Grzyby klawarioidalne

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Grzyby klawarioidalne (ang. clavarioid fungi) – nieformalna morfologiczno-biologiczna grupa grzybów z typu podstawczaków wytwarzająca owocniki pałeczkowate, maczugowate lub krzaczasto rozgałęzione. Pod względem trofizmu są to grzyby mikoryzowe lub saprotrofy.

Multiclavula R.H. Petersen – rodzaj grzybów z rodziny goździeńcowatych (Clavulinaceae). W Polsce występuje jeden gatunek – Multiclavula mucida.Saprotrofy, roztocza, mikrokonsumenci – (z gr. saprós - zgniły) – cudzożywne organizmy pobierające energię z martwych szczątków organicznych, rozkładając je do związków prostych. Są reprezentowane przez liczne drobnoustroje (bakterie, grzyby). Do niedawna uważano, że także niektóre rośliny lądowe (np. gnieźnik leśny) odżywiają się saprofitycznie, jednak mogą one pobierać substancje pochodzące z rozkładu szczątków jedynie dzięki mikoryzie (patrz rośliny saprofityczne), a zatem dzięki ścisłej symbiozie z odpowiednim gatunkiem grzyba. To stawia je bliżej roślin pasożytniczych niż prawdziwych saprotrofów. Tradycyjnie jednak mimo to wciąż bywają określane jako saprofity lub rośliny saprofityczne. Obecnie ten typ odżywiania określany jest jako myko-heterotrofia – w tym układzie pasożytniczym właściwym saprofitem jest grzyb, a nie roślina.

Grzyby klawarioidalne są jedną z podgrup grzybów afylloporoidalnych. Nazwa grupy pochodzi od rodzaju Clavaria, do którego dawniej zaliczano liczne gatunki grzybów o tej budowie. Obecnie jednak należą one do różnych jednostek taksonomicznych, m.in. są to: Alloclavaria,  ArtomycesClavariadelphus, ClavulinopsisClavulina, Lachnocladium, Lentaria, Lepidostroma, Multiclavula, Ramaria, Ramariopsis,  Pterula, Typhula.

Owocnik, twór grzybniowy – zbita część grzybni, wytwarzana przez nią w formie charakterystycznej dla każdego gatunku, tworząca na zewnątrz lub wewnątrz zarodniki. Owocniki występują u grzybów wyższych; workowców i podstawczaków, a ich zadaniem jest wytwarzanie zarodników. Zbudowane są z dwóch rodzajów grzybni: płonnej – plektenchymy, stanowiącej rusztowanie i zarodnionośnej – obłoczni, w której wytwarzane są zarodniki. Mogą mieć różną postać, np. kapelusza osadzonego na trzonie, kopyta, bulwy, miseczki, maczugi, krzaczka, różdżki, płaskiej skorupy i inne. Istnieje ogromna różnorodność kształtów i barw owocników. Niemal wszystkie wyrastają nad ziemią, ale istnieją też owocniki podziemne, np. u trufli.Ramaria Bonord. – rodzaj wielkoowocnikowych grzybów podstawkowych należący do rodziny siatkolistowatych (Gomphaceae), którego gatunkiem typowym jest koralówka czerwonowierzchołkowa (Ramaria botrytis). W polskiej literaturze opisywany jako koralówka, dawniej używano nazwy gałęziak, a w XIX wieku dla niektórych gatunków używano także nazw rodzajowych płaskosz, goździanka, goździeńczyk i goździeniec.

Do 2002 r. liczba poznanych taksonów (gatunków i odmian) grzybów kortycjoidalnych na terenie Polski wynosiła 65, do 2015 r. znaleziono jeszcze 13 nowych, tak, że łączna liczba wyniosła 78 taksony. Nie jest to jednak liczba ostateczna, mykobiota Polski nie jest bowiem jeszcze do końca przebadana i należy spodziewać się nowych znalezisk, zwłaszcza w grupie grzybów klawarioidalnych, kortycjoidalnych, cyfeloidalnych i hydnoidalnych o niewielkich owocnikach.

Mikoryza – jest to występujące powszechnie zjawisko, polegające na współżyciu korzeni lub innych organów, a nawet nasion roślin naczyniowych z grzybami (dotyczy około 85% gatunków roślin wyższych z całego świata). Tego typu symbioza daje obu gatunkom wzajemne korzyści, polegające na obustronnej wymianie substancji odżywczych – rośliny mają lepszy dostęp do wody i rozpuszczonych w niej soli mineralnych, ale także do substancji regulujących ich wzrost i rozwój, które produkuje grzyb, ten zaś korzysta z produktu fotosyntezy roślin – glukozy. Odkrycia mikoryzy dokonał w roku 1880 polski botanik, Franciszek Kamieński, który opisał ją w swojej pracy w 1881 roku.Grzyby afylloforoidalne – nieformalna morfologiczno-biologiczna grupa grzybów. Definiuje się ją jako grzyby wielkoowocnikowe tworzące jednokomórkowe podstawki, pozbawione osłony zupełnej lub częściowej od początku rozwoju owocnika, o różnych typach hymenoforu, z wyjątkiem typowo blaszkowego. U różnych gatunków grzybów afylloforoidalnych występują hymenofory gładkie, gruzełkowate, guzkowate, merulioidalne, kolczaste, rurkowe, irpikoidalne, oraz w postaci żyłek i wydłużonych porów podobnych do blaszek.

Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego. Przewodnik terenowy. [dostęp 2017-10-30].
  2. Dariusz Karasiński. Grzyby afylloforoidalne Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. Acta Botanica Cassubica Monographiae. Tom 1. Charakterystyka mykobioty. Gdańsk 2016
  3. Corner EJH. (1950). A monograph of Clavaria and allied genera. Cambridge: University Press.
Goździeniec purpurowy (Alloclavaria purpurea (Fr.) Dentinger & D.J. McLaughlin) – gatunek grzybów z klasy pieczarniaków (Agaricomycetes).Goździeniec purpurowy (Alloclavaria purpurea (Fr.) Dentinger & D.J. McLaughlin) – gatunek grzybów z klasy pieczarniaków (Agaricomycetes).
Warto wiedzieć że... beta

Mykobiota, mikobiota, funga (ang. Mycobiota) – ogół grzybów występujących na określonym obszarze. Dawniej wykaz taksonów grzybów dla określonego obszaru nazywano florą grzybów lub miko- lub mykoflorą, współczesny termin podkreśla brak pokrewieństwa grzybów i roślin.
Artomyces Jülich (świecznik) – rodzaj grzybów należący do rodziny szyszkogłówkowatych (Auriscalpiaceae). W Polsce występuje tylko jeden gatunek.
Trofizm (trofia wód) – termin określający produktywność biologiczną zbiorników wodnych. Pod pojęciem trofia zbiornika (trofizm) rozumie się także zespół czynników środowiskowych decydujących (wpływających) o żyzności zbiornika wodnego. Trofizm uzależniony od wielu czynników, np. ilości nawozów dostających się do wód, składu i liczebności organizmów itp. Najczęściej trofia zbiornika utożsamiana jest z zawartością biogenów w toni wodnej (śródjezierzu) i zdeponowanych w osadach dennych profundalu, pomijając biogeny zdeponowane w litoralu. Trofizm odnoszony jest najczęściej do jezior (wód jeziornych).
Ramariopsis (Donk) Corner (koralownik) – rodzaj grzybów z rodziny goździeńcowatych (Clavariaceae). W Polsce występują dwa gatunki.
Pterula Fr. (piórniczka) – rodzaj grzybów z rodziny piórniczkowatych (Pterulaceae). Należy do niego około 100 gatunków, w Polsce występuje jeden gatunek.
Grzyby podstawkowe (Basidiomycota R.T. Moore) – typ grzybów (Fungi) należący do kladu Dikarya. W polskim piśmiennictwie stosowano też nazwę podstawczaki.

Reklama