Grzegorz Banaszak

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Grzegorz Banaszak (ur. 1958) – polski matematyk, profesor nauk matematycznych. Specjalizuje się w geometrii algebraicznej, algebraicznej K-teorii, algebraicznej teorii liczb oraz arytmetycznej geometrii algebraicznej. Profesor zwyczajny na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie pracuje jako kierownik Zakładu Arytmetycznej Geometrii Algebraicznej.

Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (WMiI UAM) – jeden z 15 wydziałów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kształci on studentów na dwóch kierunkach (matematyka oraz informatyka), w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Wydział mieści się w budynku Collegium Mathematicum przy ul. Umultowskiej 87 (kampus Morasko).Profesor zwyczajny (skrót: prof. zw., z łac. professor ordinarius) – stanowisko na uczelni przewidziane dla pracownika naukowego lub naukowo-dydaktycznego, który posiada tytuł naukowy profesora (art. 114, ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.). Stanowisko profesora zwyczajnego jest ukoronowaniem kariery naukowej pracowników uczelni. Wiąże się bowiem z największym prestiżem – jest przyznawane szczególnie zasłużonym dla uczelni i wyróżniającym się naukowcom z tytułem naukowym profesora. Do roku 1990 profesor zwyczajny i profesor nadzwyczajny były to dwa odrębnie tytuły naukowe nadawane przez Przewodniczącego Rady Państwa. Profesor zwyczajny był wyższy rangą niż profesor nadzwyczajny.

Życiorys zawodowy[ | edytuj kod]

Studia z matematyki ukończył na poznańskim UAM w 1982, gdzie obronił pracę magisterską przygotowaną pod kierunkiem prof. Włodzimierza Stasia. Stopień doktorski uzyskał w 1990 roku w Ohio State University na podstawie rozprawy pt. Algebraic K-theory of number fields and rings of integers and the Stickelberger ideal, przygotowanej pod kierunkiem prof. Warrena Sinnotta. Staż podoktorski odbył na kanadyjskim Uniwersytecie McMaster (1991-1993). W latach 1993-1994 pracował jako adiunkt n Uniwersytecie Szczecińskim. Od 1994 pracuje na macierzystym UAM, zdobywając kolejne awanse akademickie. Habilitował się w 1997 w Instytucie Matematycznym PAN na podstawie oceny dorobku naukowego i pracy pt. Systemy Eluera elementy podzielne w algebraicznej K-teorii ciał liczbowych i ich związek z klasycznymi hipotezami arytmetyki. Tytuł naukowy profesora nauk matematycznych otrzymał w 2007 roku.

Uniwersytet Stanowy Ohio – amerykańska uczelnia wyższa o statusie uniwersytetu publicznego, z siedzibą w Columbusie i mniejszymi kampusami w Limie, Mansfield, Marion, Newark i Wooster. Powstała w 1870 roku. Kształci ponad 60 tysięcy studentów, w tym ok. 46,7 tysięcy słuchaczy studiów licencjackich oraz ok. 13,7 tysięcy magistrantów i doktorantów. Zatrudnia ok. 5,2 tysiąca pracowników naukowych i ok. 19,3 tysiąca osób wchodzących w skład pozostałego personelu. Wśród absolwentów uczelni było dwóch laureatów Nagrody Nobla: chemik Paul J. Flory i astrofizyk William Fowler.Polacy – naród zamieszkujący głównie obszar Rzeczypospolitej Polskiej i będący jej głównym składnikiem ludnościowym, a poza granicami Polski tworzący Polonię.

Współautor (wraz z W. Gajdą) podręcznika akademickiego pt. Elementy algebry liniowej (Wydawnictwa Naukowo-Techniczne 2002, ISBN 83-204-2664-2). Artykuły publikował w takich czasopismach jak m.in. „Annals of Mathematics", „Compositio Mathematica", „Journal fur die reine angewandte Mathematik", „Documenta Mathematica", „Tohoku Mathematical Journal", „Commentarii Mathematici Helvetici", „Journal of Number Theory", „Acta Arithmetica", „Comptes Rendus de l’Académie des Sciences, Paris", "Journal of Pure and Applied Algebra", „Indiana University Mathematics Journal", „Contemporary Mathematics AMS", „Communications in Number Theory and Physics", „Journal of K-Theory", „Reports on Mathematical Physics" oraz „Open Systems & Information Dynamics".

International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji. Uniwersytet McMaster (ang. McMaster University, potocznie zwany Mac) to uniwersytet działający w kanadyjskim mieście Hamilton, w prowincji Ontario. Ma 1152 wykładowców i około 22 tys. studentów. Założony w 1887 i nazwany na cześć swojego założyciela, Williama McMastera.

Należy do Polskiego Towarzystwa Matematycznego oraz Amerykańskiego Towarzystwa Matematycznego.

Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Prof. dr hab. Grzegorz Banaszak, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2016-04-14].
  2. Pracownicy. wmi.amu.edu.pl. [dostęp 2016-03-24]. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-04-20)].
  3. Zakład Arytmetycznej Geometrii Algebraicznej. wmi.amu.edu.pl. [dostęp 2016-04-08]. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-05-08)].
  4. prof. zw. dr hab. Grzegorz Banaszak. usosweb.amu.edu.pl. [dostęp 2016-04-08].
  5. Grzegorz Banaszak (homepage) (ang.). staff.amu.edu.pl. [dostęp 2016-04-14]. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-03-31)].
  6. author:"Grzegorz Banaszak" (ang.). scholar.google.pl. [dostęp 2016-03-24].
  7. Banaszak, Grzegorz (1958- ). Katalog Biblioteki Narodowej. [dostęp 2016-03-24].
  8. Grzegorz Banaszak (ang.). researchgate.net. [dostęp 2016-04-12].
WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
Warto wiedzieć że... beta

Geometria algebraiczna – dziedzina matematyki zajmująca się badaniem specyficznych obiektów geometrycznych, takich jak rozmaitości algebraiczne, metodami algebry. Zajmuje centralne miejsce we współczesnej matematyce; jest spoiwem łączącym tak odległe od siebie dziedziny, jak analizę zespoloną, topologię i teorię liczb. Przenikanie terminologii geometrii algebraicznej i jej definicji do innych gałęzi "królowej nauk" ma odbicie w jednym z najbardziej ambitnych programów unifikacji w matematyce, w programie Langlandsa.
Tytuł naukowy (tytuł naukowy profesora) – nadawany przez Prezydenta RP osobie, która uzyskała już stopień naukowy doktora habilitowanego przez to jest samodzielnym pracownikiem nauki, ma osiągnięcia naukowe lub artystyczne znacznie przekraczające wymagania stawiane w przewodzie habilitacyjnym oraz posiada poważne osiągnięcia dydaktyczne, w tym w kształceniu kadry naukowej. Wyjątkowo może być nadany osobie ze stopniem doktora, o wybitnych osiągnięciach naukowych lub artystycznych.
Polskie Towarzystwo Matematyczne (PTM) – stowarzyszenie zrzeszające osoby związane z matematyką polską. Jego cele, to
Włodzimierz Staś (ur. 29 czerwca 1925 w Witkowie, zm. 28 lutego 2011 w Poznaniu) – polski matematyk, profesor nauk matematycznych. Specjalizował się w analitycznej teorii liczb. Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (związany z Wydziałem Matematyki i Informatyki).
Algebraiczna teoria liczb - gałąź matematyki zajmująca się badaniem uogólnień pojęcia liczb wymiernych - liczbami algebraicznymi i ciałami liczbowymi.
SUDOC (fr. Système Universitaire de Documentation, pol. Uniwersytecki System Dokumentacji) – centralny katalog informacji bibliograficznej francuskiego szkolnictwa wyższego.
Biblioteka Narodowa Republiki Czeskiej (cz. Národní knihovna České republiky) – biblioteka narodowa Czech z siedzibą w Pradze. Biblioteka znajduje się w gmachu Clementinum. Jedna z najstarszych bibliotek na terenie Czech, której zbiory obejmują ponad 6,5 miliona woluminów.

Reklama