Grzegorz Kociuba

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Grzegorz Kociuba (ur. 1963 w Tarnowcu) − polski poeta, krytyk literacki, pedagog. W latach 1991-1998 był redaktorem kwartalnika literackiego Fraza. Od 1998 do 2011 roku wchodził w skład redakcji kwartalnika literackiego Nowa Okolica Poetów. Członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Jako krytyk zajmuje się głównie polską poezją współczesną i najnowszą. Współpracuje m.in. z czasopismami: Twórczość, Topos, Pobocza. Pracuje jako polonista w LO im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu. Wiersze Grzegorza Kociuby były tłumaczone na: angielski, czeski, serbski, ukraiński, włoski.

Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Stanisława Grochowiaka – konkurs organizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie. Odbywa się co dwa lata począwszy od 1994 pod patronatem Prezydenta Miasta Leszna. Wśród obecnych i byłych współorganizatorów są m.in. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Urząd Miasta Leszna, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Lesznie, Wojewódzki Dom Kultury w Lesznie, Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie, Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.

Twórczość[ | edytuj kod]

Poezja[ | edytuj kod]

 • Obserwacje (1991)
 • Budzenie twarzy (1997)
 • Ślady i znaki (2001)
 • Widoki i widzenia(2005)
 • Powiększenia. Wiersze 1991-2006(2009)
 • Stonka i inne wiersze (2011)
 • Osady (2015)
 • Proza[ | edytuj kod]

 • Ktoś(2003)
 • Krytyka Literacka[ | edytuj kod]

 • Maski/Twarze. Eseje, szkice, recenzje o poezji (2009)
 • Twarze rozbitka. Poezja i eseistyka Krzysztofa Karaska (2013)
 • Wiersze w antologiach[ | edytuj kod]

 • Antologia nowej poezji polskiej(2000)
 • La comunità dei vulcani(2006)
 • Nagrody[ | edytuj kod]

  1. Nagroda Literacka Miasta Rzeszowa (1992)
  2. I Nagroda (Poezja) na IV Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. Stanisława Grochowiaka (Leszno, 2000).
  3. Nagroda Prezydenta Miasta Tarnobrzega (2001)
  4. Nagroda Zarządu Województwa Podkarpackiego (2009)
  5. Medal Komisji Edukacji Narodowej ( 2012 )
  6. Nagroda Podkarpackiego Kuratora Oświaty ( 2016 )
  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
  Warto wiedzieć że... beta

  Twórczość – miesięcznik od 1994 do końca marca 2010 wydawany przez Bibliotekę Narodową, a od 1 kwietnia 2010 przez Instytut Książki.. Najstarsze polskie pismo literackie, ukazuje się od sierpnia 1945, początkowo w Krakowie, a od 1950 w Warszawie.
  Pobocza - Kwartalnik Literacko-Artystyczny: internetowe czasopismo poświęcone kulturze krajów Europy Środkowej i Wschodniej, wydawane przez Krajeńskie Stowarzyszenie Kulturalne w Więcborku. Pismo publikuje przekłady z współczesnej literatury czeskiej, słowackiej, słoweńskiej, serbskiej, białoruskiej, rosyjskiej, niemieckiej, ukraińskiej, bośniackiej, chorwackiej i węgierskiej, a także artykuły krytyczne. Pismo posiada pełną wersję w języku czeskim, serbskim i słoweńskim. Kwartalnik organizuje Międzynarodowe Spotkania Poetyckie POBOCZA – odbywający się od 2004 festiwal poetycki, którego gośćmi są poeci i tłumacze z krajów Europy Środkowej i Wschodniej.
  Czasopismo – periodyk, publikacja periodyczna, wydawnictwo ciągłe, druk ukazujący się najczęściej w określonych terminach, pod niezmienionym tytułem, posiadający numerację ciągłą, zawierający ustaloną szatę graficzną, a także niezbyt często zmieniający się format i objętość, zawierający materiały od wielu autorów i określoną tematykę, aczkolwiek mogący się różnić wersjami językowymi, mutacjami regionalnymi.
  Tarnowiec – wieś w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie jasielskim, siedziba gminy Tarnowiec. Wieś leży na wzniesieniu 268 m n.p.m. w dorzeczu Jasiołki, przy linii kolejowej 108 (Jasło 9 km - Jedlicze 6 km).
  SUDOC (fr. Système Universitaire de Documentation, pol. Uniwersytecki System Dokumentacji) – centralny katalog informacji bibliograficznej francuskiego szkolnictwa wyższego.
  Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny (NUKAT) – katalog centralny polskich bibliotek naukowych i akademickich funkcjonujący od lipca 2002 roku. Katalog obejmuje pozycje ze wszystkich katalogów rozproszonych naukowych bibliotek uniwersyteckich tworzących NUKAT. Obecnie jest to 130 bibliotek naukowych, w tym 37 z Warszawy oraz 17 z Krakowa, w dalszej kolejności są biblioteki gdańskie (10), wrocławskie (10) oraz łódzkie (9).
  Kontrola autorytatywna – w terminologii bibliotekoznawczej określenie procedur zapewniających utrzymanie w sposób konsekwentny haseł (nazw, ujednoliconych tytułów, tytułów serii i haseł przedmiotowych) w katalogach bibliotecznych przez zastosowanie wykazu autorytatywnego zwanego kartoteką wzorcową.

  Reklama