• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Gniazdo Jawornika  Podstrony: [1] 2 [3]
  Przeczytaj także...
  Beskid Dukielski – umowna nazwa środkowej części Beskidu Niskiego leżącej na północ od Przełęczy Dukielskiej. Rozciąga się od dolin Wisłoki i Ryjaka na zachodzie po drogę Królik Polski - Daliowa - Czeremcha na wschodzie. Na północy granicę stanowi droga Nowy Żmigród - Dukla. Dalej na wschód obniżenie Jasionki - górnej Lubatowej i Królika Polskiego oddziela Beskid Dukielski od Wzgórz Rymanowskich. Przeważają w nim wąskie grzbiety o przebiegu równoleżnikowym lub z północnego zachodu na południowy wschód, charakteryzujące się dużą indywidualnością. Zbudowany jest ze skał osadowych - głównie piaskowców, łupków i zlepieńców. Bardzo częste są osuwiska. Towarzyszą im jaskinie szczelinowe. Najwyższym szczytem jest Baranie (754 m n.p.m.).Polańska (inaczej Horbki Sabaryniackie, Makowertyn, 737 m n.p.m.) - częściowo zalesiony i zakrzaczony szczyt w Gnieździe Jawornika, we wschodniej części Beskidu Niskiego. Znajduje się na bocznym grzbiecie na południowy wschód od Jawornika. Od wschodu znajduje się szczyt Garbki (671 m n.p.m.) a następnie grzbiet stromo opada do doliny Wisłoka, pomiędzy Surowicą a Wernejówką.
  Ukształtowanie[ | edytuj kod]

  Grupa ma charakter rozległego rozrogu górskiego z centralnie usytuowanym zwornikiem – Jawornikiem. Jawornik określany jest głównym lub centralnym szczytem całego gniazda, chociaż położona ok. 1,2 km na południe od niego Kamfiniarka jest równie rozległa oraz ma taką samą (761 m n.p.m.) lub nawet o metr większą (762 m n.p.m.) wysokość. Cała grupa jest mocno rozczłonkowana dolinkami licznych cieków wodnych, należących do dorzeczy Jasiołki i Wisłoka. Tworzą one plątaninę rozgałęziających się wielokrotnie grzbietów o dość stromych stokach.

  Przełęcz Szklarska – przełęcz we wschodniej części Beskidu Niskiego, położona na wysokości ok. 580 m n.p.m. pomiędzy szczytami Siwiców (650 m n.p.m.) a Jawornika (761 m n.p.m.). Przez przełęcz prowadzi droga wojewódzka nr 887, łącząca Rymanów z Jaśliskami (dojazd do drogi wojewódzkiej nr 897).Posada Jaśliska – wieś w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie krośnieńskim, w gminie Jaśliska nad rzeką Jasiołką.

  Od Jawornika rozchodzi się na wszystkie strony sześć głównych grzbietów o stosunkowo wyrównanych wysokościach 650-750 m n.p.m. Oprócz trzech wspomnianych wyżej (ku południowi, zachodowi i północy) są to: w kierunku południowo-wschodnim – krótki grzbiet, za wyraźną przełęczą (659 m n.p.m.) zakończony masywnym szczytem Polańskiej (też: Horbki Sabaryniackie,737 m n.p.m.) nad dawną wsią Polany Surowiczne; w kierunku wschodnim – masywny, krótki grzbiet z Putyską (649 m n.p.m.) i odchodzącymi od niej Zawojami (556 m n.p.m.), opadającymi stromo nad dolinę Wisłoka; w kierunku północno-wschodnim – kręty grzbiet schodzący przez Dział (734 m n.p.m.) i zakończony szczytem Szczob (556 m n.p.m.) w widłach Wisłoczka i Wisłoka. Należy dodać, że grzbiet południowy rozwidla się w masywie Kamfiniarki: jego odnoga zachodnia przez Banię Szklarską (695 m n.p.m.) nad Szklarami schodzi ku Pańskiej Górze nad Jaśliskami, natomiast odnoga południowo-zachodnia kończy się Łysą Górą (557 m n.p.m.) nad Posadą Jaśliską.

  Piotruś (Płazyna, 727 m n.p.m.) – szczyt w Beskidzie Niskim w paśmie Beskidu Dukielskiego, górujący nad przełomem Jasiołki. Na stokach Piotrusia odkryto jaskinie, bije tu także źródełko związane legendą ze św. Janem z Dukli.Baba, t. Kanasiówka (823 m n.p.m.) – zalesiony szczyt we wschodniej części Beskidu Niskiego. Leży na terenie Jaśliskiego Parku Krajobrazowego.

  Zdecydowanie większa część masywu jest zalesiona, w przeważającej części lasami bukowymi. W wielu miejscach dawniejsze polany lub wyręby porasta gąszcz młodych samosiewów z zaroślami leszczyny. Jedynie zachodnie stoki Bani Szklarskiej nad Szklarami i południowe stoki Polańskiej pokrywają łąki i pastwiska.

  Turystyka[ | edytuj kod]

  Gniazdo Jawornika jest jednym z najrzadziej odwiedzanych zakątków Beskidu Niskiego. W całej grupie górskiej nie wyznakowano dotychczas żadnego pieszego szlaku turystycznego. O ile w południowej części grupy istnieje dość gęsta sieć dróg i ścieżek leśnych, o tyle w części północnej jest ona znacznie uboższa.

  Polany Surowiczne – nieistniejąca wieś w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie sanockim, w gminie Komańcza.Szklary – osada w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie krośnieńskim, w gminie Jaśliska, przy DW887.


  Podstrony: [1] 2 [3]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Władysław Maria Antoni Krygowski (ur. 28 stycznia 1906 r. w Krakowie, zm. 4 kwietnia 1998 r. tamże) – prawnik, adwokat, pracownik i działacz polskich organizacji turystycznych, publicysta, znawca polskich Karpat, autor przewodników górskich i książek poświęconych górom, jeden z najbardziej zasłużonych dla rozwoju polskiej turystyki górskiej i kształtowania jej etosu.
  Królik Polski – wieś w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie krośnieńskim, w gminie Rymanów, przy DW887.
  Szlak turystyczny – trasa wycieczkowa oznaczona specjalnymi symbolami wyznaczającymi jej przebieg i ułatwiającymi odnalezienie właściwej drogi.
  Wola Niżna – wieś w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie krośnieńskim, w gminie Jaśliska nad rzeką Jasiołką.
  Daliowa – wieś w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie krośnieńskim, w gminie Jaśliska na prawym brzegu rzeki Jasiołki. Przez wieś płynie potok Daliówka prawobrzeżny dopływ Jasiołki.
  Buk pospolity, buk zwyczajny (Fagus sylvatica L.) – gatunek drzewa należący do rodziny bukowatych (Fagaceae Dumort.). Występuje na przeważającej części kontynentu europejskiego. W Polsce pospolity, gatunek rodzimy.
  Leszczyna (Corylus L.) – (orzech laskowy) rodzaj drzew i krzewów klasyfikowany w różnych systemach do rodziny brzozowatych lub leszczynowatych. Należy tu 15 gatunków występujących na obszarach umiarkowanych Europy, Azji i Ameryki Północnej. Gatunkiem typowym jest Corylus avellana.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.817 sek.