Halucynoidy

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Halucynoidy (parahalucynacje; łac. hallucinoides) - powstające bez udziału bodźców zewnętrznych wrażenia lub spostrzeżenia, które rozpoznawane są przez doznającą ich osobę jako nierzeczywiste. Innymi słowy, są one „fałszywymi” wrażeniami lub spostrzeżeniami, wobec których doświadczająca ich osoba zachowuje krytycyzm czyli rozeznanie co do ich nierzeczywistości, nieprawdziwości czy też nieautentyczności. Towarzyszące doświadczaniu halucynoidów poczucie ich nierzeczywistości odróżnia je od halucynacji, które z kolei subiektywnie odbierane są jako część rzeczywistości. Halucynoidami mogą być „fałszywe” wrażenia lub spostrzeżenia zarówno wzrokowe, jak i słuchowe czy czuciowe. Należą one do objawów psychopatologicznych i występują w przebiegu wielu różnych stanów chorobowych i zaburzeń, m.in. w zespole Charlesa Bonneta, w przypadkach niektórych padaczek, w aurze migrenowej, jako objaw guzów mózgu czy też pod wpływem substancji psychoaktywnych np. psychodelików.

Iluzje fortyfikacyjne, teichopsje (gr. teichopsia od teichos – "mu") – rodzaj zaburzeń wzrokowych w przebiegu ataku migreny. W psychopatologii należą do parahalucynacji wzrokowych.Substancja psychoaktywna, substancja psychotropowa – substancja chemiczna (związek chemiczny) oddziałująca na ośrodkowy układ nerwowy przez bezpośredni wpływ na funkcje mózgu, czego efektem są czasowe zmiany postrzegania, nastroju, świadomości i zachowania.

Zobacz też[ | edytuj kod]

 • parafrenia
 • psychoza
 • urojenie
 • Iluzje fortyfikacyjne
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Psychiatria. Podręcznik dla studiów medycznych. Janusz Heitzman, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007, wyd. 1, ​ISBN 83-200-3097-6
 • Star of life.svg Przeczytaj ostrzeżenie dotyczące informacji medycznych i pokrewnych zamieszczonych w Wikipedii.

  Parafrenia (ang. paraphrenia) – termin wprowadzony do psychiatrii przez Karla Ludwiga Kahlbauma w 1863 roku na określenie chorób psychicznych, charakteryzujących się występowaniem w określonym wieku: w młodości (paraphrenia hebetica s. hebephrenia) lub wieku starczym (paraphrenia senilis). W 1913 roku Emil Kraepelin użył terminu parafrenii na określenie jednostki chorobowej zbliżonej obrazem klinicznym do schizofrenii, ale odbiegającym od niej przebiegiem.Migrena – powtarzający się, najczęściej jednostronny, pulsujący ból głowy. Migrena trwa zazwyczaj od 4 do 72 godzin. Charakteryzuje się różnym stopniem nasilenia i częstotliwością występowania. Bóle nasilają się pod wpływem emocji lub wysiłku fizycznego. Występuje światłowstręt (fotofobia), nadmierna wrażliwość na dźwięki (fonofobia) i zapachy (osmofobia), występują też nudności i wymioty. Niekiedy przed wystąpieniem epizodu migrenowego, może pojawić się tzw. aura (występująca w 10% przypadków migren), w postaci parestezji, ubytków w polu widzenia, pojawienia się mroczków, niedowładu, afazji. Badania na bliźniętach wskazują, że wpływ czynników genetycznych wynosi 60–65%.
  Urojenia (łac. delusiones) – zaburzenia treści myślenia polegające na fałszywych przekonaniach, błędnych sądach, odpornych na wszelką argumentację i podtrzymywane mimo obecności dowodów wskazujących na ich nieprawdziwość. Obecne w wielu psychozach, w tym w przebiegu schizofrenii. Szczególnie rozbudowany system urojeń charakteryzuje schizofrenię paranoidalną. Treść urojeń często nie odpowiada poziomowi wiedzy chorego.Psychodeliki (rzadko: psychedeliki) – grupa substancji psychoaktywnych (obejmująca także dysocjanty i delirianty), wywołujących zmiany percepcji, świadomości, sposobu myślenia oraz sposobu odczuwania emocji.
  Warto wiedzieć że... beta

  Psychopatologia (patopsychologia, psychologia zaburzeń; ang. psychopathology) – dziedzina psychologii klinicznej, dotycząca definiowania i opisu zaburzeń psychicznych i zachowania jednostki.
  Halucynacje (omamy) (łac.: (h)al(l)ucinatio = majaczenie lub (h)al(l)ucinari = bredzić, majaczyć, śnić) – spostrzeżenia zmysłowe pojawiające się bez wystąpienia zewnętrznego bodźca.
  Łacina, język łaciński (łac. lingua Latina, Latinus sermo) – język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii, na północnym skraju której znajduje się Rzym.

  Reklama