Grigoriewcy

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Grigoriewcy – grupa konserwatywnych duchownych Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego działająca w latach 20. XX wieku, przeciwstawiająca się po śmierci patriarchy Tichona pełniącym obowiązki locum tenens metropolitom Piotrowi i Sergiuszowi.

Grzegorz, imię świeckie Gawriił Julianowicz (Uljanowicz) Jackowski (ur. 13 lipca 1866 w Polnym Mukarowie, zm. 26 kwietnia 1932 w Swierdłowsku) - biskup Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego. Lider grupy konserwatywnych duchownych - grigoriewców w latach 1924-1927.Rada Komisarzy Ludowych ZSRR (ros.) Сове́т наро́дных комисса́ров СССР (skróty: oficjalny Совнарком СССР; stosowany СНК СССР; oficjalny synonim Правительство СССР) — najwyższy kolegialny organ władzy ustawodawczej i wykonawczej Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich od 1923 do 1946.

Po aresztowaniu metropolity Piotra, arcybiskup Grzegorz (Jackowski) ogłosił powstanie Tymczasowej Najwyższej Rady Cerkiewnej, która miała na czas nieobecności zwierzchnika sprawować zarząd nad Rosyjskim Kościołem Prawosławnym. Organ ten, mając początkowo zgodę metropolity Piotra, zaczął działać od 22 grudnia 1926, zaś 2 stycznia 1926 otrzymał oficjalną zgodę od Rady Komisarzy Ludowych. Popularność Rady była dość istotna, gdyż poparcie dla niej w szczytowym momencie zadeklarowało 26 biskupów. Jej znaczenie spadło jednak po odwołaniu przez metropolitę Piotra błogosławieństwa dla jej działań, a następnie po złożeniu przez metropolitę Sergiusza, pełniącego po nim obowiązki locum tenens patriarchy deklaracji lojalności wobec władz. Ruch zanikł po 1927.

Konserwatyzm ((łac.) conservare – zachowywać, dochować zmian) − ideologia, która bazuje na hasłach obrony porządku społeczno-gospodarczego oraz zachowywania i umacniania tradycyjnych wartości, takich jak: religia, naród, państwo, rodzina, hierarchia, autorytet, własność prywatna. Konserwatyści chcą obronić stary porządek ze względu na przekonanie o ewolucyjnym charakterze zmian społecznych. Konserwatyzm zrodził się na przełomie XVIII i XIX w., był próbą przeciwstawienia się racjonalistycznej myśli oświeceniowej. Nowoczesny konserwatyzm stanowił reakcję na wydarzenia rewolucji francuskiej. Za twórcę podstaw ideologicznych nurtu uważany jest Edmund Burke. Jako idea polityczna termin ten po raz pierwszy użyty został w 1820 r. przez zwolennika restauracji dynastii Burbonów, François-René de Chateaubriand (1768–1848), który wydawał pismo „Konserwatysta”.Rosyjski Kościół Prawosławny (Patriarchat Moskiewski) – kanoniczny Kościół prawosławny, obejmujący swoją jurysdykcją większość parafii prawosławnych na terenie Rosji, Białorusi, Litwy i Ukrainy oraz innych państw byłego Związku Radzieckiego, jak również część parafii złożonych z emigrantów rosyjskich w innych krajach. Od 1 lutego 2009 zwierzchnikiem Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej jest patriarcha Cyryl I.

Bibliografia[ | edytuj kod]

  • Piotr Stawiński, Sekty schizmy i herezje w Rosji (słownik), Kraków: [publisher not identified], 2000, ISBN 83-7099-789-4, OCLC 46419711.
  • Tichon, imię świeckie Wasilij Iwanowicz Biełławin (ur. 19 stycznia 1865 w Klinie, zm. 7 kwietnia 1925 w Moskwie) – jedenasty patriarcha moskiewski i całej Rusi, sprawujący urząd w latach 1917–1925.
    Reklama