• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Gospodarstwo rodzinne

  Przeczytaj także...
  Gospodarstwo rolne – grunty rolne wraz z gruntami leśnymi, budynkami lub ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeżeli stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą oraz prawami i obowiązkami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Gospodarstwo rolne nie stanowi przedmiotu samodzielnego obrotu prawnego. Nie można, zatem zbyć go jedną czynnością prawną. Przedmiotem zbycia są tu poszczególne nieruchomości, na których gospodarstwo rolne zostało zorganizowane.Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego – polska ustawa uchwalona przez Sejm, określająca zasady kształtowania ustroju rolnego państwa.
  Rolnik indywidualny - w myśl ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z 2003 roku jest to osoba fizyczna, będąca właścicielem lub dzierżawcą użytków rolnych nieprzekraczających powierzchni 300 hektarów, posiadająca określone przez ustawę kwalifikacje rolnicze i zamieszkała w gminie, gdzie położona jest jedna z nieruchomości rolnych, wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego. Tylko rolnik indywidualny może prowadzić gospodarstwo rodzinne.

  Gospodarstwo rodzinne – kategoria gospodarstwa rolnego wprowadzona przez ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego z 2003 roku (Dz.U. z 2020 r. poz. 1655). W jej myśl są to gospodarstwa prowadzone osobiście przez rolnika indywidualnego, w skład którego wchodzi od 1 do 300 hektarów użytków rolnych.

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Jarosiewicz M., Gospodarstwo rolne, (w:) Prawo rolne pod red. M. Jarosiewicza i K. Kozikowskiej, Kraków 2007, s. 22-23.
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Podejmowanie wszystkich decyzji dotyczących tego gospodarstwa.
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.704 sek.