Halorodopsyna

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Halorodopsyna – jest integralnym białkiem błonowym występującym u halobakterii należących do domeny archeowców. Ma zdolność przenoszenia przez błonę komórkową pod wpływem światła jonów chlorkowych lub protonów. Przy oświetlaniu światłem zielonym halorodopsyna przenosi przez błonę jony chlorkowe, a przy dodatkowym oświetleniu światłem niebieskim zamienia się w pompę protonową.

Syntaza ATP, (EC 3.6.3.14) – enzym z grupy syntaz katalizujący reakcję wytwarzania ATP z ADP i fosforanu nieorganicznego Pi. Energia niezbędna do syntezy pochodzi z gradientu elektrochemicznego protonów - w wyniku tego gradientu następuje ruch protonów, a następnie ich energia przekształcana jest w energię wiązań chemicznych w ATP. PMID (ang. PubMed Identifier, PubMed Unique Identifier) – unikatowy identyfikator przypisany do każdego artykułu naukowego bazy PubMed.

Jej budowa zbliżona jest do bakteriorodopsyny. Sekwencja aminokwasów w tych białkach pokrywa się w 30%. Także struktura oraz mechanizm działania zbliżony jest do bakteriorodopsyny pełniącej jedynie funkcję pompy protonowej. Zmiana we właściwościach, polegająca na nabyciu zdolności do przenoszenia jonów chlorkowych, powstała prawdopodobnie w wyniku zamiany w bakteriorodopsynie asparaginianu w pozycji 85 na treoninę.

Pompy protonowe – integralne białka błonowe, zdolne do transportu protonów (jonów wodorowych H) przez błony biologiczne przeciwnie do ich gradientu stężenia. Proces transportu jest procesem wymagającym energii.Kwas asparaginowy (skróty: Asp lub D; skróty „Asx” lub „B” oznaczają „kwas asparaginowy lub asparagina”, czyli Asx = [Asp lub Asn]) – organiczny związek chemiczny z grupy aminokwasów białkowych o charakterze kwasowym. Anion karboksylowy tego kwasu (forma anionowa jest formą przeważającą w warunkach fizjologicznych) to asparaginian.

Działanie halorodopsyny prowadzi do wytworzenia różnicy pH w poprzek błony. Energia gradientu elektrochemicznego wykorzystywane jest następnie do syntezy ATP.

Przypisy[ | edytuj kod]

  1. G. Váró, LS. Brown, R. Needleman, JK. Lanyi. Proton transport by halorhodopsin.. „Biochemistry”. 35 (21), s. 6604-11, May 1996. DOI: 10.1021/bi9601159. PMID: 8639608. 
  2. Bamberg E., Tittor J., Oesterhelt D.. Light-driven proton or chloride pumping by halorhodopsin. „Proc Natl Acad Sci U S A.”. 90 (2), s. 639–643, 1993. 
  3. D. Oesterhelt, J. Tittor, E. Bamberg. A unifying concept for ion translocation by retinal proteins.. „J Bioenerg Biomembr”. 24 (2), s. 181-91, Apr 1992. PMID: 1526960. 
  4. G. Váró. Analogies between halorhodopsin and bacteriorhodopsin.. „Biochim Biophys Acta”. 1460 (1), s. 220-9, Aug 2000. PMID: 10984602. 
  5. D. Oesterhelt, J. Tittor. Two pumps, one principle: light-driven ion transport in halobacteria.. „Trends Biochem Sci”. 14 (2), s. 57-61, Feb 1989. PMID: 2468194. 
  6. J. Sasaki i inni, Conversion of bacteriorhodopsin into a chloride ion pump., „Science”, 269 (5220), 1995, s. 73-5, PMID7604281.c?
  7. Y. Mukohata, Y. Kaji. Light-induced ATP synthesis dependent on halorhodopsin-pH regulation.. „Arch Biochem Biophys”. 208 (2), s. 615-7, May 1981. PMID: 7259206. 
Białka błonowe to białka związane ze strukturą błony biologicznej. W tych błonach białka pełnią rozliczne funkcje niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania komórki. Występują m.in. w roli:Treonina (Thr lub T, kwas α-amino-β-hydroksymasłowy) − organiczny związek chemiczny, obojętny elektrycznie aminokwas. Stereoizomer L jest jednym z 20 podstawowych aminokwasów białkowych. Należy do aminokwasów niezbędnych (nie może być syntetyzowany w organizmie człowieka i musi być dostarczany z pożywieniem). Treonina jest aminokwasem optycznie czynnym posiadającym drugi asymetryczny atom węgla obok węgla α. Produkty o dużej zawartości treoniny to twaróg, drób, ryby, mięso, soczewica, i ziarno sezamowe.
Warto wiedzieć że... beta

DOI (ang. digital object identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego) – identyfikator dokumentu elektronicznego, który w odróżnieniu od identyfikatorów URL nie zależy od fizycznej lokalizacji dokumentu, lecz jest do niego na stałe przypisany.
Integralne białka błonowe – białka (lub ich agregaty), które są trwale związane z błoną biologiczną. Takie białka mogą być z niej wyizolowane tylko przy użyciu detergentów, rozpuszczalników niepolarnych lub czasami czynników denaturujących.
Bakteriorodopsyna – białko o masie 26 kDa występujące u halobakterii należących do domeny archeowców. Zalicza się do białek określanych jako pompy protonowe, posiada zdolność przenoszenia protonów przez błonę komórkową pod wpływem światła. Wytworzona różnica stężeń jonów wodorowych wykorzystywana jest następnie do syntezy ATP. Część naukowców proces syntezy ATP przy udziale bakteriorodopsyny traktuje jako rodzaj fotosyntezy. Sztucznie wytworzone struktury zawierające błony z bakteriorodopsyną oraz syntazą ATP pochodzącą z mitochondriów posłużyły do doświadczalnego potwierdzenia chemiosmiotycznej teorii Mitchella
Halobakterie (Halobacteria) – klasa archeonów w typie Euryarchaeota. Zostały znalezione w wodach o zasoleniu zbliżonym do roztworu nasyconego. Zalicza się je do organizmów określanych jako halofile. Występują w większości środowisk o dużym zasoleniu, wilgotności i dostępności matrii organicznej.

Reklama