Grupa lotnicza

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Grupa lotnicza – jednostka organizacyjna lotnictwa wojskowego.

Samolot – statek powietrzny cięższy od powietrza (aerodyna), utrzymujący się w powietrzu dzięki wytwarzanej sile nośnej za pomocą nieruchomych, w danych warunkach względem statku, skrzydeł. Ciąg potrzebny do utrzymania prędkości w locie poziomym wytwarzany jest przez jeden lub więcej silników.Dowództwo – zespół ludzi, wraz z dowódcą, zajmujących się kierowaniem formacją wojskową lub zespołem ludzi. Najczęściej stosowane w terminologii wojskowej, rzadziej w terminologii cywilnej.
 1. kilka samolotów, pododdziałów lub oddziałów jednego bądź różnych rodzajów lotnictwa czasowo podporządkowanych wspólnemu dowództwu i wykonujących konkretne zadania bojowe;
 2. polowy oddział (związek taktyczny) lotnictwa w niektórych armiach;
 3. w walkach o niepodległość i granice II Rzeczypospolitej 1918-1921 składała się z kilku eskadr - od 1 do 5. Najczęściej grupa przypisana była do frontu, czasem armii czy mniejszej formacji wojskowej. Taktycznie podlegała dowództwu frontu, armii, operacyjnie i personalnie zaś - dowództwu lotnictwa wojskowego. Na czele grupy stał dowódca - zwierzchnik wszystkich podlegających mu eskadr. W kwietniu 1920 roku w wyniku reformy lotnictwa wojskowego przekształcono grupy w dywizjony lotnicze;
 4. w lotnictwie państw Brytyjskiej Wspólnoty Narodów - Commonwealth (RAF, i inne) kilka dywizjonów (squadron) tworzyło skrzydło (Wing), kilka skrzydeł tworzyło grupę (group);
 5. w lotnictwie USA USAAF USAF kilka dywizjonów (squadron) tworzyło grupę (group), kilka grup tworzyło skrzydło (Wing), kilka skrzydeł tworzyło armię lotniczą (air force).

Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Historia Sił Powietrznych Rzeczypospolitej Polskiej
 • Geschwader
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • pod red. Marian Laprus: Leksykon wiedzy wojskowej. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1979, s. 134.
 • Mała Encyklopedia Wojskowa, tom I ( A – J ), Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1967, wyd. I, s. 488 (dla pkt. 1-2).
 • Mała Encyklopedia Wojskowa, tom III (R – Ż), Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1971, wyd. I, s. 158 (dla pkt 4-5).
 • Ku Czci Poległych Lotników Księga Pamiątkowa, praca zbiorowa pod redakcją mjr. dypl. pil. Mariana Romeyki, Wydawnictwo Komitetu Budowy Pomnika Poległych Lotników, nakład Lucjana Złotnickiego, Warszawa 1933 (dla pkt. 3).
 • Związek taktyczny (do 1945 używano także określenia wielka jednostka) – jednostka organizacyjna wojska przeznaczona do prowadzenia wspólnych działań bojowych. Związki taktyczne występują zazwyczaj we wszystkich rodzajach sił zbrojnych.United States Air Force (USAF) – Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych, jeden z rodzajów Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych, odpowiedzialny za pewną część działań w powietrzu (duża liczba samolotów i śmigłowców bojowych podlega także marynarce wojennej, wojskom lądowym i korpusowi piechoty morskiej). Utworzone zostały jako odrębny rodzaj sił zbrojnych na bazie lotnictwa armii amerykańskiej, 18 września 1947, poprzednikiem USAF były:
  Warto wiedzieć że... beta

  Siły Powietrzne Armii Stanów Zjednoczonych (United States Army Air Forces – USAAF) to istniejąca w latach 1941-1947 formacja zbrojna wchodząca w skład Armii Stanów Zjednoczonych. W 1947 została wyodrębniona i stała się samodzielną formacją, co wiązało się ze zmianą nazwy na Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych (USAF).
  Dywizjon (dawniej – nazwa skrócona dyon)- formacja taktyczna wojska, w artylerii i kawalerii równorzędna batalionowi innych rodzajów wojsk.
  Pododdział – to część większego pododdziału, oddziału lub związku taktycznego nie mająca zwykle samodzielności gospodarczej i administracyjnej.
  Marian Romeyko h. Ślepowron (ur. 13 lutego 1897 w Olszanie w guberni kijowskiej (obecnie obwód czerkaski), zm. 10 marca 1970 w Warszawie) – pułkownik dyplomowany pilot Wojska Polskiego II RP.
  Royal Air Force (w skrócie RAF) – siły lotnicze Wielkiej Brytanii powstałe w 1918 roku. Obecnym dowódcą Królewskich Sił Lotniczych jest Air Chief Marshal Stephen Dalton. RAF podporządkowany jest Brytyjskim Siłom Zbrojnym podlegającym królowej Elżbiecie II.

  Reklama