• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • HTML 5  Podstrony: [1] [2] [3] [4] 5
  Przeczytaj także...
  Opera Software ASA (OSA) (OSE OPERA) – norweska firma informatyczna założona przez Jona Stephensona von Tetzchnera i Geira Ivarsøya w 1995.MathML (ang. Mathematical Markup Language, matematyczny język znaczników) to język będący zastosowaniem XML-a, służący do opisywania wzorów i symboli matematycznych.
  Przypisy[ | edytuj kod]
  1. W3C HTML Media Extensions Working Group, www.w3.org [dostęp 2017-11-23] (ang.).
  2. Faq – Whatwg Wiki. [dostęp 2007-07-13]. [zarchiwizowane z tego adresu (2007-08-21)].
  3. Faq – Whatwg Wiki. [dostęp 2007-07-13]. [zarchiwizowane z tego adresu (2007-08-21)].
  4. HTML5 is a W3C Recommendation (ang.). 2014-10-28. [dostęp 2014-10-28].
  5. HTML 5.1 becomes W3C Recommendation, www.w3.org [dostęp 2017-02-26] (ang.).
  6. "W3C: HTML5 zostanie ukończony w 2014 roku, 5.1 w 2016"
  7. Plan 2014 (ang.). World Wide Web Consortium. [dostęp 2014-03-10].
  8. Demo, przykład wykorzystania sessionStorage oraz localStorage.
  9. Frequently Asked Questions about the future of XHTML (ang.).
  10. No Flash on the iPhone? Apple's Steve Jobs Finally Explains Why (ang.).
  11. Steve Jobs: ‘Flash is No Longer Necessary’ and Other Musings (ang.).
  12. Steve Jobs: Adobe's Flash is old PC history, open web is the future (ang.).
  13. Thoughts on Flash (ang.).
  14. Is HTML5 replacing Flash? (ang.).
  15. Flash to Focus on PC Browsing and Mobile Apps; Adobe to More Aggressively Contribute to HTML5 (ang.). [zarchiwizowane z tego adresu (2014-10-06)].
  16. Position Paper for the W3C Workshop on Web Applications and Compound Documents (ang.).
  17. W3C Workshop on Web Applications and Compound Documents (Day 1) Jun 1, 2004 (ang.).
  18. W3C Workshop on Web Applications and Compound Documents (Day 2) Jun 2, 2004 (ang.).
  19. [whatwg WHAT open mailing list announcement] (ang.).
  20. This Week in HTML 5 – Episode 5 (ang.).
  21. A vocabulary and associated APIs for HTML and XHTML (ang.).
  22. A vocabulary and associated APIs for HTML and XHTML (ang.).
  23. Plan 2014 (ang.).
  24. W3C HTML5 Logo FAQ (ang.).
  25. "HTML5 Popularity Among Fortune 500 Companies". INCORE. Pobrano 11 września 2013.

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Kursy dotyczące tworzenia w HTML5
 • WHATWG
 • Projekt na W3C
 • The first working draft of HTML 5 is here!
 • Skrypt pozwalający na implementację Canvas w ramach Silverlight dla obsługi przez IE
 • Artykuł w jęz. polskim omawiający nowości w HTML5
 • Przegląd nowości w HTML5
 • Fortune 500 to ranking 500 największych amerykańskich firm klasyfikowanych według przychodów. Lista jest tworzona i publikowana co roku przez amerykański magazyn gospodarczy Fortune. Pierwsza lista została opublikowana w roku 1955. Listę otwierała firma General Motors z przychodem (Revenues) 9.823,5 milionów dolarów i zyskiem (Profits) 806.0 milionów. General Motors utrzymał się na liście Fortune w roku 2005 zajmując 3. miejsce z przychodem 193.517 milionów i zyskiem 2.805 milionów dolarów.Film animowany – rodzaj filmu, w którym obrazy nie są uzyskiwane na drodze rejestrowania zjawisk (w sposób ciągły) przy pomocy kamery. Źródłem danych jest często ręcznie rysowana grafika przedstawiająca na pojedynczych klatkach filmu kolejne fazy ruchu (stąd też film animowany określany jest zazwyczaj mianem filmu rysunkowego lub kreskówki). Mogą być również wykorzystywane techniki animacji poklatkowej zdjęć poklatkowych. Obecnie coraz czesciej stosowana jest grafika i animacja wspomagana komputerowo.


  Podstrony: [1] [2] [3] [4] 5  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  World Wide Web [ˌwɜ:ldˌwaɪdˈwɛb] (sieć ogólnoświatowa, światowa rozległa sieć komputerowa), w skrócie WWW lub Web – hipertekstowy, multimedialny, internetowy system informacyjny oparty na publicznie dostępnych, otwartych standardach IETF i W3C. WWW jest usługą internetową, która ze względu na zdobytą popularność bywa błędnie utożsamiana z całym Internetem, szczególnie przez początkujących użytkowników.
  XHTML (ang. Extensible HyperText Markup Language, rozszerzalny język znaczników hipertekstowych) – język służący do tworzenia stron WWW ogólnego przeznaczenia. Specyfikacje XHTML przygotowuje organizacja W3C.
  XML (ang. Extensible Markup Language, w wolnym tłumaczeniu Rozszerzalny Język Znaczników) – uniwersalny język formalny przeznaczony do reprezentowania różnych danych w strukturalizowany sposób.
  WHATWG (ang. Web Hypertext Application Technology Working Group), Grupa Robocza ds. Technologii Hipertekstowych Aplikacji Sieciowych – nieformalna organizacja tworzona przez producentów przeglądarek internetowych i osoby prywatne, mająca na celu rozwijanie nowych technologii służących do tworzenia aplikacji sieciowych. W przeciwieństwie do neutralnego W3C, WHATWG jest kierowane głównie przez producentów kilku przeglądarek, przede wszystkim Mozilla Foundation, Google, Opera Software oraz Apple Inc.
  Kompatybilność wsteczna − cecha standardu, urządzenia lub oprogramowania, dzięki której - mimo zmiany funkcjonalności - nowa wersja umożliwia współpracę z całym otoczeniem starej wersji i jej wszystkimi komponentami. Mówi się wtedy o rozszerzeniu funkcjonalności.
  Adobe Flash (dawniej Macromedia Flash) – program komputerowy, technologia tworzenia animacji z wykorzystaniem grafiki wektorowej na zasadzie klatek kluczowych. Powstałe pliki .swf, zwane często "plikami Flash" można odtwarzać na stronie za pomocą przeglądarki internetowej z zainstalowaną odpowiednią wtyczką (np. Adobe Flash Player) lub w oddzielnym programie do tego przeznaczonym. Od wersji Flash 5, program wyposażony został w język programowania do obsługi zdarzeń (np. kliknięcie elementu myszą) – ActionScript. Dzięki temu we Flashu można tworzyć interaktywne animacje i programy, np. popularne w sieci WWW gry Flash. Oprócz tego, pliki Flash są wykorzystywane do internetowych reklam i prezentacji. Istnieją również strony internetowe całkowicie oparte na plikach Flash.
  HTML (ang. HyperText Markup Language) – hipertekstowy język znaczników, obecnie szeroko wykorzystywany do tworzenia stron internetowych.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.96 sek.