• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • HTML 5  Podstrony: [1] 2 [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Opera Software ASA (OSA) (OSE OPERA) – norweska firma informatyczna założona przez Jona Stephensona von Tetzchnera i Geira Ivarsøya w 1995.MathML (ang. Mathematical Markup Language, matematyczny język znaczników) to język będący zastosowaniem XML-a, służący do opisywania wzorów i symboli matematycznych.
  Proces normalizacji[ | edytuj kod]

  Fundacja Mozilla i Opera Software przedstawiła swoje stanowisko na warsztatach W3C w czerwcu 2004 roku, koncentrując się na rozwoju technologii, które są kompatybilne wstecz z istniejącymi przeglądarkami. Warsztat zakończył się głosowaniem: 8 za, 14 przeciw kontynuowaniu prac nad HTML. W tym samym miesiącu praca oparta na tym stanowisku została przeniesiona do nowo utworzonej grupy roboczej WHATWG, a drugi projekt, Web 1.0, został również ogłoszony. Obie specyfikacje zostały później połączone w HTML5. Specyfikacja HTML5 została przyjęta jako punkt wyjścia do pracy z nowym HTML w 2007 roku.

  Fortune 500 to ranking 500 największych amerykańskich firm klasyfikowanych według przychodów. Lista jest tworzona i publikowana co roku przez amerykański magazyn gospodarczy Fortune. Pierwsza lista została opublikowana w roku 1955. Listę otwierała firma General Motors z przychodem (Revenues) 9.823,5 milionów dolarów i zyskiem (Profits) 806.0 milionów. General Motors utrzymał się na liście Fortune w roku 2005 zajmując 3. miejsce z przychodem 193.517 milionów i zyskiem 2.805 milionów dolarów.Film animowany – rodzaj filmu, w którym obrazy nie są uzyskiwane na drodze rejestrowania zjawisk (w sposób ciągły) przy pomocy kamery. Źródłem danych jest często ręcznie rysowana grafika przedstawiająca na pojedynczych klatkach filmu kolejne fazy ruchu (stąd też film animowany określany jest zazwyczaj mianem filmu rysunkowego lub kreskówki). Mogą być również wykorzystywane techniki animacji poklatkowej zdjęć poklatkowych. Obecnie coraz czesciej stosowana jest grafika i animacja wspomagana komputerowo.

  Rok 2008 – Pierwszy publiczny projekt roboczy[ | edytuj kod]

  WHATWG opublikował pierwszy projekt roboczy 22 stycznia 2008 roku. Niektóre elementy HTML5 zostały zaimplementowane w przeglądarkach pomimo nieukończenia projektu.

  Rok 2012[ | edytuj kod]

  W lipcu 2012 WHATWG oraz W3C zdecydowały się na separację. W3C kontynuowało prace nad specyfikacją HTML5, skupiając się na jednym, ostatecznym standardzie. Organizacja WHATWG kontynuowała pracę z HTML5 udoskonalając ciągle funkcje. Nowe funkcje mogły być dodawane, ale nie mogły zostać usunięte.

  World Wide Web [ˌwɜ:ldˌwaɪdˈwɛb] (sieć ogólnoświatowa, światowa rozległa sieć komputerowa), w skrócie WWW lub Web – hipertekstowy, multimedialny, internetowy system informacyjny oparty na publicznie dostępnych, otwartych standardach IETF i W3C. WWW jest usługą internetową, która ze względu na zdobytą popularność bywa błędnie utożsamiana z całym Internetem, szczególnie przez początkujących użytkowników. XHTML (ang. Extensible HyperText Markup Language, rozszerzalny język znaczników hipertekstowych) – język służący do tworzenia stron WWW ogólnego przeznaczenia. Specyfikacje XHTML przygotowuje organizacja W3C.

  We wrześniu 2012 W3C zaproponowało, aby wypuścić stabilną wersję HTML5 do końca 2014 roku, oraz specyfikację HTML 5.1 do końca 2016 roku.

  Rok 2014[ | edytuj kod]

  28 października 2014 r. specyfikacja HTML5 osiągnęła status rekomendacji W3C.

  Nowe typy znaczników[ | edytuj kod]

  Canvas[ | edytuj kod]

   Osobny artykuł: HTML5 Canvas.

  Canvas jest elementem HTML, który może być użyty do rysowania grafik przy użyciu skryptów (zazwyczaj JavaScript). Na przykład może być użyty do rysowania wykresów, tworzenia kompozycji fotografii lub do animacji.

  Po raz pierwszy znacznik <canvas> został przedstawiony przez Apple dla Mac OS X Dashboard i później zaimplementowany w Safari. Przeglądarki oparte na silniku Gecko począwszy od wersji 1.8 (tj. Firefox 1.5 oraz późniejsze) obsługują ten nowy element. Jest również wspierany przez Operę oraz Internet Explorera 9.

  XML (ang. Extensible Markup Language, w wolnym tłumaczeniu Rozszerzalny Język Znaczników) – uniwersalny język formalny przeznaczony do reprezentowania różnych danych w strukturalizowany sposób.WHATWG (ang. Web Hypertext Application Technology Working Group), Grupa Robocza ds. Technologii Hipertekstowych Aplikacji Sieciowych – nieformalna organizacja tworzona przez producentów przeglądarek internetowych i osoby prywatne, mająca na celu rozwijanie nowych technologii służących do tworzenia aplikacji sieciowych. W przeciwieństwie do neutralnego W3C, WHATWG jest kierowane głównie przez producentów kilku przeglądarek, przede wszystkim Mozilla Foundation, Google, Opera Software oraz Apple Inc.

  Audio i wideo[ | edytuj kod]

   Osobny artykuł: Audio i Video API.

  Znaczniki <audio> i <video> dają możliwość odtwarzania na stronie dźwięku i klipów wideo bez użycia dodatkowych wtyczek. Problem stanowi brak porozumienia producentów przeglądarek co do użycia tych samych kodeków w swoich produktach.

  [ | edytuj kod]

  W dniu 18 stycznia 2011 W3C wprowadziło logo HTML5. W przeciwieństwie do innych odznak wydanych wcześniej przez W3C, nie oznacza ono ważności lub zgodności z określonym standardem. Od 1 kwietnia 2011 roku jest to logo oficjalne.

  Kompatybilność wsteczna − cecha standardu, urządzenia lub oprogramowania, dzięki której - mimo zmiany funkcjonalności - nowa wersja umożliwia współpracę z całym otoczeniem starej wersji i jej wszystkimi komponentami. Mówi się wtedy o rozszerzeniu funkcjonalności.Adobe Flash (dawniej Macromedia Flash) – program komputerowy, technologia tworzenia animacji z wykorzystaniem grafiki wektorowej na zasadzie klatek kluczowych. Powstałe pliki .swf, zwane często "plikami Flash" można odtwarzać na stronie za pomocą przeglądarki internetowej z zainstalowaną odpowiednią wtyczką (np. Adobe Flash Player) lub w oddzielnym programie do tego przeznaczonym. Od wersji Flash 5, program wyposażony został w język programowania do obsługi zdarzeń (np. kliknięcie elementu myszą) – ActionScript. Dzięki temu we Flashu można tworzyć interaktywne animacje i programy, np. popularne w sieci WWW gry Flash. Oprócz tego, pliki Flash są wykorzystywane do internetowych reklam i prezentacji. Istnieją również strony internetowe całkowicie oparte na plikach Flash.


  Podstrony: [1] 2 [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  HTML (ang. HyperText Markup Language) – hipertekstowy język znaczników, obecnie szeroko wykorzystywany do tworzenia stron internetowych.
  World Wide Web Consortium, w skrócie W3C, to organizacja, która zajmuje się ustanawianiem standardów pisania i przesyłu stron WWW. Została założona 1 października 1994 roku przez Tima Berners-Lee, twórcę WWW oraz autora pierwszej przeglądarki internetowej i serwera WWW.
  SVG (ang. Scalable Vector Graphics) – uniwersalny format dwuwymiarowej grafiki wektorowej (statycznej i animowanej), nieobwarowany licencjami i patentami.
  Interfejs programowania aplikacji (ang. Application Programming Interface, API) – sposób, rozumiany jako ściśle określony zestaw reguł i ich opisów, w jaki programy komunikują się między sobą. API definiuje się na poziomie kodu źródłowego dla takich składników oprogramowania jak np. aplikacje, biblioteki czy system operacyjny. Zadaniem API jest dostarczenie odpowiednich specyfikacji podprogramów, struktur danych, klas obiektów i wymaganych protokołów komunikacyjnych.
  XMLHttpRequest (XHR) – obiekt języków skryptowych (np. JavaScript, JScript lub VBScript) przeglądarek internetowych umożliwiający wykonywanie żądań do serwera WWW za pomocą protokołu HTTP.
  JavaScript, JS – skryptowy język programowania, stworzony przez firmę Netscape, najczęściej stosowany na stronach internetowych. Pod koniec lat 90. XX wieku organizacja ECMA wydała na podstawie JavaScriptu standard języka skryptowego o nazwie ECMAScript. Głównym autorem JavaScriptu jest Brendan Eich.
  Kaskadowe arkusze stylów (ang. Cascading Style Sheets, w skrócie CSS) to język służący do opisu formy prezentacji (wyświetlania) stron WWW. CSS został opracowany przez organizację W3C w 1996 r. jako potomek języka DSSSL przeznaczony do używania w połączeniu z SGML-em. Pierwszy szkic CSS zaproponował w 1994 r. Håkon Wium Lie.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.795 sek.