Grzegorz Dziamski

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Grzegorz Dziamski (ur. 1955) – polski filozof, socjolog, profesor nauk humanistycznych, profesor Wydziału Antropologii i Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu, oraz Katedry Promocji i Krytyki Sztuki Wydziału Edukacji Artystycznej Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu.

Wydział Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu – jeden z siedmiu wydziałów Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Jego siedziba znajduje się przy Al. Marcinkowskiego 29 w Poznaniu. Powstał w 1995 r.Filozofia (gr. φιλοσοφία – umiłowanie mądrości) – rozważania na temat podstawowych problemów takich jak np. istnienie, umysł, poznanie, wartości, język.

Życiorys[ | edytuj kod]

Obronił pracę doktorską, 26 maja 1997 habilitował się na podstawie oceny dorobku naukowego i pracy zatytułowanej Postmodernizm wobec kryzysu estetyki współczesnej. 15 lipca 2011 nadano mu tytuł profesora w zakresie nauk humanistycznych. Objął funkcję profesora na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu, a także w Katedrze Promocji i Krytyki Sztuki na Wydziale Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny (NUKAT) – katalog centralny polskich bibliotek naukowych i akademickich funkcjonujący od lipca 2002 roku. Katalog obejmuje pozycje ze wszystkich katalogów rozproszonych naukowych bibliotek uniwersyteckich tworzących NUKAT. Obecnie jest to 130 bibliotek naukowych, w tym 37 z Warszawy oraz 17 z Krakowa, w dalszej kolejności są biblioteki gdańskie (10), wrocławskie (10) oraz łódzkie (9).Wydział Historyczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (WH UAM) – jeden z 15 wydziałów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kształci studentów na sześciu podstawowych kierunkach spośród nauk historycznych, którzy do wyboru mają studia stacjonarne i niestacjonarne. WH UAM powstał w 1976 roku po reorganizacji struktur uniwersyteckich, kiedy to zlikwidowano Wydział Filozoficzno-Historyczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Był członkiem Komitetu Nauk o Kulturze na I Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii Nauk.

Publikacje[ | edytuj kod]

 • 1984: Szkice o nowej sztuce
 • 1996: Encyklopedia kultury polskiej (redakcja i autorstwo części haseł)
 • 1996: Postmodernizm wobec kryzysu estetyki współczesnej
 • 2009: Sztuka po końcu sztuki: sztuka początku XXI wieku
 • 2016: Kulturoznawstwo czyli Wprowadzenie do kultury ponowoczesnej
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Dziamski, Grzegorz (1955- ). katalogi.bn.org.pl. [dostęp 2019-11-27].
  2. Prof. Grzegorz Dziamski, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2019-11-27].
  Kontrola autorytatywna – w terminologii bibliotekoznawczej określenie procedur zapewniających utrzymanie w sposób konsekwentny haseł (nazw, ujednoliconych tytułów, tytułów serii i haseł przedmiotowych) w katalogach bibliotecznych przez zastosowanie wykazu autorytatywnego zwanego kartoteką wzorcową.Polska Akademia Nauk (PAN) – państwowa instytucja naukowa będąca z jednej strony placówką skupiającą najwybitniejszych polskich uczonych, na wzór Francuskiej Akademii Nauk, a z drugiej - siecią wspólnie zarządzanych państwowych instytutów naukowych, których celem jest prowadzenie badań naukowych o możliwie najwyższym poziomie naukowym.
  Warto wiedzieć że... beta

  Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) - jednostka badawczo-rozwojowa nadzorowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wcześniej przez Komitet Badań Naukowych). Jej zadaniem jest ułatwienie szybkiego dostępu do aktualnej i kompleksowej informacji o nauce polskiej.

  Reklama