Gromady Ludu Polskiego

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Gromady Ludu Polskiego, właśc. Lud Polski – emigracyjna organizacja polska działająca w Anglii w latach 1835-1846, w skład której wchodziły radykalnie demokratyczne Gromady Grudziąż i Humań oraz autonomiczna gromada Praga. Nazwy te nawiązywały do uwięzienia przez władze pruskie w Grudziądzu weteranów Powstania Listopadowego, rzezi humańskiej i rzezi Pragi. Za początek działalności uważany jest manifest Gromady Grudziąż z 30 października 1835 roku skierowany do TDP, z którego się wyłamała.

Powstanie listopadowe, wojna polsko-rosyjska 1830-1831 – polskie powstanie narodowe przeciw Rosji, które wybuchło w nocy z 29 listopada na 30 listopada 1830, a zakończyło się 21 października 1831. Zasięgiem swoim objęło Królestwo Polskie i część ziem zabranych (Litwę, Żmudź i Wołyń).Tadeusz Daniszewski (właśc. Dawid Kirszbraun) (ur. 10 czerwca 1904 w Warszawie, zm. 9 sierpnia 1969 w Warszawie) – działacz komunistyczny, wieloletni dyrektor Szkoły Partyjnej KC PPR i PZPR oraz kierownik Zakładu Historii Partii.

Przyczyną wyłamania był odmienny stosunek do kwestii własności. Ludzie ci potępiali zarówno własność feudalną "posiadanie z prawa rodu" tj. dziedziczenia, jak i własność kapitalistyczną: "używanie owoców pracy cudzej, czyli eksploatacje i próżniactwo". Członkowie Ludu Polskiego nie chcieli zadowolić się hasłem uwłaszczenia włościan, wysuwanym przez TDP. Zmierzali do tego, by w przyszłej wyzwolonej Polsce oprzeć życie na zasadach wspólności posiadania, zniesienia wszelkich, nie tylko stanowych, ale i majątkowych przywilejów.

Zenon Bolesław Świętosławski (ur. 22 grudnia 1811, Warszawa zm. 6 grudnia 1875, Saint Helier - wyspa Jersey) – polski działacz emigracyjny, uczestnik powstania listopadowego oraz partyzantki Zaliwskiego w 1833 r., socjalista utopijny.Uwłaszczenie chłopów – nadanie chłopom na własność użytkowanej przez nich ziemi, połączone ze zniesieniem obciążeń feudalnych na rzecz pana feudalnego (szlachcica), czyli pańszczyzny, czynszu i tzw. "darmoch" (tj. darmowych posług, do których chłopi byli zobowiązani na rzecz dworu, np. stróżowania, uprawy pańskiego ogrodu, koszenia trawy, połowu ryb, sypania grobli, podwód, noszenia listów pańskich).

Członkowie organizacji głosili socjalistyczne poglądy społeczno-polityczne, łączone z hasłami religijno-mistycznymi. Żądali przejęcia przez lud całej ziemi i środków produkcji, zniesienia własności i przywilejów, wprowadzenia wspólnoty majątkowej, odrzucali propagowane przez TDP uwłaszczenie chłopów. Chcieli wyzwolenia Polski poprzez walkę zbrojną ludu. Widzieli Polskę w przedrozbiorowych granicach.

Organizacja (od gr. organon, łac. organum – wyspecjalizowana część pełniąca jakąś funkcję w całości) – wieloznaczne i interdyscyplinarne pojęcie z zakresu nauk o zarządzaniu, socjologii, psychologii.Spółdzielnia Wydawniczo-Handlowa „Książka i Wiedza” – polskie wydawnictwo powstałe w 1948 z połączenia Spółdzielni Wydawniczej „Książka”" (utworzonej przez działaczy PPR) i wydawnictwa "Wiedza" (związanego z PPS). W 1973 wydawnictwo weszło w skład koncernu RSW Prasa-Książka-Ruch, którego częścią pozostawało do likwidacji konglomeratu w 1990 r.

Najważniejsi działacze to:

 • Stanisław Worcell ,
 • Tadeusz Krępowiecki ,
 • Zenon Bolesław Świętosławski.
 • Działalność:

 • akcje samopomocowe dla emigrantów,
 • współpraca z europejskim ruchem rewolucyjnym.
 • W 1846 r. zawieszono działalność organizacji na skutek wewnętrznych tarć. Część członków powróciła do TDP. Z inicjatywy innych w 1856 r. powstała tajna Gromada Rewolucyjna Londyn.

   Zobacz też kategorię: Członkowie Gromad Ludu Polskiego.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Tadeusz Daniszewski, Przed powstaniem ruchu robotniczego na ziemiach polskich. Walka wyzwoleńcza narodu polskiego po utracie niepodległości., [w:] Barbara Kluge (red.), Historia polskiego ruchu robotniczego 1864-1964, t. 1, Warszawa: Książka i Wiedza, 1967, s. 13.

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Lud Polski Gromada Grudziąż do emigracji polskiej – pismo z 30 października 1835 r.. naszahistoria.fm.interia.pl. [zarchiwizowane z tego adresu].
 • Witold Jodko-Narkiewicz, Polski socyalizm utopijny na emigracyi; dwie rozprawy. Kraków 1904
 • Rzeź humańska lub Rzeź w Humaniu – wymordowanie 21 czerwca 1768 roku Polaków i Żydów, którzy schronili się w Humaniu podczas buntu Kozaków i ruskiego chłopstwa (tzw. koliszczyzny). Wśród ofiar znalazło się wiele kobiet i dzieci.Obrona Pragi (rzeź Pragi) – ostatnie starcie zbrojne insurekcji kościuszkowskiej, a zarazem ostatnia bitwa Rzeczypospolitej Obojga Narodów, rozegrana w obronie Warszawy 4 listopada 1794 roku.
  Warto wiedzieć że... beta

  Gromada Ludu Polskiego Grudziąż – jedna z dwóch Gromad Ludu Polskiego obok Gromady Humań. Powstała 30 października 1835 w Portsmouth. Skupiała byłych żołnierzy powstania listopadowego, którzy po jego upadku (od czerwca 1832 do października 1833 roku) więzieni byli w grudziądzkiej twierdzy. Nazwa pochodzi od błędnie zapisanej nazwy miasta Grudziądz.
  Gromada Rewolucyjna Londyn – polska organizacja rewolucyjno-niepodległościowa, działająca na terenie Anglii w latach 1856-1861. Do przywódców należeli: Zenon Świętosławski, Jan Kryński, pułkownik Ludwik Oborski, Henryk Abicht. W Międzynarodowym Związku Rewolucyjnym, składającym się z czterech sekcji narodowych, tworzyła sekcję polską obok angielskiej, francuskiej i niemieckiej. Jej program zakładał niepodległość Polski w ramach Rzeczypospolitej Słowiańskiej oraz socjalizm agrarny: „za podstawę naszej budowli i za wzór przyszłej reformy społecznej przyjmujemy Gromadę, jako przywrócenie patriarchalnego życia Słowian i rzecz odpowiadającą pragnieniom ludu”. W 1858 r. Gromada próbowała nawiązać łączność z rewolucjonistami w Wielkopolsce, jednakże akcję tę załamała prowokacja ze strony policji pruskiej w Poznaniu. Przypuszczalnie w 1861 organizacja zaprzestała swej działalności, na co wpływ miał wyjazd z Anglii dwóch przywódców – Świętosławskiego i Abichta.
  Mistycyzm – wieloznaczny termin opisujący doświadczenie religijne, polegające na bezpośredniej, czyli niezależnej od rytów i obrzędów, relacji człowieka z rzeczywistością poza-materialną, pozazmysłową lub transcendentną. Rzeczywistość ta jest różnie rozumiana przez poszczególne systemy religijno-filozoficzne. W chrześcijaństwie, judaizmie i islamie jest ona tożsama z Bogiem. W buddyzmie i hinduizmie z pozazmysłową Jednią, rozumianą panteistycznie jako prawdziwa rzeczywistość świata.
  Towarzystwo Demokratyczne Polskie – jedno z najważniejszych stronnictw politycznych Wielkiej Emigracji, zostało utworzone w Paryżu 17 marca 1832. Było to najliczniejsze ugrupowanie demokratyczne emigracji polskiej, zbliżone organizacyjnie do partii politycznej. Zamierzali oni odbudować Rzeczpospolitą siłami samych Polaków.
  Socjalizm (łac. societas – wspólnota) – wieloznaczne pojęcie, odnoszące się do prób zmniejszenia nierówności społecznych i upowszechnienia świadczeń socjalnych lub poddania gospodarki kontroli społecznej (poprzez instytucje państwowe, samorządowe, korporacyjne lub spółdzielcze). Częścią wspólną wszystkich odmian socjalizmu jest (częściowe lub całkowite) odrzucenie idei kapitalistycznego wolnego rynku, ograniczenie własności prywatnej oraz promowanie idei sprawiedliwości społecznej. W latach 1917-1991 wielokrotnie nadużywano terminu, stosując go w określeniu do państw rządzonych przez partie komunistyczne. W państwach rządzonych przez partie komunistyczne (tzw. państwa socjalistyczne) socjalizm był systemem, w którym środki produkcji były uspołecznione, a gospodarka według ideologii marksistowskiej miała być nastawiona na sprawiedliwy podział dóbr, a nie na zysk właścicieli kapitału. Socjalizm w tym systemie miał być drogą do komunizmu, który w praktyce nigdy nie został zrealizowany jako społeczeństwo bezklasowe.

  Reklama