Grupa operacyjna

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Grupa Operacyjna (GO)

Zaolzie (czes. Zaolší – rzadziej używana nazwa, Těšínsko – nazwa częściej używana, choć dwuznaczna, Českotěšínsko, niem. Olsa-Gebiet) – używana głównie w Polsce potoczna nazwa zachodniej części górnośląskiego Księstwa Cieszyńskiego, położonego na Śląsku Cieszyńskim, który według lokalnego porozumienia z dnia 5 listopada 1918 roku pomiędzy Radą Narodową Księstwa Cieszyńskiego a Zemským Národním Výborem pro Slezsko miał należeć do Polski, a na Konferencji w Spa w 1920 roku, po podziale Śląska Cieszyńskiego między Polskę i Czechosłowację, został przez mocarstwa przyznany Czechosłowacji (dziś Czechy). Zaolzie było zamieszkane głównie przez Polaków (123 tysięcy na Zaolziu; 139 tys. w całej czeskiej części Śląska Cieszyńskiego) z mniejszościami czeską (32 tys.) i niemiecką (22 tys.). Nazwa pochodzi od rzeki Olzy (po czesku do 1920 Olza, od 1920 Olše), stanowiącej w okolicach Cieszyna granicę pomiędzy Polską i Czechami.Grupa Operacyjna Kawalerii Nr 2 (GOKaw. Nr 2) – dyspozycyjne dowództwo taktyczne kawalerii, zmobilizowane w dniach 27–29 sierpnia 1939 w m. Brody przez Dowództwo Kresowej Brygady Kawalerii i 22 Pułk Ułanów Podkarpackich, w mobilizacji alarmowej (grupa jednostek oznaczona kolorem zielonym).
 1. Wojska czasowo połączone pod jednym dowództwem dla wykonania określonego zadania operacyjnego; tworzy się je podczas działań na szerokich frontach i w terenie, gdzie utrudnione jest współdziałanie zgrupowań wojsk, działających na różnych kierunkach operacyjnych, a także w celu wykonania specjalnych zadań operacyjnych; grupy operacyjne mogą otrzymywać nazwy od nazwiska swego dowódcy, miejsca geograficznego i kierunku działania lub kryptonimy;
 2. dowódca wraz z zespołem najważniejszych oficerów swego sztabu; grupa tworzona doraźnie. Zadaniem takich grup jest dowodzenie wojskami z punktu dowodzenia położonego maksymalnie blisko linii frontu, najczęściej na głównym kierunku działania.
 3. Wyższy związek taktyczny Wojska Polskiego, odpowiednik korpusu lub dywizji. Występowała także w innych armiach.
 4. Zorganizowana doraźnie grupa żołnierzy (zazwyczaj część sztabu wojskowego) mająca za zadanie rozwiązanie określonego problemu. (zaplanowanie walki, dowodzenie określoną grupą oddziałów wojskowych itp.)

Polskie grupy operacyjne[ | edytuj kod]

w latach 1918–1922

Od 1918 w stosunkach między Czechosłowacją a Polską dochodziło do konfliktów wokół kilku spornych terenów: Śląska Cieszyńskiego, Orawy, Spiszu, zaś po II wojnie światowej także ziemi kłodzkiej i ziemi raciborskiej. Grupa Operacyjna 1001. Nocy (niem. Kampfgruppe 1001 Nächte) – niemiecka formacja wojskowa z okresu II wojny światowej. Została sformowana wiosną 1945 roku, walczyła na froncie Odry gdzie została niemal całkowicie zniszczona. Nazwa pochodzi od Księgi tysiąca i jednej nocy, zbioru arabskich legend, jednak przyczyna dla której ją wybrano jest nieznana.
 • Grupa Operacyjna Działdowo płk. Eugeniusza Habicha
 • Grupa Operacyjna gen. Junga
 • Grupa Operacyjna Jazdy gen. Jana Sawickiego
 • Grupa Operacyjna Witolda Aleksandrowicza
 • Grupa Operacyjna Rydza-Śmigłego
 • Grupa Podlaska/ Poleska gen. Listowskiego
 • GO „Bieniakonie” (Wojsko Litwy Środkowej)
 • w latach 1938–1939

  Samodzielne związki operacyjne przewidziane w planie organizacji wojskowej Polskich Sił Zbrojnych; należały w większości do grupy odwodów Naczelnego Wodza; składały się przeważnie z 2–3 dywizji piechoty, 1–4 dywizjonów artylerii, pododdziałów saperskich, łączności i służb; nie miały w zasadzie rozwiniętych dowództw i sztabów; rejony koncentracji i gotowości do działań osiągnąć miały po wybuchu wojny.

  Związek taktyczny (do 1945 używano także określenia wielka jednostka) – jednostka organizacyjna wojska przeznaczona do prowadzenia wspólnych działań bojowych. Związki taktyczne występują zazwyczaj we wszystkich rodzajach sił zbrojnych.Naczelny Wódz lub Naczelny Dowódca – najwyższa funkcja wojskowa w Wojsku Polskim. Od 1917 r. mianowany tylko na czas wojny.

  Samodzielne Grupy Operacyjne

 • SGO „Śląsk” (improwizowana w 1938 r., w celu aneksji Zaolzia)
 • SGO „Polesie” (improwizowana w kampanii wrześniowej 1939 r.)
 • SGO „Narew”
 • Grupy Operacyjne Kawalerii

 • Grupa Operacyjna Kawalerii Nr 1 (dyspozycyjne dowództwo)
 • Grupa Operacyjna Kawalerii Nr 2 (dyspozycyjne dowództwo)
 • Grupa Operacyjna Kawalerii gen. Abrahama (improwizowana w kampanii wrześniowej 1939)
 • Grupa Operacyjna Kawalerii gen. Andersa (improwizowana w kampanii wrześniowej 1939)
 • Grupa Operacyjna Kawalerii gen. Skotnickiego (improwizowana 8 września 1939)
 • Grupy Operacyjne

  Aneksja (łac. annexio – przyłączenie) – zagarnięcie, przyłączenie przez jedno państwo całości lub części terytorium innego państwa, najczęściej przy użyciu siły lub w wyniku wygranej wojny. Współcześnie zakazana przez prawo międzynarodowe. Przykładem aneksji jest np. zagarnięcie przez Niemcy w wojnie z Francją w 1871 Alzacji i Lotaryngii, aneksja przez Niemcy zachodnich terenów Polski w październiku 1939 r., czy aneksja przez ZSRR – w październiku 1939 – terenów wschodnich województw II Rzeczypospolitej, a w czerwcu 1940 państw nadbałtyckich: Litwy, Łotwy, Estonii, i rumuńskiej Besarabii.W obronie terytorium, zwykle najbliższego, uczestniczyła cała ludność je zamieszkująca. Było to swoiste pospolite ruszenie. Odzwierciedla się to w samym języku, gdzie słowo wojsko, znaczyło to samo, co "ludzie" i w staropolszczyźnie symbolizowało wielką chmarę ludzi. Stawali oni do boju zwykle "kupą", nie stosując jakiejś szczególnej taktyki. Grupy pospolitego ruszenia dowodzone były zapewne przez najbardziej doświadczonego wojownika społeczności. Z systemem obronnym plemion słowiańskich zamieszkujących historyczne tereny Polski wiążą się także dwa pojęcia:

  w latach 1946–1947

  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  Grupa Operacyjna "Teplice" – wydzielona formacja armii czechosłowackiej, przeznaczona do zwalczania oddziałów Ukraińskiej Powstańczej Armii.
  Samodzielna Grupa Operacyjna "Śląsk" (SGO "Śląsk") - grupa operacyjna Wojska Polskiego II RP, improwizowana we wrześniu 1938 r., w celu rewindykacji Zaolzia.
  Związek operacyjny - wielostopniowa jednostka organizacyjna i operacyjna wojska występująca we wszystkich rodzajach sił zbrojnych, przeznaczona do prowadzenia operacji na konkretnym teatrze działań wojennych.
  Grupa Operacyjna gen. Junga – grupa operacyjna Wojska Polskiego II RP pod dowództwem gen. ppor. Władysława Junga, improwizowana w czasie wojny z bolszewikami, w składzie 4 Armii.
  Wojsko Litwy Środkowej – siły zbrojne państwa proklamowanego przez generała Lucjana Żeligowskiego 12 października 1920.
  Samodzielna Grupa Operacyjna „Narew” (SGO „Narew”) - związek operacyjny Wojska Polskiego podczas kampanii wrześniowej 1939 roku.
  Grupa Zabezpieczenia Obszaru Granicznego (ZPU) – czechosłowacka formacja wojskowa, przeznaczona do zabezpieczenia granicy polsko-czechosłowackiej.

  Reklama