Gmina Tarnoszyn

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Gmina Tarnoszyn (od 1951 gmina Ulhówek) – dawna gmina wiejska istniejąca w latach 19341951 w woj. lwowskim/lubelskim. Siedzibą władz gminy w latach 1934–45 był Tarnoszyn, a po wojnie Uhnów (będący równocześnie siedzibą gminy Uhnów, w której się znajdował).

Szczepiatyn – wieś w Polsce położona w województwie lubelskim, w powiecie tomaszowskim, w gminie Ulhówek, położona w dolinie rzeczki Rzeczycy. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa zamojskiego.Gmina Uhnów (za II RP gmina Wierzbica; od 1951 gmina Machnów) – dawna gmina wiejska istniejąca w latach 1941-1951 w woj. lubelskim. Siedzibą gminy był Uhnów, będący równocześnie siedzibą gminy Tarnoszyn (do wybuchu wojny odrębna gmina miejska, podczas wojny w składzie gminy Uhnów, w 1945 nie zaliczony do miast, obecnie miasto na Ukrainie).

Gminę zbiorową Tarnoszyn utworzono 1 sierpnia 1934 roku w województwie lwowskim, w powiecie rawskim, z dotychczasowych jednostkowych gmin wiejskich: Dyniska, Korczmin, Korczów, Krzewica, Rzeczyca, Staje, Szczepiatyn, Tarnoszyn, Ulhówek i Wasylów.

Pod okupacją niemiecką gminę Tarnoszyn włączono do powiatu hrubieszowskiego w dystrykcie lubelskim Generalnego Gubernatorstwa (GG). Ponieważ granica między GG a Związkiem Radzieckim (a od 1940 między dystryktami lubelskim a galicyjskim w obrębie GG) przebiegała na rzece Sołokii, część Uhnowa (który przypadł ZSRR) na północ od Sołokii - Zastawie ze stacją kolejową Uhnowa (761 mieszkańców) - przyłączono do gminy Tarnoszyn; wyodrębniono też nową gromadę Hubinek. Tak więc gmina Tarnoszyn w latach 1940–45 składała się z 12 gromad: Dyniska, Hubinek, Korczmin, Korczów, Krzewica, Rzeczyca, Staje, Szczepiatyn, Tarnoszyn, Ulhówek, Wasylów i Zastawie.

Sołokija (po polsku Rzeka Załoka, ukr. Солокія) - rzeka w południowo-wschodniej Polsce i na zachodzie Ukrainy, w dorzeczu Wisły, dopływ Bugu.25 listopada jest 329. (w latach przestępnych 330.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 36 dni.

Na mocy dekretu PKWN z 21 sierpnia 1944 (Art. 12) uchylono podział administracyjny wprowadzony przez okupanta. Jednakże, ponieważ przedwojenny powiat rawski przestał istnieć (po przejęciu większej części jego obszaru przez ZSRR), obszar gminy Tarnoszyn pozostałby w powiecie hrubieszowskim. Z powodu bliższego położenia gminy względem Tomaszowa Lubelskiego, władze polskie przeniosły 9 sierpnia 1945 roku gminę do powiatu tomaszowskiego (woj. lubelskie). W skład gminy wszedł także pas przedzielonej granicą gminy Bruckenthal.

Powiat hrubieszowski - powiat w Polsce (województwo lubelskie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Hrubieszów.Gromada Dyniska – dawna gromada, czyli najmniejsza jednostka podziału terytorialnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1954-1972.

Gmina została zniesiona w dniu 26 listopada 1951 roku w związku z przeniesieniem siedziby z Uhnowa do Ulhówka i zmianą nazwy jednostki na gmina Ulhówek. Manewr ten był powiązany ze zmianami terytorialnymi między Związkiem Radzieckm i Polską w ramach umowy o zamianie granic z 1951 roku. W toku zamian, gromady Korczów i Staje (przy linii kolejowej Rawa RuskaKrystynopol) z gminy Tarnoszyn zostały włączone do ZSRR, a także siedziba gminy Tarnoszyn – Uhnów, pozostawiając przez to gminę Tarnoszyn bez urzędu gminy. W okrojonej gminie wieś Ulhówek posiadała najlepsze predyspozycje do ulokowania nowej siedziby gminy; przy okazji zmieniono też nazwę gminy aby odpowiadała realiom.

Gmina (od niem. Gemeinde – komuna, społeczność) – wspólnota samorządowa osób zamieszkujących określone terytorium.Dystrykt lubelski (niem. Distrikt Lublin) – jednostka administracyjna Generalnego Gubernatorstwa od 26 października 1939 do 25 lipca 1944. W 1940 roku zajmował obszar 26 848 km² a w 1942 – 26 560 km².

W lipcu 1952 roku nowa gmina Ulhówek składała się z 8 gromad. Gmina Ulhówek zniesiono ostatecznie 29 września 1954 roku wraz z reformą wprowadzającą gromady w miejsce gmin. Ulhówek, Tarnoszyn, Rzeczyca i Szczepiatyn utworzyły gromadę Ulhówek, natomiast Dyniska i Hubinek weszły w skład gromady Dyniska, a Wasylów, Korczmin i Krzewica utworzyły gromady Korczmin.

Polska Rzeczpospolita Ludowa (PRL) – oficjalna nazwa państwa polskiego w latach 1952–1989. Uprzednio, w latach 1945–1952 ten sam organizm państwowy funkcjonował jako podmiot prawa międzynarodowego pod nazwą Rzeczpospolita Polska. Państwo to w okresie 1945-1989 propagandowo i kolokwialnie określane było jako Polska Ludowa.Gmina Oleszyce Stare – dawna gmina wiejska istniejąca w latach 1944-1954 w woj. rzeszowskim (dzisiejsze woj. podkarpackie). Siedzibą władz gminy były Oleszyce Stare.

Przypisy[ | edytuj kod]

 1. W czasie II wojny światowej przejściowo poza administracją polską; w 1951 jej fragmenty włączono do ZSRR
 2. Spis ludności z 14 lutego 1946 roku
 3. od 1 sierpnia 1934 do 25 listopada 1951 roku
 4. Informator adresowy miast i gmin wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa: Instytut Wydawniczy Kolumna, 1948.
 5. Dz.U. z 1934 r. nr 64, poz. 550
 6. Włączoną do Uhnowa 1 lipca 1934 (Dz.U. z 1934 r. nr 56, poz. 498)
 7. Amtliches Gemeinde- und Dorfverzeichnis fuer das GG
 8. Dz.U. z 1944 r. nr 2, poz. 8
 9. Dz.U. z 1945 r. nr 26, poz. 160
 10. Dz.U. z 1951 r. nr 60, poz. 412
 11. Dz.U. z 1952 r. nr 11, poz. 63
 12. Wykaz Gromad Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej według stanu z dnia 1.VII 1952 r., PRL, GUS, Warszawa
 13. Dz.U. z 1954 r. nr 43, poz. 191
 14. Uchwała Nr 16 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie z dnia 5 października 1954 r. w sprawie podziału na nowe gromady powiatu tomaszowskiego; w ramach Zarządzenia Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie z dnia 23 listopada 1954 r. w sprawie ogłoszenia uchwał Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie z dnia 5 października 1954 r., dotyczących reformy podziału administracyjnego wsi (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie z dnia 3 grudnia 1954 r., Nr. 15, Poz. 64)
Uhnów (ukr. Угнів) – miasto na Ukrainie w obwodzie lwowskim, rejon sokalski, do 15 lutego 1951 w województwie lubelskim w Polsce. Jest to obecnie najmniejsze miasto na Ukrainie liczące mniej niż 999 mieszkańców, całkowita liczba mieszkańców podawana jest ze wsią Zastawie.Tomaszów Lubelski – miasto i gmina w województwie lubelskim, stolica powiatu tomaszowskiego. Leży na Roztoczu Środkowym, nad Sołokiją.
Warto wiedzieć że... beta

Powiat rawski (lub powiat rawsko-ruski) – powiat w województwie lwowskim, istniejący w okresie II Rzeczypospolitej, z siedzibą w Rawie Ruskiej. 1 sierpnia 1934 r. dokonano nowego podziału powiatu na gminy wiejskie.
Powiat tomaszowski – powiat w Polsce (województwo lubelskie) odtworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Tomaszów Lubelski.
Województwo lubelskie – jednostka samorządu terytorialnego i podziału administracyjnego Polski o powierzchni 25 122,49 km². Obejmuje obszar Niziny Południowopodlaskiej, Polesia Wołyńskiego, Wyżyny Lubelskiej, Wyżyny Wołyńskiej i Kotliny Sandomierskiej. Zamieszkuje je 2,15 mln osób. Siedzibą władz wojewódzkich jest Lublin.
Gromada Ulhówek – dawna gromada, czyli najmniejsza jednostka podziału terytorialnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1954-1972.
Dystrykt Galicja, niem. Distrikt Galizien (również dystrykt lwowski) – jednostka administracyjna Generalnego Gubernatorstwa w okresie 1941-1944.
Hrubieszów (do 1802 Rubieszów, ukr. Грубешів, Hrubesziw) – miasto i gmina w południowo-wschodniej Polsce, w województwie lubelskim, siedziba powiatu hrubieszowskiego.
Rawa Ruska (ukr. Рава-Руська, ros: Рава-Русская) – miasto na Ukrainie, na Roztoczu Wschodnim, nad Ratą, w obwodzie lwowskim, w rejonie żółkiewskim, przy granicy z Polską; węzeł kolejowy.

Reklama