Gmina Masiewo

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Gmina Masiewo (lub gmina masiewska; od 1945 gmina Narewka) – dawna gmina wiejska istniejąca do 1939 roku w woj. białostockim (obecnie na pograniczu Polski i Białorusi). Nazwa wsi pochodzi od wsi Masiewo, jednak siedzibą władz gminy była Narewka.

Stare Masiewo, Masiewo I, Masiewo Stare – wieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie hajnowskim, w gminie Narewka.Gmina Łosinka – dawna gmina wiejska istniejąca do 1934 roku oraz w latach 1952-1954 w woj. białostockim (dzisiejsze woj. podlaskie). Siedzibą gminy była Łosinka.

Początkowo gmina należała do powiatu prużańskiego. 12 grudnia 1920 r. została przyłączona do nowo utworzonego powiatu białowieskiego pod Zarządem Terenów Przyfrontowych i Etapowych. Gmina Masiewo została wraz z całym powiatem przyłączona 19 lutego 1921 roku do (utworzonego 14 sierpnia 1919 roku) województwa białostockiego. Od 19 lutego 1921 była jedną z zaledwie trzech gmin powiatu białowieskiego, a po jego zniesieniu z dniem 1 sierpnia 1922 roku została przyłączona do powiatu bielskiego w tymże województwie. 1 października 1934 roku do gminy Masiewo przyłączono część obszaru zniesionej gminy Łosinka. Gmina obejmowała połacie Puszczy Białowieskiej.

Powiat białowieski – powiat utworzony 12 grudnia 1920 r. pod Zarządem Terenów Przyfrontowych i Etapowych z części powiatów prużańskiego (gminy: Białowieża, Masiewo i Suchopol) i brzeskiego (gminy: Połowce, Wierzchowiec, Dmitrowicze i Dworce). Siedzibą władz powiatowych była wieś Białowieża. W powiecie nie było miast, a jedynym miasteczkiem była Narewka Mała (1205 mieszk. a 1921 roku).14 sierpnia jest 226. (w latach przestępnych 227.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 139 dni.

Według Powszechnego Spisu Ludności z 1921 roku gminę zamieszkiwało 5237 osób, wśród których 683 było wyznania rzymskokatolickiego, 3735 prawosławnego, 9 ewangelickiego a 810 mojżeszowego. Jednocześnie 2555 mieszkańców zadeklarowało polską przynależność narodową, a 2048 białoruską, 622 żydowską, 10 rosyjską. Był także jeden Rusin i Słowak. W gminie było 863 budynków mieszkalnych.

1 października jest 274. (w latach przestępnych 275.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 91 dni.Bielsk Podlaski – miasto i gmina w województwie podlaskim, siedziba powiatu bielskiego oraz gminy wiejskiej Bielsk Podlaski.

Po wojnie obszar gminy Masiewo został przedzielony granicą państwową; zachodnia połowa pozostała w Polsce (łącznie z siedzibą Narewką), natomiast wschodnia (ok. 10 000 ha) weszła w struktury administracyjne Związku Radzieckiego. Polską część dotychczasowej gminy Masiewo przekształcono w gminę Narewka, do której przyłączono także 25 miejscowości z dawnej gminy Tarnopol z powiatu wołkowyskiego.

Polacy – naród zamieszkujący głównie obszar Rzeczypospolitej Polskiej i będący jej głównym składnikiem ludnościowym, a poza granicami Polski tworzący Polonię.Białowieża (białorus. Белавежа-Biełavieža, w miejsc. gwarze białoruskiej Bałavež lub Biełavieš ) — duża wieś w Polsce, w województwie podlaskim, w powiecie hajnowskim, w gminie Białowieża, mająca charakter małomiasteczkowy, położona nad Narewką, na Równinie Bielskiej.

Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Od 1921 jednostka administracyjna utworzonego w 1919 r. polskiego woj. białostockiego; w czasie II wojny światowej poza administracją polską; po II wojnie światowej obszar gminy częściowo poza granicami Polski.
  2. forma przymiotnikowa była często pisana wielką literą
  3. Podział administracyjny Rzeczypospolitej Polskiej: Praca zespołowa pod redakcją prof. Stanisława Srokowskiego. Warszawa: Biblioteka Samorządowca Nr 77, 1948.
  4. Główny Urząd Statystyczny w Warszawie: Województwa centralne i wschodnie Rzeczypospolitej Polskiej – podział na gminy według stanu z dnia 1.IV 1933 roku, Książnica-Atlas, Lwów 1933
  5. Dz. Urz. ZTPiE z 1920 r. Nr 5, poz. 43
  6. Dz.U. z 1922 r. nr 56, poz. 504
  7. Dz.U. z 1934 r. nr 70, poz. 675
  8. Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej: opracowany na podstawie wyników pierwszego powszechnego spisu ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych., t. T. 5, województwo białostockie, 1924, s. 8.
  9. Pismo Starosty Powiatowego (R. Woźniaka) w Bielsku Podlaskim do Urzędu Wojewódzkiego (Wydział Ogólny) w Białymstoku (Nr O.Org.I-3&5&45 z 14.3.1945 r.) z dnia 29 marca 195
Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.Gmina Narewka (do 1939 gmina Masiewo) – wiejska w województwie podlaskim, w powiecie hajnowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie białostockim. W 2009 roku w gminie wprowadzono język białoruski jako język pomocniczy.
Warto wiedzieć że... beta

Powiat prużański – jednostka administracyjna z centrum w Prużanie, istniejąca w XIX i 1. połowie XX wieku, wchodząca w skład szeregu organizmów państwowych. Do I wojny światowej w guberni grodzieńskiej Imperium Rosyjskiego. W latach 1919–1920 pod polską administracją, w okręgu brzeskim Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich. W latach 1921–1939 (1945) w województwie poleskim II Rzeczypospolitej. W skład powiatu wchodziło 17 gmin wiejskich i 3 miasteczka. W dużym stopniu odpowiada mu terytorialnie dzisiejszy rejon prużański na Białorusi.
Pierwszy Powszechny Spis Ludności z 30 września 1921 był pierwszym spisem powszechnym przeprowadzonym przez państwo polskie. Poprzednie spisy były przeprowadzane przez państwa zaborcze na różnych fragmentach ziem polskich. Spis dostarczył wartościowych informacji, jednak wiarygodność licznych informacji była kwestionowana przez polskich statystyków i historyków już przed wojną.
Województwo białostockie – województwo II Rzeczypospolitej istniejące w latach 1919–1939 ze stolicą w Białymstoku.
Gmina Tarnopol (w 1954 gmina Lewkowo Stare) – dawna gmina wiejska istniejąca do 1939 roku w woj. białostockim. Nazwa gminy pochodzi od wsi Tarnopol, jednak siedzibą gminy była Łuka (wieś zlikwidowana w 1986 roku) .
Powiat wołkowyski – jednostka administracyjna z siedzibą w Wołkowysku, w latach 1919–1920 pod polską administracją, w okręgu brzeskim Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich, w latach 1920–1921 w okręgu nowogródzkim, w latach 1921–1939 (1945) w województwie białostockim II Rzeczypospolitej.
Narewka (białorus. Нараўка, Naraŭka, wymowa miejscowa: Narauka - z akcentem na pierwszą sylabę) – wieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie hajnowskim, w gminie Narewka, nad Narewką. Ośrodek turystyczno-wypoczynkowy na skraju Puszczy Białowieskiej. Zabytkowy układ przestrzenny z XVIII w. Miejscowość jest siedzibą gminy Narewka.
Tymczasowy Zarząd Terenów Przyfrontowych i Etapowych (TZTPiE) − struktura administracji cywilnej na terenach wschodnich byłego zaboru rosyjskiego, powołana 9 września 1920 rozkazem Wodza Naczelnego WP. Zastąpiła Zarząd Cywilny Ziem Wschodnich oraz Zarząd Cywilny Ziem Wołynia i Frontu Podolskiego. Szefem TZTPiE mianowany został Władysław Raczkiewicz.

Reklama