• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Gorlice  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
  Przeczytaj także...
  Biecz – miasto w południowo-wschodniej Polsce, w województwie małopolskim, w powiecie gorlickim. Siedziba gminy miejsko-wiejskiej Biecz. Leży nad rzeką Ropą, na jednym ze wzgórz Pogórza Karpackiego. Ze względu na swoją bogatą historię często jest nazywane perłą Podkarpacia lub małym Krakowem. Bywa także określany jako polskie Carcassonne, dzięki zachowanym fragmentom średniowiecznych murów miejskich i zabudowy.Lądowisko Gorlice-Szpital – lądowisko sanitarne w Gorlicach, w województwie małopolskim, położone przy ul. Węgierskiej 21. Przeznaczone jest do wykonywania startów i lądowań śmigłowców sanitarnych i ratowniczych w dzień i w nocy o dopuszczalnej masie startowej do 5700 kg.
  Gorlicki Rynek o poranku
  Widok na centrum
  Park Miejski w Gorlicach nocą
  Pomnik Tereski w Gorlicach (obecnie na Dworzysku)
  Była synagoga w Gorlicach, w XXI w. piekarnia

  Gorlicemiasto w województwie małopolskim, siedziba gminy wiejskiej Gorlice i powiatu gorlickiego.

  Gorlice leżą w dolinie Ropy i jej dopływu Sękówki, na północnej granicy Beskidu Niskiego. Przyległą zachodnią część Beskidu Niskiego powszechnie nazywa się Beskidem Gorlickim. Najwyższy szczyt Gorlic stanowi wzgórze nazywane Łysą Górą (441 m n.p.m.) 49°39′55″N 21°07′31″E/49,665278 21,125278.

  Krosno (niem. Krossen) – miasto na prawach powiatu w województwie podkarpackim, siedziba władz powiatu krośnieńskiego.Powiat gorlicki - powiat w województwie małopolskim w Polsce, utworzony w 1999 w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Gorlice.

  Według danych GUS z 31 grudnia 2019 r. miasto liczyło 27 357 mieszkańców. Składa się z 12 osiedli, które są jednostkami pomocniczymi gminy.

  Spis treści

 • 1 Środowisko naturalne
 • 2 Demografia
 • 3 Historia
 • 3.1 Powstanie miasta
 • 3.2 I wojna światowa
 • 3.3 Okres II Rzeczypospolitej
 • 3.4 II wojna światowa
 • 3.5 Okres po 1945 roku
 • 4 Etnografia okolic Gorlic
 • 5 Zabytki
 • 6 Administracja
 • 6.1 Burmistrzowie Gorlic
 • 6.2 Podział administracyjny
 • 7 Gospodarka
 • 8 Transport
 • 8.1 Drogi krajowe i wojewódzkie
 • 8.2 Koleje
 • 8.3 Komunikacja miejska
 • 8.4 Komunikacja autobusowa
 • 8.5 Transport lotniczy
 • 9 Edukacja
 • 9.1 Przedszkola
 • 9.2 Miejskie zespoły szkół (szkoły podstawowe i gimnazja)
 • 9.3 Szkoły ponadpodstawowe
 • 9.4 Szkoły wyższe
 • 10 Kultura
 • 10.1 Biblioteki
 • 10.2 Muzea
 • 10.3 Instytucje i stowarzyszenia kulturalne
 • 10.4 Inne
 • 11 Media
 • 11.1 Portale internetowe
 • 11.2 Prasa
 • 11.3 Radio
 • 11.4 Telewizja
 • 12 Ciekawostki
 • 13 Sport
 • 13.1 Większe kluby sportowe
 • 13.2 Obiekty sportowe
 • 14 Szlaki turystyczne
 • 15 Wspólnoty wyznaniowe
 • 16 Cmentarze
 • 17 Pomniki
 • 18 Miasta partnerskie
 • 19 Honorowi obywatele miasta
 • 20 Zobacz też
 • 21 Przypisy
 • 22 Bibliografia
 • 23 Linki zewnętrzne
 • Środowisko naturalne[ | edytuj kod]

  Miasto Gorlice zajmuje obszar 23,56 km² (2002), w tym:

  Wapienne (j. łemkowski Вапенне) – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie gorlickim, w gminie Sękowa. Dialekt małopolski należy do dialektów języka polskiego, którym posługują się mieszkańcy Małopolski. Nie jest on jednakowy w całym regionie.
 • użytki rolne: 61%
 • użytki leśne: 10%
 • Miasto stanowi 2,44% powierzchni powiatu.

  Demografia[ | edytuj kod]

  Dane z 30 czerwca 2012 r.:

 • Piramida wieku mieszkańców Gorlic w 2014 roku.
 • Piramida wieku Gorlice.png

  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
  Warto wiedzieć że... beta

  Prawo książęce (łac. ius ducale) – pojawiająca się w 1. poł. XIII wieku na ziemiach polskich nazwa określająca władzę książęcą nad ludźmi i dobrami, w zakresie sądowniczym oraz w możliwości egzekucji różnych świadczeń: danin, posług, służby wojskowej, w ustanawianiu miru książęcego oraz regaliów. Były to z reguły ciężary, jakie ponosiła ludność tak w dobrach książęcych, kościelnych jak i prywatnych na rzecz władcy. Prawo książęce rozkładało się na warianty grupowe, regulujące "wieczyste" powinności oraz statusowe uprawnienia poszczególnych kategorii ludności chłopskiej w gospodarczej organizacji państwa, regulowało jej dziedziczne obowiązki i przywileje. W literaturze definiowane często jako pojęcie pełni władzy książęcej, która "nie znała żadnych ścisłych granic".
  Związek Walki Zbrojnej (ZWZ) (SSS) – Siły Zbrojne w Kraju podczas II wojny światowej, w okresie od 13 listopada 1939 do 14 lutego 1942, a następnie przemianowane na Armię Krajową.
  Polska Partia Robotnicza (PPR) – partia polityczna utworzona w czasie niemieckiej okupacji, 5 stycznia 1942 roku, w Warszawie z inicjatywy przybyłych z ZSRR polskich komunistów z tzw. Grupy Inicjatywnej (zrzuconych przez lotnictwo radzieckie na spadochronach 28 grudnia 1941 w okolicach Wiązowny), poprzez połączenie organizacji Związek Walki Wyzwoleńczej (utworzonej we wrześniu 1941) z kilkoma istniejącymi konspiracyjnymi grupami komunistycznymi, takimi jak: „Młot i Sierp”, Stowarzyszenie Przyjaciół ZSRR, Grupa Biuletynu Radiowego, Spartakus, Sztandar Wolności oraz grupa „Proletariusz”.
  Sękowa – wieś w Polsce położona nad rzeką Sękówką, dopływem Ropy. Wieś znajduje się w województwie małopolskim, w powiecie gorlickim i jest siedzibą gminy Sękowa. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa nowosądeckiego. Wieś jest atrakcyjnym punktem pod względem turystycznym.
  Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID) – narodowa instytucja kultury podległa Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Misją NID jest tworzenie podstaw dla zrównoważonej ochrony dziedzictwa poprzez gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o zabytkach, wyznaczanie standardów ich ochrony i konserwacji oraz kształtowanie świadomości społecznej celem zachowania dziedzictwa kulturowego Polski dla przyszłych pokoleń. Instytut wydaje kwartalnik „Ochrona Zabytków”.
  Karpacko-Galicyjski Szlak Naftowy – szlak będący początkiem odcinku transgranicznego szlaku naftowego (Gorlickie Zagłębie Naftowe) biegnącego od Gorlic poprzez Jasło, Krosno, Sanok i Ustrzyki Dolne na teren Ukrainy – do Borysławia, Drohobycza oraz Lwowa.
  Gorlickie Centrum Kultury – samorządowa instytucja kultury, posiadająca osobowość prawną i samodzielnie prowadząca gospodarkę finansową. Siedziba Domu Kultury mieści się w Gorlicach w budynku przy ulicy Michalusa 4.

  Reklama

  Czas generowania strony: 1.425 sek.