Grupa kontrolna

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Grupa kontrolna – grupa obiektów, która w ramach wykonywanego eksperymentu nie jest poddawana żadnym manipulacjom eksperymentalnym (pozostaje w stanie naturalnym lub jest poddawana działaniom standardowym).

Psychologia (od stgr. ψυχή Psyche = dusza, i λόγος logos = słowo, myśl, rozumowanie) – nauka badająca mechanizmy i prawa rządzące psychiką oraz zachowaniami człowieka. Psychologia bada również wpływ zjawisk psychicznych na interakcje międzyludzkie oraz interakcję z otoczeniem. Psychologia jako nauka dotyczy ludzi, ale mówi się również o psychologii zwierząt (czyli zoopsychologii), chociaż zachowaniem się zwierząt zajmuje się także dziedzina biologii – etologia.Manipulacja eksperymentalna - mówiąc najogólniej, jest to działanie badacza, jakiemu poddawana jest grupa eksperymentalna podczas eksperymentu. Po dokonaniu manipulacji i uzyskaniu pożądanych efektów, badacz porównuje wyniki grupy poddanej manipulacji i grupy kontrolnej.

Wyniki uzyskane w grupie kontrolnej służą porównaniu z wynikami z grupy eksperymentalnej, dzięki czemu można uzyskać statystyczną pewność, że manipulacje wykonane na grupie eksperymentalnej rzeczywiście przyniosły oczekiwany skutek.

W czasie eksperymentów klinicznych pacjentów-uczestników włącza się do grup eksperymentalnej i kontrolnej (preferowana jest randomizacja). Członkowie grupy eksperymentalnej są poddawani ocenianej nowej procedurze medycznej, a członkowie grupy kontrolnej – interwencji alternatywnej (np. standardowej) lub pozorowanej (np. podawanie placebo lub brak działania). Analogiczne metody są również stosowane poza medycyną, w różnych obszarach badań naukowych, np. w psychologii, pedagogice i innych naukach społecznych.

Placebo (łac. będę się podobał) – substancja lub działanie (np. zabieg chirurgiczny) obojętne, nie mające wpływu na stan zdrowia pacjenta, podawane choremu jako terapia. Chory nie wie, że to, co zastosowano, nie jest prawdziwym leczeniem, zaś wszystko (dla leku głównie: wygląd, zapach, smak, konsystencja), oprócz leczniczych właściwości placebo jest takie samo, jak rzeczywistej terapii.Nauki społeczne - nauki badające strukturę i funkcje dziejów społeczeństwa, jego kulturę, prawa i prawidłowości jego rozwoju. Obok nauk przyrodniczych i nauk humanistycznych zaliczają się do nauk empirycznych. Nauki społeczne odróżniają się od nauk humanistycznych naukowymi metodami poznania oraz tym, że stosują ścisłe kryteria.

Przypisy[ | edytuj kod]

  1. red.: Słownik podstawowych pojęć. W: Strona internetowa Polskiego Towarzystwa Wakcynologii [on-line]. Polskie Towarzystwo Wakcynologii, 23/09/2016. [dostęp 2019-12-31].
  2. Michał Jakubczyk, Maciej Niewada, Wojciech Masełbas, Łukasz Borowiec: Elementy oceny organizacji i wyników badań klinicznych. Warszawa: Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, 2011, s. 127 ss. ISBN 978-83-62110-29-2.
Eksperyment kliniczny (kliniczne badanie interwencyjne, właściwe określenie: kliniczne badanie eksperymentalne) – badanie naukowe, którego zasadniczym celem jest określenie skuteczności oraz bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego (leku), wyrobu medycznego lub innej technologii medycznej (zabiegu, testu diagnostycznego).Badania naukowe – prace podejmowane przez badacza lub zespół badaczy w celu osiągnięcia postępu wiedzy naukowej, ustalenia nowych twierdzeń naukowych, tez, aksjomatów, uogólnień i definicji. Badania te mogą być podejmowane w 4 zasadniczych przypadkach:




Warto wiedzieć że... beta

Standard – wspólnie ustalone kryterium, które określa powszechne, zwykle najbardziej pożądane cechy czegoś, np. wytwarzanego przedmiotu (np. standardem jest, że każdy współcześnie wytwarzany telewizor wyświetla kolory) czy ludzkiego zachowania (norma kulturowa). Standard to czasem także podstawowa, najprostsza wersja produktu.
Randomizacja – (ang. random – przypadkowy) – w metodologii nauki termin oznaczający losowy rozdział badanych obiektów do grup porównawczych.

Reklama