• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Gnus

  Przeczytaj także...
  Emacs – rodzina edytorów tekstu, znana ze swojej rozszerzalności. Podręcznik najpopularniejszego wariantu GNU Emacs opisuje go jako „rozszerzalny, dostosowywalny, samodokumentujący się, edytor wyświetlany w czasie rzeczywistym”. Rozwój pierwszych Emacsów rozpoczął się w połowie lat siedemdziesiątych, a prace nad GNU Emacsem, kontynuowane są aktywnie do chwili obecnej (2020). Usenet (ang. USEr NETwork – sieć użytkowników) to ogólnoświatowy system grup dyskusyjnych, z którego można korzystać przez Internet. Składa się on z tysięcy grup tematycznych, ułożonych w strukturę hierarchiczną. Wiadomości przypominające pocztę elektroniczną użytkownicy wysyłają do serwerów Usenetu, a serwery tworzące sieć P2P automatycznie wymieniają je między sobą. Czasem wiadomości są nazywane postami, z angielskiego to post – wywiesić informację, skąd a post – wiadomość umieszczona w Usenet.
  Akronim rekurencyjny (ang. recursive acronym) – akronim, który odnosi się do siebie w reprezentowanym wyrażeniu.

  Gnus (wymawiamy /gnuz/) – czytnik wiadomości w edytorach GNU Emacs i XEmacs. Umożliwia czytanie i komponowanie listów elektronicznych i wiadomości grup dyskusyjnych. Dodatkowo, potrafi korzystać ze źródeł na stronach internetowych.

  Użytkownicy Gnusa mają do dyspozycji program, w którym wiadomości pocztowe i usenetowe są zwięźle zasymilowane, nie wspominając już o możliwości używania Emacsa do pisania listów elektronicznych.

  Tak samo, jak w wyrazie GNU, litera g w Gnus jest zawsze wymawiana.

  XEmacs - edytor tekstu, który jest oparty na edytorze GNU Emacs. Poprzez zastosowanie GUI w X Window jest on bardziej przyjazny dla użytkownika od swego poprzednika. Jednak od wersji 22 również GNU Emacs posiada GUI, które oparte jest na bibliotece GTK. Istnieje wiele wersji edytora XEmacs na różne odmiany UNIX-a, a także na platformę Windows oraz Mac OS X.Alfabet (nazwa pochodzi od starogreckich nazw pierwszych liter alfabetu: alfa i beta) – najpopularniejszy system zapisywania mowy. Terminu używany w trzech głównych, powiązanych ze sobą i niekiedy mylonych znaczeniach, co jest źródłem licznych nieporozumień w dziedzinie historii i teorii pisma, oraz w jednym znaczeniu pochodnym. Piąty sens obejmuje użycie niepoprawne, czyli nazywanie "alfabetami" systemów nie będących nimi (pseudoalfabetów).

  Jeżeli jakiejś funkcji w Gnusie brakuje, może być względnie łatwo (w porównaniu do większości innych klientów) dodana przez samego użytkownika za pomocą kilku linijek Emacs Lispa.

  Historia[ | edytuj kod]

  Gnus to kopia programu GNUS napisanego przez Masanobu Umeda, który zaprzestał być tworzony w 1992. W 1994 Lars Magne Ingebrigtsen rozpoczął pisanie kopii pod nazwą ding, która jest rekurencyjnym akronimem słów ding is not Gnus.

  Porównanie klientów poczty elektronicznej. Poniższe tabele porównują ogólne oraz niektóre techniczne informacje na temat programów klienta poczty elektronicznej. W dalszej części artykułu, na określenie klienta poczty elektronicznej używana będzie nazwa program pocztowy. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat danego programu, proszę skorzystać z dedykowanego artykułu.Litera – znak graficzny charakterystyczny dla pism fonetycznych. Może wyrażać pojedynczą głoskę, sylabę lub wchodzić w skład innych połączeń - np. dwuznaków. W języku francuskim zestaw nawet pięciu liter może oznaczać jedną głoskę.

  Wydania[ | edytuj kod]

 • Gnus 5 ((ding) Gnus) – listopad 1995
 • Gnus 5.2 (September Gnus) – maj 1996
 • Gnus 5.4 (Red Gnus) – 25 stycznia 1997
 • Gnus 5.6 (Quassia Gnus) – 8 marca 1998
 • Gnus 5.8 (Pterodactyl Gnus) – 3 grudnia 1999
 • Gnus 5.10 (Oort Gnus) – 1 maja 2003
 • W nawiasach są nazwy wersji Alpha poszczególnych wydań. Można zauważyć, że pierwsze litery tych nazw są poprzedzającymi się literami w alfabecie.

  Emacs Lisp (czasami nazywany Elisp) - dialekt języka programowania Lisp wykorzystywany przez edytory tekstu GNU Emacs i XEmacs, używany do pisania programów, które wspomagają pisanie tekstu oraz rozszerzają możliwości edytora Emacs. Większość funkcji edytora Emacs została napisana w Emacs Lisp-ie, oprócz między innymi niskopoziomowych funkcji wyświetlających oraz interpretera i kompilatora Emacs Lisp, które zostały napisane w języku C.Poczta elektroniczna lub krótko e-poczta, (ang. electronic mail krótko e-mail) – usługa internetowa, w nomenklaturze prawnej określana zwrotem świadczenie usług drogą elektroniczną, służąca do przesyłania wiadomości tekstowych, tzw. listów elektronicznych – stąd zwyczajowa nazwa tej usługi.

  Aktualna wersja niestabilna, która zostanie wydana jako Gnus 5.12, nazywa się No Gnus.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Porównanie klientów poczty elektronicznej
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Strona projektu Gnus
 • EmacsWiki: CategoryGnus
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.626 sek.