• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Grupa benzylowa

  Przeczytaj także...
  Grupa funkcyjna (podstawnik) – szczególnie aktywna część cząsteczki, która jest odpowiedzialna za jej sposób reagowania w danej reakcji.Chlorek benzylu (BnCl), PhCH2Cl – organiczny związek chemiczny, chlorowa pochodna toluenu. Otrzymywany w wyniku chlorowania w warunkach addycji rodnikowej.
  Alkohol benzylowy (nazwa systematyczna: fenylometanol, dawniej zwany fenylokarbinolem), C6H5CH2OH – organiczny związek chemiczny z grupy alkoholi aromatycznych.
  Grupa benzylowa

  Grupa benzylowa, potocznie benzyl, symbol Bngrupa funkcyjna zbudowana z pierścienia benzenu z przyłączoną grupą metylenową (−CH2−). Półstrukturalnie zapisywana jest jako C6H5−CH2−.

  Grupa metylenowa (metanodiyl, metylen), -CH2- – najprostsza grupa alkenylowa zbudowana z jednego atomu węgla i dwóch atomów wodoru, mająca dwa wiązania chemiczne. Występuje w wielu związkach organicznych. Jej nazwa wynika z faktu, że można ją utworzyć myślowo z metanu poprzez oderwanie od niego dwóch atomów wodoru. Myślowe oderwanie jednego atomu wodoru od metanu definiuje grupę metylową (-CH3), której nie należy mylić z grupą metylenową.Benzyloamina, PhCH2NH2 – organiczny związek chemiczny z grupy amin zawierający grupę benzylową. Zasadowość benzyloaminy (pKBH = 9,34) zbliżona jest do zasadowości amoniaku (pKBH = 9,25).

  Grupę benzylową często stosuje się jako grupę blokującą dla grup hydroksylowych oraz karboksylowych.

  Benzen – organiczny związek chemiczny z grupy arenów. Jest to najprostszy karbocykliczny, obojętny węglowodór aromatyczny. Jego nieorganicznym analogiem jest borazyna.Grupa fenylowa (fenyl, w skrócie: Ph) – arylowa organiczna grupa funkcyjna o wzorze C6H5-, występująca w wielu związkach aromatycznych.

  Popularne związki zawierające grupę benzylową[ | edytuj kod]

 • alkohol benzylowy
 • chlorek benzylu
 • bromek benzylu
 • benzyloamina
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • grupa fenylowa
 • Uwagi[ | edytuj kod]

  1. Międzynarodowym symbolem grupy benzylowej jest Bn, nie zaś Bz, który oznacza grupę benzoilową.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. John McMurry: Chemia Organiczna. T. 3. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003, s. 566. ISBN 83-01-14102-6.
  2. Robert T. Morrison, Robert N. Boyd: Chemia Organiczna. T. 1. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997, s. 543. ISBN 83-01-04166-8.
  Grupa karboksylowa – jedna z podstawowych organicznych grup funkcyjnych o wzorze –COOH. Charakterystyczna dla wszystkich kwasów karboksylowych. Ma charakter kwasowy, a kwasowość zależy od reszty węglowodorowej. Grupa ta jest jedną z dwóch grup funkcyjnych aminokwasów.
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.713 sek.