym podstawowym czynnikiem rażącym jest związek chemiczny o toksycznych właściwościach. Często termin ten jest utożsamiany z gazami bojowymi, gdyż większość - choć nie wszystkie - rodzaje broni chemicznej, są oparte na związkach, które w temperaturze pokojowej są gazami, lub cieczami o dużych prężnościach par (są wówczas stosowane w postaci aerozolu). Termin "broń chemiczna" ma jednak szersze znaczenie i oprócz samego czynnika rażącego obejmuje też urządzenia i techniki do jego przenoszenia i aplikowania na polu bitwy.
Warto wiedzieć że... beta

Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) – czasopismo naukowe United States National Academy of Sciences publikujące głównie prace biomedyczne, rzadziej z zakresu fizyki, matematyki i nauk społecznych. Wydanie drukowane jest tygodnikiem. Wersja internetowa PNAS-u codziennie zawiera nowe artykuły. Pierwsze wydanie ukazało się w 1915 r.

Reklama