Grupa izocyjanianowa

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Grupa izocyjanianowagrupa funkcyjna o ogólnym wzorze: −N=C=O. Występuje ona w izocyjanianach i jest izomeryczna względem grupy cyjanianowej (−O−C≡N).

Izomery (gr. isos – równy, meros – część) – związki chemiczne o identycznych sumarycznych wzorach cząsteczkowych, różniące się między sobą sposobami lub kolejnością wiązań atomowych albo ich innym rozmieszczeniem w przestrzeni.Izocyjaniany – związki organiczne zawierające w swojej strukturze grupę izocyjanianową o wzorze −N=C=O lub sole nieorganiczne zawierające anion izocyjanianowy [−N=C=O].

Charakteryzuje się wysoką reaktywnością: izocyjaniany reagują z wodą, dając aminę i dwutlenek węgla (co ma zastosowanie, między innymi, w piankach poliuretanowych).

Aminy – organiczne związki chemiczne zawierające w swojej budowie grupę aminową, będącą organiczną pochodną amoniaku.
Reklama